ARMEN ZIJN OOK MENSEN MET RECHTEN

ARMOEDE EEN VERHAAL VAN HONGER MAAR OOK VAN DORST NAAR GERECHTIGHEID HET UITBREKEN UIT DE  EENZAAMHEID DE KRACHT TONEN EN NIET ALLEEN MAAR IN DROMEN. EEN TAAL DURVEN SPREKEN NIET ALLEEN MET WOORDEN MAAR MET DADEN.  JA ZEGGEN TEGEN NEEN  EN NEEN TEGEN JA. NEE DAT KAN JE MET MIJ NIET DOEN EN JA IK HEB DAAR RECHT OP. RECHT OP EEN WAARDIG BESTAAN OP VERS BROOD WARMTE IN DE WINTER EEN HUIS EEN THUIS EN ZEKER GEEN KROCHT. SAMEN KOMEN OM PLANNEN TE MAKEN NAAR EEN BETERE WERELD WAARIN ARMEN OOK HUN VERHAAL KUNNEN DOEN ZELFS MET VERDRIET. MET VRAGEN EN DUIDELIJKE ANTWOORDEN. RECHT OP MEDISCHE ZORGEN OPNAME IN ZIEKENHUIZEN ZONDER MUTUALITEIT IN ORDE. JURIDISCHE HULP PRO DEO JA MAAR WEL IEMAND DIE ER VOOR GAAT NIET TEGENSTAANDE GEEN GELD VAN DE KLANT. OPVANG VOOR DAKLOZEN NIET ALLEEN IN DE WINTER MAAR ELKE DAG. EEN BIJSTUREN VAN DE ARME MENS. BUDGETBEHEER EN BUDGETBEGELEIDING JA MAAR DAN WEL OP DE JUISTE MANIER EN NIET GELD ONTVANGEN ALS BEHEERDER EN NIETS BETALEN VAN SCHULDEN DAN NA 5 JAAR HET TEREN OP INTERESTEN  VAN HET ONTVANGEN GELD VOOR DE ARME. BENT U EENS MET MIJ? WANT HIER VOOR STA IK ALS MEDEWERKER ARMOEDEBESTRIJDING. WILT U GEASSOCIEERD WORDEN MET EEN ARME  MAN OF VROUW?  JA?  WEL IK OOK DAAROM MAAKTE IK DEZE WEBSITE. VEEL PLEZIER MET ....ARMEN ZIJN OOK MENSEN MET