Armen zijn ook mensen met rechten
ARMEN ZIJN OOK MENSEN MET RECHTEN

ARMOEDE EEN VERHAAL VAN HONGER MAAR OOK VAN DORST NAAR GERECHTIGHEID HET UITBREKEN UIT DE  EENZAAMHEID DE KRACHT TONEN EN NIET ALLEEN MAAR IN DROMEN. EEN TAAL DURVEN SPREKEN NIET ALLEEN MET WOORDEN MAAR MET DADEN.  JA ZEGGEN TEGEN NEEN  EN NEEN TEGEN JA. NEE DAT KAN JE MET MIJ NIET DOEN EN JA IK HEB DAAR RECHT OP. RECHT OP EEN WAARDIG BESTAAN OP VERS BROOD WARMTE IN DE WINTER EEN HUIS EEN THUIS EN ZEKER GEEN KROCHT. SAMEN KOMEN OM PLANNEN TE MAKEN NAAR EEN BETERE WERELD WAARIN ARMEN OOK HUN VERHAAL KUNNEN DOEN ZELFS MET VERDRIET. MET VRAGEN EN DUIDELIJKE ANTWOORDEN. RECHT OP MEDISCHE ZORGEN OPNAME IN ZIEKENHUIZEN ZONDER MUTUALITEIT IN ORDE. JURIDISCHE HULP PRO DEO JA MAAR WEL IEMAND DIE ER VOOR GAAT.

 NIET TEGENSTAANDE GEEN GELD VAN DE KLANT. OPVANG VOOR DAKLOZEN NIET ALLEEN IN DE WINTER MAAR ELKE DAG. EEN BIJSTUREN VAN DE ARME MENS. BUDGETBEHEER EN BUDGETBEGELEIDING JA MAAR DAN WEL OP DE JUISTE MANIER EN NIET GELD ONTVANGEN ALS BEHEERDER EN NIETS BETALEN VAN SCHULDEN DAN NA 5 JAAR HET TEREN OP INTERESTEN  VAN HET ONTVANGEN GELD VOOR DE ARME. BENT U EENS MET MIJ? WANT HIER VOOR STA IK ALS MEDEWERKER ARMOEDEBESTRIJDING. WILT U GEASSOCIEERD WORDEN MET EEN ARME  MAN OF VROUW?  JA?  WEL IK OOK DAAROM MAAKTE IK DEZE WEBSITE. VEEL PLEZIER MET ....ARMEN ZIJN OOK MENSEN MET RECHTEN.FOR THE ENGLISH SPEAKING PEOPLE DO NOT USE THIS WEBSITE FOR BUSINESS OR PUBLICITY PLEASE. AAN DE ENGELS SPREKENDE MENSEN GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET VOOR ZAKELIJKE OF PUBLICITEITS DOELEINDEN.

Arme mensen zijn vaak eenzaam en alleen. Wie wilt er nu met een arme omgaan?  Ja toch? Maar weet dan wel dat armen alhoewel ze arm zijn niet dom zijn. U bent niet dom als je even hier bij mij komt om te groeten. Ja we kunnen samen een kopje koffie drinken en wat bijpraten. Of misschien heb je liever soep? Dat kan ook. SOEP OP DE STOEP

 

 

Was de soep lekker vrienden ? ik denk van wel want de pot is helemaal leeg.

 

 

U staat er niet bij stil welke armoede mensen hebben. Het is niet alleen om geen geld te hebben of onderdak...De grootste armoede is de sociale uitsluiting in de Maatschappij. Ik noem het een Sociaal Onrecht en U beste bezoeker van deze website? Ik kan er van mee spreken want ik heb 40 jaar lang in zware armoede geleefd en ja ik heb er zelf een boek overgeschreven  de titel: 100 GEDICHTEN  100 GEZICHTEN  ARMOEDE...    

                                            

Dag Maggie bedankt om mijn boek te promoten, maar wat gaat OPEN VLD met armoede doen en vraag er boven op met mijn boek? Er werd me veel beloofd van Stad Vilvoorde alleen Hans Bonte heeft woord gehouden hij heeft het voorwoord geschreven maar geen subsidies die beloofd werden WAAROM? Ik vraag nu jouw hulp en de Partij om mij te ondersteunen. Bij voorbaat dank.

ARMOEDE EEN BEEST DAT GEVOED WORDT DOOR DE RIJKEN DER AARDE DIE ONZE DOOD WILLEN

Sorry maar zo voel ik het aan vrienden ik weet niet wat jullie ervan vinden maar zo voelt het bij mij aan.He ik ben niet alleen dat er zo over denk zeer goed Hart boven hard jullie hebben het bij het rechte einde Bravo!

Hier boven ziet u mijn foto's binnen SABAM die mijn werken beschermen

VOOR MENSEN DIE NIET GRAAG LEZEN MAAKTE IK 5 cd's  in de studio.

HOE VER STA IK NU MET MIJN BOEK ?

Wel alle gedichten zijn gemaakt SAMEN  MET DE HONDERD TEKENINGEN plus dat mijn  BOEK  HELEMAAL BETAALD IS. Het is te koop voor de prijs van 20 Euro vanaf 16 oktober. Ondertussen ben ik begonnen aan een tweede boek. Het eerste boek beschrijft hoe ik in de armoede ben beland waar het tweede boek toont hoe ik langzaam maar zeker door de armoede ben gekropen. Wel mag ik verklappen dat het VOORWOORD door de heer HANS BONTE geschreven is. Hij is de burgemeester van de Stad Vilvoorde waar ik opgroeide als kind en hedendaags nog steeds woon.

 

 Mensen denken ARMOEDE GEDICHTEN ? ja, en ik ben ervan overtuigt dat vele mensen die zowel in de opvang helpen van daklozen of vrijwilligers zijn in armoede organisaties of zelfs zeer rijke mensen iets aan mijn boek gaan hebben als zij het lezen en beleven kijkende door de bril van diegene die 40 jaar armoede beleefd en beweend heeft.

INDIEN U GRAAG MET MIJ IN RECHTSTREEKS CONTACT KOMT:00 32 ( 0 ) 474 32 97 57 of  patricklami@mail.be  Ik zoek mensen die graag iets willen doen voor armoedebestrijding die de mouwen willen uitsteken maar ook die nieuwe initiatieven willen nemen. Zowel op politiek of geestelijk of fysisch vlak.

ARTIESTEN ZIJN OOK WELKOM ZOALS DICHTERS MAAR OOK MUZIKANTEN

ARMEN ORGANISATIES IN VILVOORDE ZIJN NATUURLIJK OOK WELKOM ZOALS: WARMKRACHT, ZEE NA ES, UIT HET NIETS, HART VOOR MENSEN, HART BOVEN HARD, WELZIJNSZORG, WELZIJNSCHAKELS.MASEREELFONDS EN EEN IEDER DIE MET ARMOEDE TE MAKEN HEEFT. Op woensdag 16 oktober vanaf 18:00 tot 23:30 geef ik gratis smoutebollen naar aanleiding van het boek dat uit is. Plaats van het evenement. Bolwerkplein 1800 Vilvoorde. Die dag is er ook een film DE HELAASHEID DER DINGEN deze wordt gratis geschonken door het Masserereelfonds onder leiding van Maxime Stroobandts. De dag nadien ....

 

 NODIG IK JULLIE ALLEN UIT OM MEE TE STAPPEN  IN: VILVOORDE OP 17 OKTOBER OM 18:00 VERTREK AAN HET STEEN KANAALPARK MET RECEPTIE  IN STADHUIS VILVOORDE

OP 17 OKTOBER IS HET DE INTERNATIONALE DAG VERZET TEGEN ARMOEDE EN UITERAARD WIL IK HIER OOK AAN MEE DOEN LOKAAL,NATIONAAL, INTERNATIONAAL. Armoede vraagt naar een luisterend oor, zeker geen beterweters want vandaag heb je alles en morgen heb je niets meer.

POLITIEKERS VAN GELIJK WELKE STREKKING MOETEN OOK EENS KIJKEN WAT ZIJ KUNNEN DOEN?

Dit zijn een paar kopstukken die al heel wat zouden kunnen betekenen voor de Armoede in ons land. Op 26 mei gaan we met zijn allen gaan stemmen zelf ga ik stemmen op de Partij en de persoon die daadwerkelijk iets voor de armoede in ons land gedaan hebben. Mijn vraag is ?

WAT IS HET ARMOEDEBELEID IN VILVOORDE ? DAAR HEB IK NOG GEEN ENKEL ANTWOORD OP GEKREGEN.

Er hangen donkere wolken boven ons hoofd want armoede heeft de tendens om te stijgen tot 30% dat is heel veel. Vandaag heeft 1 op de 7 kinderen geen eten in Vilvoorde. Wat gaan we daaraan doen? misschien heeft u wel suggesties?  Vul dan onderstaan formulier in en dan maken we samen een afspraak bij een tas koffie of frisdrank? of heeft u liever een warme chocomelk?

 

 

Laten we samen iets doen zodat het monster van armoede verbannen zal worden in Vilvoorde OKÉ ?

ARMEN ZIJN OOK MENSEN MET RECHTEN. Sommige mensen kunnen hedendaags met onze moderne leefwereld niet mee. De High Tech kost stukken van mensen denk ik maar aan het Internet. Het zou een recht zijn dat ook de armen een Facebook pagina hebben waarin zij met anderen in contact kunnen staan. Want hoe zouden zij ooit deze pagina kunnen vinden laat staan lezen?

HET SCHRILLE CONTRAST TUSSEN ARM EN RIJK ...

Denkt U dat moeder 1 haar kind meer lief heeft dan moeder 2 die in armoede leeft?  Ik denk van niet armoede en liefde gaan hand in hand. Of u nu in een kast van een villa woont of op de straat als dakloze met een kind veranderd er niets aan de liefde voor het kind.

Dan is er voor mij nu de vraag...Waarom worden mensen in armoede uitgebuit  door huisjesmelkers? Zelf  ben ik jaren slachtoffer geweest van een huisjesmelker.

GEEF ARMOEDE EEN GEZICHT EEN ACTIE EEN PLAN EEN BELEID EN LAAT HET IEDEREEN WETEN ARMEN ZIJN OOK MENSEN MET RECHTEN EN MOGEN NIET WORDEN VERGETEN. PLICHTEN JA MAAR OOK RECHTEN.

EEN REACTIE OP MIJN T SHIRT VANDAAG OP STRAAT

Toen ik deze morgen op straat wandelde had ik een eerste reactie op mijn T shirt ARMOEDE ARMWOEDE:

Een man in maatpak bekeek mij alsof ik een crimineel was een paria. Toen ik hem groette draaide hij gewoon zijn gezicht om weg van mij. Op dat moment herkende ik zijn gezicht als een oude klasmakker. Ik wou hem zijn naam nog zeggen maar hij was zo gehaast weg van ARMOEDE. Dit voorval gaf mij zo veel pijn. Ik liet de T shirts maken juist om te zien hoe mensen zouden reageren en kijk ik had gelijk. Niemand wil met een arme geconfronteerd worden alsof ik luizen vlooien zou hebben  of dat ik geen bad zou genomen hebben en dat ik stink. Maar ook angst dat ik misschien geld zou vragen om eten te kopen? Echt eerlijk ik ben gedegouteerd van zijn reactie en houding naar mij de arme en medewerker in ARMOEDEBESTRIJDING. Als iedereen zo gaat reageren ????

De sustainable Development Goals van de Verenigde Naties voorafgegaan door de Millenium Development Goals uit het jaar 2000 zet het terugdringen van Armoede op plaats 1 dan is mijn vraag waarom wordt eerst het Klimaat geplaatst terwijl dat deze op plaats 13 staat?

IS ARMOEDE EEN STRIJD DIE MOET BESTREDEN WORDEN DOOR ALLEN OF HEEFT DE PERSOON DAAR ZELF SCHULD AAN MOET HIJ OF ZIJ DAAR MAAR ALLEEN UITKOMEN MET OF ZONDER HULP? EN WAT MET GEFAKET ARMOEDE? BETER VERTAALD MENSEN DIE DOEN DAT ZE ARM ZIJN MAAR EIGENLIJK HUIZEN HEBBEN LUXE WAGENS ENZ.

 

 

SCHIJNARMOEDE VERSUS ARMOEDE VERSUS SCHAAMTE

En dan hebt u geld om te kopen wel het is een hele opgave, net zo moeilijk om te stoppen met roken of alcohol te drinken. Zeker als u net als ik verslaafd ben aan lekkere frietjes met een lekkere saus erbij en een stukje vlees en een drankje. Probeer het eens dat kan ook een gebak zijn of chocolade of ander lekkers. Het is pas dan dat u gaat merken wat armoede is voor de echte arme mens, straatarm.

FOR YOU INTERNATIONAL FRIEND THIS WEBSITE EXIST IN 25 LANGUAGES. NO I DID NOT FORGET YOU...

BRIEF AAN DE POLITIEKERS VAN GELIJK WELKE PARTIJ IN BELGIE ALS OVER HEEL DE WERELD

Aan alle Politiekers van gelijk welke partij binnenkort is het zover dan mag je juichen of wenen ik heb altijd geweend want beloftes zijn er gemaakt maar altijd gebroken en God mag weten waarom? Wat heb ik jullie misdaan? zeg me dat eens want ik weet het niet. Ik was er altijd voor jullie maar jullie niet voor mij. Mijn boek 100 Gedichten 100 Gezichten er werd van alles verteld aan mij van subsidies tot introducties tot de Hemel hoog reikend. Jullie vergeten de armen echt ik meen het in jullie beleid is er geen plaats voor armen. Maar beste Politiekers moest je ons er nu eens bij betrekken dan had je 30% van de bevolking zijn stem want zoveel armen zijn er in ons land. Het middenveld is groot maar wij de armen zijn nog groter. Wat is een arme mens voor jullie? Zeg het mij eens NIETS. Wij tellen niet mee totaal niet. Dit is een echte schande en dat meen ik. De VN zet armoede op plaats 1 van hun beleid maar iedereen gaat zeuren over KLIMAAT. Wow wat gaan jullie veranderen? H.A.A.R.P. Chemtrails worden niet vernoemd maar jullie weten dat dit de grote veroorzaker is van de zo gezegde Opwarming van de Aarde en wat is de arme mens nu voor jullie? In heel het verhaal ? Wij zijn Niets totaal niets wel laat ons dan met rust aanmodderen. Vilvoorde kent verschillende organisaties maar wat doen jullie ermee NIETS. Prijk maar met jullie foto's en toon jullie ware gelaat. Wij zijn de outcast van de maatschappij ja toch? Vertrouw maar op jullie postjes ik zal als arme op de Heer Jezus Christus vertrouwen de Vader de Zoon en de Heilige Geest. En neen ik ben geen crimineel noch een dommerik, noch een gek. Mijn boek zal uitkomen en meer nog dan één...Dank je voor jullie Hulp aangeboden het is niet mijn boek maar ZIJN BOEK ah nee dat is de Bijbel wel indien je deze zou lezen dan zou je zien wat echte Liefde is namelijk de Liefde van Christus Jezus . Succes met jullie campagnes weet één ding je hebt de ARMEN NODIG voor jullie eindresultaat niet alleen het middenveld maar ook het MODDERVELD want dat zijn de armen voor jullie en niets anders.

Dit is een zeer lijvig boek geschreven door de Federale Overheid maar het bracht mij tot huilen er wordt veel besproken maar het leid tot niets zolang er geen armoedebeleid is. Sorry, en ja armoede zal er altijd zijn want de rijken willen niet delen laat staan afstaan aan de armen en dat is wereldwijd zo. Decadentie en feesten en maar feest maken terwijl een jonge vrouw vecht voor het leven van haar kind en dit tegen het MONSTER HONGER.

Een van de dingen dat ik ondervind is dat indien je iets wilt doen in de armoedebestrijding heb je vijanden tegen jou die vol zijn van jaloersheid en luiheid. Men wilt jouw dwarsbomen of het leven moeilijk maken om dan nadien met de pluimen te gaan lopen. Veel geroddel en van alles en nog wat maar zelfs doen ze niets. De kritiek die ik krijg over deze website is niet te beschrijven en dat door zo gezegde armoedebestrijders. Ik ben geen professioneel website bouwer want indien ik dit was zou ik een andere site bouwen neen ik ben een gewoon iemand die vecht tegen onrecht aangedaan door zovelen. Ja, ik heb zwarte sneeuw gezien en serieus geleden op de grond geslapen in een kapel enz...Tot vandaag moet ik vechten tegen rekeningen die gestuurd worden door de Overheid of door anderen die willen uitbuiten. O ja nogmaals mijn boek is niet om mij te verrijken maar om te laten zien wat armoede echt is. Ik doe dan ook een oproep tot de bevolking van alle lagen van de wereld maar vooral in België en Nederland landen waar men het Nederlands praat luister naar de stem van de straat en niet naar je eigen stem. O ja, ik zag dat Google mijn website vertaald in zovele talen zeer goed maar ik ben niet verantwoordelijk voor taalfouten en dan bedoel ik hiermee zoals ARMEN in het Engels vertaald wordt als ARMS dat moet natuurlijk POOR zijn. Dus sorry maar ik sta niet achter al deze vertalingen. Verder nog gebruik deze website niet voor je eigen belang en centen want dan sla je de bal totaal verkeerd.  Deze werd gemaakt om een beeld te schetsen wat er leeft in de arme mensen. Een cultureel evenement kunnen zij wij niet betalen , concerten van grote zangers ook niet. Merk dan op dat er  een sociale culturele achteruitgang is dat leeft bij deze mensen die ook rechten hebben. Plichten genoeg maar rechten ? Ik zag het zelf in mijn eigen leven gehoond en gespot uitgemolken uitgeperst betalen of de gerechtsdeurwaarder haalt alles uit je huis en ja dat gebeurde serieus ha alles weg gewoon omdat zij zelf moesten geld hebben. Sorry maar ik schrijf een waarheid die zo erg is dat men mij het zwijgen probeert op te leggen maar dat zal nooit lukken. Neem dat maar van mij aan.

DEZE WEBSITE WORDT DAGELIJKS BIJGEWERKT DUS BEZOEK HEM ELKE DAG EN LEER ER MEER VAN BIJ.

HEB JUIST EEN BERICHT GEKREGEN UIT DE VOEDING WERELD ZIJ WILLEN HELPEN OM VOEDSEL TE GEVEN AAN DE ARMEN ....DANK U WEL

GOEDKEURING GEKREGEN VOOR VZW OF STICHTING OPENBAAR NUT...

VANAF VANDAAG 7 JUNI ZIJN WIJ EEN FEITELIJKE VERENIGING ONDER DE NAAM    ARMOEDE ARMWOEDE

ER MAG MUZIEK BIJ ZELFS MET EEN LEGE MAAG...EN MET EEN KAPOTTE VIOOL...

DAT KLINKT STUKKEN BETER HE? JA TOCH? ARME MENSEN HOUDEN OOK VAN MUZIEK JAMMER GENOEG KUNNEN ZE GEEN INSTRUMENT BETALEN MAAR WAT MET ZINGEN OP DE STRAAT?

Armoede in Vlaanderen schokkend ha? Misschien leeft u wel naast iemand die geen eten heeft of slecht woont geen verwarming in de winter, sluit dan je ogen niet toe. Vandaag heeft u alles en u koopt eten kijkt niet naar de prijzen want je hebt toch genoeg geld. Maar plots slaagt het noodlot toe je verliest je werk dus geen inkomen meer moet op den dop zoals wij zeggen in Vlaanderen maar je dossier geraakt niet in orde want je werkgever gaat failliet en dan? Geen inkomsten ik heb het voor gehad daarom dat ik vanuit mijn eigen verleden praat. Jaren zijn er over gegaan om mij terug op de rails te zetten naar een normaal bestaan. Weet je arme mensen zij hebben hun verhaal maar wie luistert naar hen?. Daarom richt ik nu een Feitelijke Vereniging op die dat wel gaat doen of toch gaat proberen om die mensen te helpen. En dan gaat deze overgaan naar een V.Z.W. dat is de bedoeling dat we gaan uitbreiden, meer mensen bereiken die vandaag op een bankje in het park zitten te denken aan zelfmoord of criminele activiteiten om te overleven. Ik heb iemand die gaat gratis haar knippen zowel voor dames als heren zodanig dat zij zich beter gaan voelen. Want daar begint het je slecht voelen enz... Geen geld voor de dokter maar je hoest je kapot dag en nacht hoesten analyse  longontsteking en wat nu? Waar naar toe met de zieke mens? Ik weet dat het misschien voor jou overdreven is want je kent het monster armoede niet nochtans is het levend en niet ver van jou. Kijk eens rond in je buurt en wat neem je waar? Kijk eens naar de leegstaande panden waar vroeger winkels waren is het nu TE KOOP TE HUUR ZAAK OVER TE NEMEN ENZ...Maar die mensen die vroeger winkeleigenaars waren zitten vandaag zonder inkomen of eten of een dak boven hun hoofd enz....Neen mevrouw, mijnheer ik overdrijf niet want waarom leegstand stopzetting activiteiten? Juist geen geld om de zaak te runnen, belastingen betalen, BTW afdragen terwijl je facturen niet betaald woorden door je klanten enz...Het is misschien een ver van je bed show maar weet het is  er en het wordt van kwaad naar erger ... maar niemand durft er over te spreken en ...als je spreekt wordt je gezegd stilte aub een ander moet dat niet weten. Maar die ander moet dat weten om voor eerst goed met geld om te gaan. De waarheid weten, dat is de bedoeling van deze site die ik gemaakt heb omwille dat ik niet wil dat u mevrouw, mijnheer mee maakt wat ik geleefd heb. Waarom? Omdat ik van jullie hou mijn medemens.

TOT STRAKS BEZOEKERS DAN VERTEL IK JULLIE NOG WAT MEER WANT DEZE WEBSITE WORDT ALTIJD BIJGEVULD TOTDAT HIJ HELEMAAL VOL IS ...MAAR WANNEER DAT ZAL ZIJN IS DE VRAAG NOG...???

DEZE MUZIEK IS ZO MOOI VOOR MIJ ALTHANS ZE GEEFT MIJ TRANEN. MAAR NIET ALLEEN DE ZANG MAAR BOVENAL OMDAT IK WEET DAT GEEN ENKELE ARME NAAR ZO EEN EVENEMENT KAN GAAN. EN DAT DOET ME IETS ALS MUZIKANT ZELF. DAAROM DEEL IK HET HIER MET U MEVROUW EN U MIJNHEER. IK HOOP DAT JULLIE OOIT DEZE WEBSITE KUNNEN ZIEN WANT HIJ WERD VOOR JULLIE ONTWORPEN.

Welke versie vinden jullie de mooiste ? De gezongen of de theremin?  Beiden zijn fantastisch en moeilijk daarom deel ik ze met jullie

POVERTY IN HET ENGELS NEDERLANDS ARMOEDE WORDT BEEZONGEN. MAAR KIJK EENS HIERONDER....10 MENSEN DIE OOIT RIJK WAREN ZIJN NU STRAATARM; HEBBEN ZIJ DAT OOIT KUNNEN DROMEN DAT ZIJ ARM ZULLEN WORDEN? IK DENK VAN NIET EN TOCH ....IS HET GEBEURT.

ZOALS IK EERDER ZEI RIJKE MENSEN KUNNEN OOK ARM WORDEN. MILJOENEN VERDIENEN EN MILJARDEN UITGEVEN DAT KLINKT GEK HE MAAR TOCH IS DAT ZO. OVER DE STAND OF STATUS LEVEN EN MAAR UITGEVEN AAN HUIZEN AUTO MOTTO MAAR OOK AAN HET LICHAAMS- ONDERHOUD EN MAAR VERBRASSEN AMAAI....???

MAAR ZOU HET OOK KUNNEN DAT RIJKEN ZOALS ARMEN LEVEN OF ALTHANS ONS DAT PROBEREN WIJS TE MAKEN EUUUH AAN DE FISCUS MISSCHIEN OF MISSCHIEN TE GIERIG OM MET ANDEREN TE DELEN?? HET KAN ALLEMAAL ....JA TOCH?

WEL MISSCHIEN WAS IK VERKEERD MET MIJN GEDACHTEN HET ZOU KUNNEN. GELIJK WAT HET MAG ZIJN? ALS ARME MENSEN DURVEN WE WEL EENS BOOS TE WORDEN OF SLECHTE GEDACHTEN HEBBEN OF UITSPRAKEN MAAR EEN MENS ZOU VOOR MINDER HE ? SORRY VOOR DE ENGELSE TAAL MAAR DAT IS NU EENMAAL EEN FEIT GEWORDEN IN ONZE CULTUUR. ONZE LEEFWERELD. MAAR WE GAAN DIE PROBEREN OM TE ZETTEN NAAR EEN BETERE WERELD.

ALS JIJ VANDAAG VERANDERING WIL DAN IS ER EEN PIEPKLEIN DEELTJE DAT DEZE WERELD DOET VERANDEREN. EN DAARVOOR HEB JE GEEN GELD NODIG ALLEEN EEN HART OP DE JUISTE PLAATS. HEY DAT DOET ME DENKEN AAN HART BOVEN HARD. IK ZEG ALTIJD HART TEGEN HARD MAAR DAT IS NIET JUIST.

FOUTEN DURVEN INZIEN DAT IS AL EEN GOED BEGIN.ZEGGEN VAN IK WAS VERKEERD MAAR DAT IS ZO MOEILIJK. EN WEET JE WAAROM? OMDAT WE ZO KWAAD ZIJN DOOR DE VERACHTING OF MINACHTING DOOR DE RIJKEN VAN DEZE PLANEET. GAAN WE SAMEN VERANDEREN? ARMOEDE ARMWOEDE IS DE NAAM VAN DE FEITELIJKE VERENIGING DIE VANDAAG HET DAGLICHT ZIET.

HEB JE NU AL BEGREPEN WAT ARMOEDE IS EN HOE JE ER IN GERAAKT? IK DENK VAN WEL HE...LUISTERDE JE NAAR DE WOORDEN VAN HELMUT LOTTI? IK WEL DAAROM DEEL IK ZE MET JULLIE. ZULLEN WE ANDERS EENS LUISTEREN NAAR MENSEN DIE ELKE DAG WORDEN GECONFRONTEERD MET ARMOEDE EN KANSARMOEDE NOEM HET MAAR KINDERARMOEDE...

KINDERARMOEDE IN ONS LAND? O JA 1 OP 7 KINDEREN HEEFT GEEN ETEN EN WAT DOEN WE DAAR DAN MEE? WAT STELT U VOOR MEVROUW? MIJNHEER? ZET HET EENS IN OPMERKINGEN EN U KRIJGT VAN MIJ EEN ANTWOORD TERUG. DANK U WEL. ERG HE MENSEN? LATEN WE  SAMEN TEGEN ARMOEDE ...VECHTEN DAT IS NAMELIJK DE SLOGAN VAN DE ORGANISATIE     WELZIJNSZORG. DIE ONDER HAAR WELZIJNSSCHAKELS HEEFT ALLEMAAL ORGANISATIES DIE IETS WILLEN DOEN TEGEN ARMOEDE. BRAVO AAN ALLE VRIJWILLIGERS. DANK U ALLEMAAL.

OVER HEEL DE WERELD WORDT OP 17 OKTOBER GEMANIFESTEERD IK NODIGDE JULLIE REEDS UIT VOOR DEZE DAG WEL KOM MAAR WANT ER WACHT JULLIE EEN GROTE VERASSING ...

HOREN JULLIE DIT VRIEND BEZOEKER?  VANDAAR DE FEITELIJKE VERENIGING DIE VANDAAG GESTART IS ARMOEDE ARMWOEDE    SOCIAAL ONRECHT  STOP ARMOEDE NU. ZIJN DIT OOK JOUW WOORDEN ? IS DIT OOK JOUW WENS ? SLUIT JE DAN AAN BIJ ONS IN VILVOORDE OF WAAR JE OOK MAG WONEN LAAT 17 OKTOBER OOK JOUW DAG WORDEN VAN VERZET ZONDER GEWELD. JULLIE ZIJN ALLEMAAL WELKOM ER IS PLAATS GENOEG EN VOOR DE VERASSING OOK.

 

IK STOP HIER NU MAAR KOM KIJKEN WANT DEZE WEBSITE LEEFT ELKE MINUUT VAN DE DAG KAN ER VERANDERING INKOMEN.....TOT DAN?

 

Beste vrienden op dit ogenblik heel hard bezig om de juiste informatie te verzamelen over Stad Vilvoorde Armoede beleid en nog zoveel meer.....

Maandag 10 juni was het tweede Pinksterdag en waren alle winkels omzeggens gesloten buiten een paar na. Waar ik mee inzit is dat er geen voedselbedelingen waren en dat voorzeker tal van mensen zonder eten zaten. Dat is nu mijn hersenspinsel waar ik aan denk.

Erg he dat sommige mensen geen dak over hun hoofd hebben?  En toch heb ik mensen ontmoet die geen onderdak wilden hebben of die dan wel onderdak gekregen hebben maar daarin niet konden leven, raar? Ook Axel op VTM probeerde daklozen te helpen maar dit lukte omzeggens niet. De vraag is waarom? Daar wil ik mij de volgende dagen mee bezig houden om die vraag juist te kunnen beantwoorden. Misschien hebben jullie een antwoord op deze vraag dan hoor ik dit graag hier. Kijk hier alvast naar Project AxelE0 1 veel kijk plezier...

Wat is nu de psychologie achter heel dit gebeuren? Waarom lukte het in Londen wel en hier in België niet? Zijn wij dan als Belg anders dan de Engelsen of enige andere nationaliteit?  Had het aan mij geholpen toen toen men mij 10.000 Euro zou aanbieden? In alle eerlijkheid ik denk van wel het eerste wat ik zou gedaan hebben is kijken naar een woonst een appartement een huis een thuis. Ik heb 3 weken bij vrienden gewoond maar toen kwam er een overlijden bij hen en kon ik niet blijven, terug op zoek naar een slaapplaats gevonden in een Christelijke Organisatie maar ook daar kon ik weer niet blijven want de plaatsen waren gereserveerd om dan uiteindelijk bij mijn mama te belanden. Na zes maanden kreeg ik het bericht dat ik ambtshalve zou geschrapt worden uit de bewonerslijst van Stad Vilvoorde en geloof het of niet diezelfde dag vond ik een woonst een krocht om aldaar in te wonen. Het belangrijkste was de woonst meer nog een vast adres hebben want daar gaat het om want anders ben je een landloper een paria een ...wel ja hoe werd ik aangekeken? Eigenlijk kan je het antwoord lezen in het VOORWOORD van de heer burgemeester Hans Bonte. Echt toen ik las wat hij schreef kreeg ik tranen is het zo dat men over mij dacht en denkt?  Goed dat ik geen zuipschuit ben want ik had gemakkelijk mij zat bezopen maar nee dat zal ik nooit doen alcohol drinken, roken, enz....Ik probeer een pacifist te zijn alles zonder geweld op te lossen maar dat is zeer moeilijk als je bewust bent dat de armoede die je op dat ogenblik hebt te wijten is aan een menselijke fout of niet door de Overheid.  Verbittering maakt plaats zachtheid wordt WOEDE armwoede ARMWOEDE. Zou dit een denkpiste zijn van de Belgische daklozen? Wel het zou kunnen ik ben er nog niet uit. Wel ja bij mij leefde verbittering, boosheid en soms geweld en dat zijn nu juist 3 dingen die de zaak verergeren als je in armoede leeft. Armoede leef je en beleef je.Of wel ga je er mee om met wijsheid en beleid en plannen maken om er uit te geraken of wel geraak je er zo in verstrikt dat het bijna je dood wordt en daarvan is ZELFDODING één element van. Het is een soort protest, een roepen naar een maatschappij die je beoordeeld maar ook veroordeeld. Maar, is dat echt wat er mij gebeurde mijn fout?  En wat met de andere daklozen? Voor mij was het niet mijn fout ik was een CVOHA onderneming maar in het Staatsblad stond B.V.B.A. ik was niet gehouden aan het neerleggen van Balansen op het einde van het jaar maar een B.V.B.A. wel en zo werd mijn bedrijf ontbonden. Natuurlijk na lang aandringen zag de Belgische Staat dat ze een fout gemaakt hadden maar het was TE LAAT.

TE LAAT IS HET NOOIT...Alleen moet je de WILSKRACHT HEBBEN OM DOOR TE GAAN TE BLIJVEN LEVEN EN NIET HET GEVOEL TE HEBBEN DAT JE MOET BLIJVEN LEVEN IN ARMOEDE. EN JA DAN OVERLEEF JE HET MET KRACHT VREUGDE LIEFDE EN ZING   IK ZAL HET OVERLEVEN  " I WILL SURVIVE "

Ik hou van dit lied heel veel, wel het gaat hier om een liefdesverhaal dat zal armoede nooit zijn maar wel kan je vanuit een liefdevolle ooghoek armoede beleven zeggende ...er zijn andere mensen kijk maar eens naar de Filippijnen, Afrika, Jemen, enz...Dat is een manier om je armoede niet als erg te aanzien maar wel als een brug met ongelijke leggers in het turnen. Breek uit blijf niet met de pakken zitten wel op een dag verlaten we deze toestand en dan zingen we ....

Mooi he of ga je liever je eigen weg zoals ....

Gelijk wat je ook doet stel jezelf de vraag? Wat kan een mens gelukkig maken? Wel de rijken die denken zoals het liedje hieronder staat en toch als je de tekst goed leest zie je dat er toch nog wat mist in dat leven. Namelijk simpelweg gelukkig zijn. Wow...

ERG HE ? GELD GAAT VOOR SOMMIGE MENSEN BOVEN LIEFDE EN DAT VRIENDEN IS NIET JUIST.MEER OVER IN DE AANVULLING VAN DEZE WEBSITE....SLAAP NU  DOEI

Hallo vrienden, heb ondertussen een Franstalige Organisatie gevonden die fantastisch werk doen in Brussel hoofdstad en buurgemeenten.

Persoonlijk ben ik van mening dat er meer synergie moet zijn tussen de verschillende organisaties.  Het gaat niet over organisaties maar over MENSEN IN NOOD die honger lijden, geen kledij hebben, geen onderdak enz...Maar bovenal die schamen om te ontvangen precies als een aalmoes. Ik weet hoe het aanvoelt om te moeten ontvangen en ja ik schaamde mij toen nu als ik ontvang dank ik God. In die tijd begon ik mijn strijd tegen de banken die geen leningen geven aan de armen maar die zelf zich verrijken op situaties van de mensen in nood. Vroeger liepen de banken naar de mensen  om hun producten voor te stellen, vandaag lopen ze weg van deze mensen. Maar iemand die echt uit de armoede wil geraken die zal dat ook doen. Politiekers zeggen alles te doen maar eigenlijk gebeurt er niets. Woorden ja Daden nee en dat doet pijn. Wat ook erg is dat organisaties niet geholpen worden die zich echt ontfermen over de armen. Beleid van Stad Vilvoorde over armoede ? Nog niets en wij maar vragen. Maar wie neemt het heft in handen? U en ik ja dat is de waarheid niets anders. De gewone man met de pet, Jan modaal, ja toch.

TOT LATER BEZOEKERS IK BEN EVEN TE EMOTIONEEL WANT HET ZIT DIEP BIJ ME ....

Ik was gisteren in POVERELLO maar wist toen nog niet alles over het wel en het wee van de Organisatie ik ga vandaag terug en morgen ook zo zal ik meer informatie hebben over alles. Ik wil juiste informatie geven hier en zeker geen fake news. Ik heb tot nu toe 1 vraag...Waarom moeten de armen betalen als alles gekregen wordt en de Vlaamse regering 100.000 euro en meer geeft? Het zijn vrijwilligers die er werken dat is mijn éérste vraag. Misschien zal ik na deze twee bezoeken meer te weten komen.

Goed ik laat het voor nu hier en ga op onderzoek uit naar de werkingen in Armoede Hulp en Bestrijding.

Hello vrienden bezoekers ik ben nog steeds op zoek naar de doelstellingen en fondsen die bepaalde Organisaties kregen en waar misbruik werd gedaan. Erg he en dat op de kap van de armen.

Soms zou ik willen dat ik de tijd kon terug draaien of laten stil staan maar dat gaat niet daarom kan ik alleen maar dromen van ....

Hello bezoekers  hier ben ik terug wel ik ben nog niet langs Poverello geraakt voor meer info maar het komt wel. Maar, ondertussen heb ik wel meer contacten kunnen leggen met meerdere armoedebestrijders in mijn omgeving en ik vind dat ze allemaal geinspireerd zijn, vooruit willen maar soms niet echt goed weten wat, waar, wie, waarom, wanneer en hoe?   Er moet meer samenspraak zijn  binnen de organisaties , minder twijfels maar vooral meer luisteren en leren van elkaar. Het gaat over mensen met gevoelens, verlangens, maar ook over angsten, niet durven een toekomst te bespreken en waarom ? Omwille van onzekerheid en onzekerheden. Armoede is een monster met vele gezichten maar ook met uitdagingen angsten overwinnen, zich open stellen, zoals een homo uit de kast komt voor zijn aard te laten zien zo moeten de arme mensen ook uit hun kast komen. De kastanjes zitten in een bolster wel die bolster met pinnen moet weg. Maar ja dat vraagt tijd en vertrouwen naar elkaar toe. En dat is in armoede heel moeilijk vertouwen hebben en schenken. Ik heb het gevoel van dat is het enige wat ik nog heb raak me niet aan want dan ben ik alles kwijt. Maar dat is niet waar totaal niet.Als straathoekwerker moet je jezelf tonen zoals je bent met je gebreken maar ook met angsten maar dat geldt ook voor de armen in nood. Vaak verstopt men zich achter de fles alcohol maar dat maakt het alleen nog erger want dan ben je pas echt arm. Alcohol is een vijand van armoede en zeker geen vriend. Het kost geld en wat heb je er aan? Verslaving? en wat meer ...Drang en dwang voor meer en zonder geld ....stelen.  Het stelen in winkels maken twee mensen ongelukkig de dader en het slachtoffer de eigenaar van de winkel. Ik sprak met eigenaars die zelf mijn hulp vroegen om dieven te pakken. Is dat mijn taak ? Neen, ik wil helpen om Armoede bespreekbaar te maken maar niet om mensen te pakken daar is de politie voor. Geen straathoekwerker die zoals ik vrijwilliger ben. Ja toch?

BRAVO MELISSIMA bravo dat is wat er moet gebeuren ....Armoede bespreekbaar maken.

Inderdaad vrienden bezoekers dat is zo armoede maakt gezondheid stuk van diegene die er in vertoeft. Tijdens mijn armoede werd ik ziek kreeg embolen bloedklonters en dit leidde tot een Trombose met long embolie waarom?  Ik at wat ik vond of kreeg, sliep niet, stond vaak recht voor uren om te werken van 5 AM tot 3AM  werken om toch maar geld te kunnen verdienen en dan wordt de boom geveld en wat ik verdiend had ging naar dokters medicijnen enz...Het ergste was dat er geen begrip was voor de situatie.Armoede het had mij in de greep ja maar ik verstopte het achter een maatpak wit hemd en das iedereen dacht dat ik een stinkend rijk leven had maar eigenlijk rotte ik weg in mijn bestaan. Door alles te verstoppen wat er met mij gebeurde en zo zijn er duizenden. Angst om herkend te worden of schaamte.

LAAT LOS  EN LOSLATEN

Ik was gisteren op de straat bij de daklozen wel tot vandaag kan ik de beelden de gesprekken niet los laten. Het doet wat met een mens als je Belgen en andere nationaliteiten tegen komt liggende op straat, in het station en dan denk ik wat met de winter nu is het warm maar winter?

EEN BELG .....EEN MENS.....EEN SCHEPPING.....EEN ZOON

TOT STRAKS MOET DIRECT WEG SORRY BEZOEKERS

Ben terug met een hele boel ervaringen goede maar ook minder goede. Deels wil ik het met jullie delen want het gebeurt allemaal in de naam van ARMOEDEBESTRIJDING. Ik voel me op dit ogenblik als een termiet dat in een plank zit de plank is ARMOEDEBESTRIJDING MUUR. De muur rondom die er opgetrokken wordt door de vereniging waar ik lid van ben en de armen. Toen ik deze man op de foto zag liggen kreeg ik zoveel gevoelens door me heen. Vragen waarom wie wat waar wanneer hoe ? Maar ook hoe is het allemaal zover kunnen  komen? En daar kreeg ik juist een antwoord op en ik kan u zeggen mevrouw,mijnheer de bezoeker van deze website het is echt niet gemakkelijk om hierover te schrijven. Het eerste wat ik tegen kom is " BLIJF VAN ME AF RAAK ME NIET AAN. Dit is het gevoel binnen de verenigingen die ik bezocht en sprak. Precies of men angst heeft om dingen te ontdekken die het daglicht mogen zien?  Of angst om verlies te lijden  SUBSIDIES DOOR DE STAAT GEGEVEN. De groepering op de foto krijgen geen subsidies en betalen alles zelf zoals ik. Wat kost het nu om een flesje water te schenken en een wafel of koekje?  Ja het kost maar sorry het wordt met wat te veel... Tot straks misschien....?

DIT ZOUDEN DE WOORDEN KUNNEN ZIJN VAN ZOVELEN ...OF MISSCHIEN DEZE HIERONDER?

KOM LATEN WE SAMEN ZINGEN WANT HET LEVEN IS HARD VOL MET MENSEN MET EEN GEBROKEN HART ZOALS IK OP VELE TERREINEN. MEER LATER VRIEND BEZOEKER.

Vandaag is het 1 juli en de week was vol met spanningen in de armoede bestrijding. Maar er is een doorbraak in een dossier van 2014 en daar ben ik heel gelukkig mee. Later zal ik jullie meer zeggen over dat en wat ik er mee zal doen als armoedebestrijder. Vandaag de dag probeer ik armoede in kaart te brengen in België Nederland maar ook wereldwijd. Het week einde was vol met fantastische contacten die mij eigenlijk een nieuwe kijk gaven en geven op het verhaal armoede meer nog armwoede.

 

Waar armwoede begint is bij jezelf. De manier om dingen te begrijpen maar ook te verwerken. Is armoede abnormaal? Ja het is abnormaal en zeker in mijn leven. Maar langzaam aan kruip ik eruit en dan wil ik ermee staan voor de anderen die willen geholpen worden maar die er ook iets zelf willen voor doen op gebied van werken en samenwerken. Samenwerken en niet tegenwerken daar gaat het om. Voor de rijken kijk niet naar de arme mensen neer want dat geeft pijn en verwerping en kan lijden tot zelfdoding. Zelfdoding is eigenlijk zeggen IK GEEF OP maar de familie vrienden kennissen blijven er wel mee achter dat hun geliefde weg is. De put ook financieel wordt doorgegeven aan een ander die dan de dupe wordt van het geheel.

Een zeer goede studie over zelfmoord of zelfdoding maar jammer genoeg geen woord over armoede. Stress Sociaal enz...Ja maar graag iets meer over Armoede dit wordt niet gemeld. Nochtans als je geen eten hebt ben je gevoelig maar ook een week persoon omdat je lichaam maar ook je hersenen niet gevoed worden op een juiste manier. Geldgebrek is één aspect maar wat als je nu wordt tegen gewerkt en je noch geld noch eten hebt? Wel, dat is mij overkomen meerdere keren tot zelfs in de Filipijnen waar ik werkzaam was als vrijwilliger meer daarover later in het Hoofdstuk  Vrijwilligerswerk en dan? Ik wil nog wat meer blijven hangen hier op ZELFMOORD  ZELFDODING EN SUÏCIDALE GEDACHTEN EN GEVOELENS ALS LAATSTE UITKOMST. 

VAKANTIE NU? WOW WAT KUNNEN ARME MENSEN DOEN MET VAKANTIE?  NAAR HET BUITENLAND ZIT ER VOOR HEN NIET IN OF HET ZOU MOETEN ZIJN DAT ER IEMAND ZEGT " KOM JE MAG MEE NAAR...?

 

Waar zouden ze ons naar toe brengen? Ik heb gezien met eigen ogen dat armen geweerd worden in hotels restaurants ik zou zeggen HORECA maar sommige café's niet allemaal geven arme mensen een plaats om zich op te warmen in de winter. Maar wat met de zomer? Dat is nu een heel ander ding waar velen niet bij stil staan. Een paar weken terug was ik met een Franse armoedebestrijders groep in Brussel. Flesjes water uitdelen en koekjes. je zou die mensen hun gezichten moet gezien hebben om dat beetje water en koekje het sprak boekdelen. Zoveel waardering dat de ogen spraken van dank en dit vergeet ik nooit.

EENS ARM ALTIJD ARM?  NEEN dat is de grote leugen die zich nestelt in de gedachten en gevoelens van de arme mensen. Ik moet wel toegeven dat dit een bolwerk is in het hoofd van de arme mensen. Dat is een gedachte en gevoel dat spreekt van 's morgens tot s'nachts. Wat de arme mensen nodig hebben is iemand die hen aanvaardt en niet aanstonds dumpt.

MORGEN MEER NU INFORMATIE OPHALEN ....

Terug, wow wat een heisa ik ga van de ene kant naar de andere kant( van ons land gewoon om mensen te gaan bezoeken die net zoals ik een steentje willen bijdragen aan armoedebestrijding. Overal hoor ik hetzelfde er wordt niets gedaan aan armoedebestrijding. Ik praat niet alleen met bestrijders maar ook met Jan modaal in de straat. De mensen die een goed inkomen hebben halen hun neus op met onuitgesproken woorden "LAAT MIJ MET RUST" anderen zeggen later zal ik tijd hebben.

Sorry voor de Engelse taal maar het is nodig dat we dit te samen bekijken. De economie en armoede zijn twee elementen die elkaar ofwel één maken of wel elkaar bevechten.

De rol van de banken ....

OK ik ga nu slapen want er is nog heel veel te doen ....Tot later dan......

Ik ben terug met een heel fijn verhaal. Gisteren avond in Brussel was ik met een andere armoedebestrijdster op zoek naar een plaats om een koffie te drinken. Ik droeg mijn T Shirt ARMOEDE ARMWOEDE ging binnen in een mooi restaurant en aanstonds toen men mijn T shirt zag werd ik geweigerd?  Echt dit was zo pijnlijk maar goed we gingen weg op zoek naar beters met aanvaarding. En we vonden het we dronken 2 consumaties en dan sloot de zaak. Plots sprak de eigenaar me aan met de woorden" DOET U IETS VOOR ARMOEDE?" Daarop antwoorde ik JA. Goed dan ga ik wat meegeven om aan de armen uit te delen. Hij gaf ons 3 grote zakken vol met heerlijke broodjes met beleg sla enz...Toen dacht ik zie het verschil ? Eén wou niet dat we zijn Taverne Restaurant gebruikte en de andere gaf ons zoveel voedsel. En ik heb er zelf s'nachts nog van gegeten en het was super lekker. Wat is nu de moraal van het verhaal? Dat niet iedereen minachtend kijkt naar armoede en mensen die er in werken zoals ik als vrijwilliger en mensen die er in leven zoals de dame die bij mij was. Dank je wel nogmaals aan de vriendelijke eigenaar van de twee mooie restaurants in Brussel. ik noem de naam niet maar ga hem vragen dat ik zijn Zaaknaam mag vernoemen hier in de website. Dit voorval leidt me naar meer dragen van T shirts waar ARMOEDE opstaat. Het is voor mij een eer om deze te moge dragen maar ook om het lijden en het leiden te mogen delen aan deze maatschappij waarin armen niet mee tellen. Neen, arme mensen zijn geen paria's absoluut niet. Geef ons een kans om te laten zien wat we zijn leven en beleven.Dat wou ik toch even kwijt aan u jou lieve bezoekers van deze website.

 

Mensen bewegen zich in alle richtingen om toch uit de armoede te geraken tot zelfs naar het Koningshuis toe. Men moet al echt heel laag aan de grond zitten om zich tot de koning te wenden ten einde raad om te overleven. Wat de overlevingskansen zijn in armoede hangt van mens tot mens af. De één is sterk de ander is omzeggens bijna dood. Ik weet wat het is de gevoelens de pijn de minachting de haat de jaloezie enz... in deze leefwereld waar GEBREK de grote rol speelt. Gebrek aan BEGRIP gebrek aan ETEN gebrek aan...GEEN RESPECT MEER VOOR JEZELF. Dat is het ergste geen respect meer voor jezelf voor de maatschappij voor de instanties en dan je ogen sluiten voor anderen die in armoede zitten. Vraagje? hebt u ooit uw ogen gesloten voor mensen die in armoede zitten? Ik wil deze vraag stellen gewoon om te weten hoe de doorsnee mens met armoede omgaat?. Zou een basisinkomen ons helpen in de armoede? Hieronder een studie over het basisinkomen.Profiteurs willen niet werken? hoor ik al sommigen van jullie zeggen en ja u jij hebt gelijk er zitten inderdaad luilakken bij maar niet allemaal. U bent zonder werk en heeft altijd goed geleefd maar plots gaan alle zekerheden weg uit uw leven oa. geen geld. Zou u dan gelukkig zijn met een basisinkomen? Volg deze les en ga er eens over nadenken wat hier allemaal besproken werd. OK?

 

Bent u ermee akkoord met een basisinkomen? Graag reacties hier dank u. U kan reageren op de plaatsen er er twee waar u bevindingen kan droppen. Laten we eens kijken hoe bepaalde politieke strekkingen over armoede denken. Van Vlaams Belang tot andere politieke partijen. Ik laat iedereen aan het woord dus ook Vlaams belang .N.V.A.  PVDA enz......alle politieke strekkingen

Dank u wel mijnheer Van Grieken en Vlaams Belang

Dank u wel N.V.A. mevrouw Homans en mijnheer Ghysels Jos

Dank u wel P.V.D.A. mijnheer Hedebauw

Hoor en ziet u wat ik zag? Wel ja armoede je leeft en beleeft geeft en ontvangt. En daar gaat het om in alle lagen van de bevolking wereldwijd. Waarom ik deze website maakte? Dat hoort u pas later. Nu test ik mensen die in armoede leven en anderen die het minachten maar ook de werkers en werksters in de armoedebestrijding. Deze website kan misschien amateuristisch overkomen dan zij dat maar zo maar  ik probeer armoede een gezicht te geven. Hebben wij als armen een woord? Ja, maar het wordt niet aanvaardt laat staan dat we iets mogen doen in deze maatschappij. Je bent in armoede gaat werken luierik profiteur enz...dat doet pijn hé als men dat tegen u zou zeggen, ja toch? Ik heb altijd gewerkt tot in het jaar 2009 toen kreeg ik een ongeval en mijn werkgever liet mij voortwerken met een gebroken dat leidde tot meniscus probleem ligament afscheuringen enz.. Ik doe geen beklag maar de waarheid moet geweten worden ik wil dat zo. En ik heb nog heel veel te vertellen dus blijf volgen zo komt u meer te weten over armoede in België en Nederland.

Tot later beste bezoekers ik moet snel weg....

Zo terug van weg geweest. Snel een paar uren er van tussen maar jammer genoeg kan dit niet in armoede. Het volgt jou met de verschillende gezichten dat armoede heeft. De strijd wordt niet gestreden in een arena maar in het dagelijkse leven en s'nachts. Het neemt je mee in bed, maar ook op alle plaatsen waar je naartoe gaat. Genieten is praktisch onmogelijk want iedere keer denk je van " Men zou eens moeten weten wat ik leef en beleef" maar eigenlijk de mensen in de buurt die denken daar niet aan tenzij je echt raar gaat doen. Wat is raar doen in armoede? Het normale leven niet meer kunnen leven. Sociaal achteruit gaan, niet meer meedoen met happenings in de buurt, opsluiten en kniezen in een hoekje . Angst om herkend te worden, anders zich voordoen, niet naar familiefeestjes gaan,enz...Ik weet niet of u mevrouw,mijnheer dat al ooit eens gevoeld hebt ? Denken je bent niet welkom maar dan toch eigenlijk welkom bent bij diegene die je uitnodigde voor een hapje of een drankje. Hieronder zie je de daklozen de nieuwe daklozen. In het jaar 2000  leefde ik met daklozen in de Filipijnen en ik deed dit als een soort van experiment om te weten hoe dat het voelt om dakloos te zijn. Zes jaar later was ikzelf dakloos geworden. Het voelde anders aan dan in het jaar 2000. Wat was nu het verschil tussen het experiment in 2000 en de armoede in 2006? Vooreerst de mensen rondom je heen. Daar trek je je op aan als dakloze.

U hoort in deze video het woord OPVANG wel toen ik in deze armoede periode zat had ik ook nood aan opvang. Schuimde allerlei adressen af om onderdak te vinden. Ik sliep in een kapelletje, of in een missionaris gebouw om tenslotte bij mijn mama te komen. Beschaamd was ik toen maar wat kon ik doen ? Het was  of dit of niets ja toch? En toen mijn moeder echt begreep hoe diep ik aan de grond zat mocht ik bij haar komen wonen maar ik kon geen domicilie hebben bij haar. Dus om een lang verhaal kort te maken stond ik op één dag verwijderd van AMBTSHALVE SCHRAPPING.

Zo dat weten we nu ook weeral, bedankt mijnheer dat u zo openlijk de waarheid verteld hebt want zo is bij mij ook gegaan alleen heb ik juist één dag voordien een woonst gevonden kort tegen mijn moeder. Daar woonde ik bijna 9 jaar alleen was deze woonst onbewoonbaar verklaart en viel ik in de handen van een huisjesmelker. Die mij nadien nog op straat gooide omdat ik een klacht had ingediend bij Stad Vilvoorde. Gelukkig had ik aanstonds een woonst en daar woon ik nog steeds en dit keer geen krocht maar wel een normale woning alleen slaagt de huur elk jaar op en betaal ik nu over de 700 euro per maand.

Dit is in Nederland maar dit zou in België ook zo moeten zijn dus laten we dat maar op een politiek agenda zetten voor de volgende legislatuur. 

Ik was geen vluchteling die hier asiel aanvroeg in België. Maar gewoonweg een gefailleerde door een fout van de  Belgische Overheid en de publicatie in de Moniteur of Belgisch Staatsblad. Ik had geen kakkerlakken gelukkig maar dat had heel gemakkelijk kunnen geweest hebben. De veiligheid wel toen het regende liep het water van de muren en raakte het bijna de elektriciteit. De stank in mijn appartement was zo ondraaglijk en het rook naar sorry voor  het woord stront. Ik betaalde ook bijna 500 euro. Mijn garantie kreeg ik 50% terug met de woorden" Beter dit aan te nemen want ik ken je auto en  daar kan altijd iets mee gebeuren", cool hé?

Die nacht toen mijn huis bijna in vuur op ging stuurde ik een E mail naar het E Loket van de Stad en twee dagen nadien had ik inspectie. Woonst onbewoonbaar verklaard en daar kon ik het mee doen. Voila....

MEER MORGEN ...

Goede morgen we zijn vandaag 16 juli 2019 en de tijd is 3:32 AM  ik zou normaal moeten slapen maar ik krijg de slaap niet te pakken. De reden waarom vindt u hieronder....

Dit voedsel pakket werd op de straat gezet bij een glascontainer. Het gaat hier om voedsel van  de voedselbank want dit kan u lezen op het etiket van het voedsel. Dit wordt niet gedaan. Daarom zeg ik tegen diegene dat dit weg gegooid heeft" SCHANDE JE BENT NIET WAARD OM GEHOLPEN TE WORDEN ANDEREN HADDEN DAT MOETEN KRIJGEN NIET JIJ" De moed zakt me in de schoenen als armoedebestrijder ik vraag dan ook aan de voedselbanken  " VERGEVING" in naam van de daklozen en de armen die vandaag in België leven. Het gaat hierover Belgen en zeker geen Nederlanders.  Nu ga ik slapen want ik ben er kapot van.  Tot later bezoekers van deze website.

Zo hier ben ik dan terug met een verkoudheid en koorts maar het leven gaat door.

Ik keer terug naar bed sorry tot later

Paar dagen later ...Ja ik ben verkouden geweest.Zou het kunnen van alle emoties die ik gehad heb? Eén ding staat vast ik heb dure medicatie moeten kopen en dat maakt een deuk in mijn budget. Nu...Vanaf 18 juli speelt er in de Minardschouwburg een toneelstuk over een dakloze dat leeft in een buskotje of bushokje. Een waar verhaal van een dakloze. Vindt u dat niet erg dat er een  klucht moet gemaakt worden van een clochard?  Ik wel. Hoe zou de echte clochard zich daarmee voelen? ik denk met gemengde gevoelens, ja toch?

 

HAHAHAHAHAHAAHA GEWOON WEG LACHEN IN DE MISERABELE SITUATIE WAARIN WE ZIJN ...

En nu lachen we met de hittegolf die op ons af komt in België. Mijn hart gaat uit naar de daklozen die nu geen drinken en daarmee bedoel ik  water hebben en niet genoeg eten en een plaats om af te koelen.

ALS DIT IN NEDERLAND KAN KUNNEN WIJ DIT OOK IN België  JA TOCH? 

ALLES BEGINT MET HET SENSIBILISEREN VAN DE MEDEMENS

Vraagje beste bezoeker van deze website? Hoe staat u tegenover armoede en daklozen en honger en dorst hebben? Moeilijke vraag he? Nochtans is het een maatschappelijk probleem dat moet en kan opgelost worden. Vooreerst maak het BESPREEKBAAR zoals deze jongeren het doen, spreken en denken en misschien nadien in actie komen. Sommigen zijn lui omwille dat ze alle wijsheid en geloof verloren hebben om uit deze situatie te komen. Sommigen zijn zoals ik afgemaakt door een systeem dat in een ander systeem verborgen zit en dat systeem wil ik eens echt in de kijker gaan zetten en zien wat het is die de armoede manipuleert in de zin van het woord. Dat zien we later . Sorry maar ik heb een vergadering en die moet doorgaan.... Tot later dan

TOT MORGEN SORRY

Hier ben ik terug beste bezoeker van deze website. Buiten heerst er een hittegolf  van formaat iets dat we nog niet gehad hebben in België en deze tijd moeten we doorleven of we het willen of niet. Om wat af te koelen  zou een beetje wind welkom zijn. Daarom een ode aan de wind met een lied van Demis Rousos MY FRIEND THE WIND

Zijn we nu wat afgekoeld? Ik denk van niet dus laten we gewoon even verder doen met de PROBLEMATIEK VAN ARMOEDE TE BESPREKEN. Bijvoorbeeld geen werk hebben.

Het zijn niet alleen Belgische mensen die in armoede leven maar ook buitenlanders die hier wonen. Vooreerst is er het probleem van de taal. Indien je de talen van België niet machtig bent heb je een probleem. Deze zijn  het Nederlands, het Frans of het Duits. Alhoewel het Duits niet zoveel gesproken wordt in Vlaanderen of Brussel of Wallonië. Dit is meer voor Eupen enz...Wat kunnen we nu eigenlijk afleiden van deze video? Juist de taal-barrières die zich opwerpen. Zonder de juiste taal te spreken kom je niet ver om werk te zoeken laat staan dat indien je armoede er bij hebt het nog moeilijker wordt. I ser dan geen oplossing voor deze mensen? Tuurlijk wel er bestaan Centrum Volwassen Onderwijs in heel Vlaanderen en Brussel, >Centrum Basis Educatie en Integratie leerstoffen deze worden gratis gegeven foor de bevoegde instanties. Welke instanties houden zich in ons land bezig met armoede en taal en voedselbedelingen?

O.C.M.W.

Terug met meer nieuws voor jullie beste website bezoekers. Gisteren avond bericht gekregen dat Mevrouw Katty Aldona Rubinstein overleden is ten gevolge van armoede.  Zij was de over over over grootdochter van Helena Rubinstein de dame die de cosmetica uitvond in Polen. L'Oreal heeft met haar contracten ondertekend maar hierover wil ik niets kwijt. Katty is gestorven aan het drinken van vervuild water in Afrika. Zij was op het laatste zo arm dat ze geld bedelde om mineraal water te kopen maar door gebrek aan begon ze Afrikaans water te drinken en  dat werd haar fataal. En dat brengt mij op het volgende punt armoede en gezondheid of het gebrek aan de juiste gezonde voeding en medische opvolging.

Hebben we nu genoeg gezien of gehoord beste bezoeker van deze website? Wel alles is zowat aan bod gekomen wat armoede eigenlijk doet met ons. Kijk ieder van ons is verschillend we gaan allemaal anders om met armoede. Maar wat komt bij iedereen terug arm en rijk ....Schuld en schulden....

SCHULDEN EN SCHULDGEVOEL ?

Ik kwam inderdaad ook in de schulden door de Overheid.  Zoals jullie al weten was dat een foutieve melding in het Staatsblad de Moniteur. Ik had een C.V.O.A. maar zeker geen B.V.B.A. maar dat is voor later want er valt nog te veel te vertellen over schulden en schuldgevoel en hoe daarmee om te gaan?

Maar dat is voor later eerst moeten we al deze video"s verteren zowel in onze gedachten, gevoelens en  woorden die we uiten op dat moment van armoede. Tot later ......

DE WOEDE VAN DE ARMOEDE  onderaan is de tekst voor de Belgische vrienden.

Frank Boeijen - De Woede Van De Armoede

Je zag het in de ogen
In de blik van de bedelaars
In de zweren van de kreupelen
De woede van de armoede

In de schreeuw van de moeder
In de schaamte van de vader
In het verzet van de zoon
De woede van de armoede


In het gejank van de honden
In de modder van de straten
Op de vuilnisbelt
Aan de rand van de stad
De woede van de armoede

In het rottende vlees in de zon
In de ogen van de bange ratten
In de onvruchtbaarheid an het land
De woede van de armoede

De woede van de armoede
Doe je ogen dicht
De woede van de armoede
is geen gezicht
De woede van de armoede
Wat kun je doen
De woede van de armoede

In de uitputting van de grijsaards
In de uitbuiting van de arbeiders
In de luiheid van de rijken
De woede van de armoede

In het onrecht van de derde wereld
In de angst van de toerist
In het schuldgevoel van de getuige
De woede van de armoede

In de machteloosheid van de helpende hand
In de uitzichtloosheid van de toekomst
In de last van het verleden
De woede van de armoede

In het verzet van de vrijheid strijder
In de wreedheid van de dictator
In naam van God
De woede van de armoede

 

En, wat vinden jullie ervan ? Deze tekst of lied verwoord zeer goed wat er leeft in de arme mensen. Verder in deze website gaan we oplossingen zoeken om uit deze armoede te komen vooral dat armoede iedereens bondgenoot kan worden want vandaag heb je alles en morgen niets meer. Denk daaraan als u  op een heerlijke mooie locatie zit. Ik denk aan een vriendin van mij  die alles had en plots niets meer zelfs geen geld had om water te kopen. Zij verbleef in Afrika is beginnen water te drinken  en door vergiftiging gestorven . RIP Katty.

BESTE WEBSITE BEZOEKER IK VRAAG GEEN COPYRIGHT OVER DEZE WEBSITE ALLEEN MAAK ER GEEN MISBRUIK VAN OOK NIET IN EEN ANDERE WERELD TAAL. INDIEN U DEZE WEBSITE MISBRUIKT VOOR EIGEN GELD GEWIN ZIE DAN WAT ER GEBEURT OK?

Sorry om dit te melden maar ik moet dit doen. Op het gebied van de armwoede kan ik jullie melden dat we bezig zijn met stappen te ondernemen naar een ....meer later.

Meer Later .....

Zo hier ben ik dan terug hebben jullie er van genoten?  Wel, ik wel want hoe meer ik schrijf over hoe meer ik er terug betrokken in word. En daar gaat het nu om de betrokkenheid in armoede en bestrijding er van. Ik luister het wat op met muziek maar eigenlijk deze muziek verwoordt wat er echt leeft in mij. En dat kan ik alleen maar beamen. Zelf ben ik zanger drummer componist arrangement schrijver en ik ben nu tijdens het maken van deze website liedjes aan het schrijven die deze website verwoorden.

Muziek en armoede....

Het week einde is weeral eens gedaan en weet u wat? Weer ontdekte ik van alles binnen bepaalde kringen in de armoedebestrijding. Ik word er misselijk van maar ja als er geld te rapen valt dan vindt men allerlei dingen om zich te verrijken op de kap van de armen.

WOORDEN EN NOG EENS WOORDEN MAAR WAAR ZIJN DE DADEN?

U mag het weten ik ben diep gekwetst in heel het armoedebeleid en bestrijding.Groeperingen die zich verrijken zogezegd in bestrijding yuk het laat me overgeven. Echt ik meen het. Als u hier op deze website komt neem dan van mij aan dat hier een waarheid wordt gedeeld dat niet wordt aanvaard door velen. Geld, Macht, Sex daar draait het allemaal om in deze wereld, erg he?  Ok tot later ....

Ik ben terug een paar dagen eruit geweest en nu terug met goede en minder goede ervaringen.

Drie dagen terug werd ik gebeld door een dame van ORANGE destijds BASE zij vroeg of ik wou overstappen naar hun diensten. Ik zei" Ik wil wel maar dan moet eerst mijn probleem met Base opgelost worden. Van een initieel bedrag Van 1800 Euro  zit ik nu al aan Bijna 6000 euro en er moet nog 900 betaald worden zei ik. Ik meldde haar ook de reden dat een collega van BASE  geen roaming had ingesteld voor een verblijf in Azië.Dit bracht grote schade aan tot nu toe door Gerechtsdeurwaarders. Toen stortte zei haar hart uit en eerlijk gezegd ik had nog nooit zoveel respect gekregen in mijn armoede dossier dan van deze dame die alleen een callcenter van Orange vertegenwoordigde. We hebben eer zeer fijne tijd gehad aan de telefoon waar gedupeerde namelijk ik en een callcenter agente tot een fantastisch gesprek en beleid kwamen. Ik vertrouwde en vertrouw haar. dank u mevrouw of juffrouw om je hart uit te storten.

Het helpt heel veel als mensen je begrijpen in een situatie en dit is het doel van deze website om mensen met elkaar te verbinden.  Tot later ...

ZEER GOED NIEUWS GOEDKEURING VAN STAD VILVOORDE VOOR OP 17 OKTOBER  2019 DE INTERNATIONALE DAG VAN HET VERZET TEGEN ARMOEDE GRATIS BEIGNETS  OF SMOUTEBOLLEN TE GEVEN AAN IEDEREEN DIE ZICH MELDT. Meer hierover in de volgende maanden. OP DEZE DAG GAAT OOK DE MARS IN VILVOORDE DOOR START OM 18 U TOT 20:00  ook hierover meer de volgende dagen en weken.

Lekkere smoutebollen ....lekker

Langzaam maar zeker beginnen we een zicht te krijgen op het monster met duizenden gezichten armoede en alles wat daar bij leunt, corruptie, fraude, sociaal onrecht, geen gehoor, enz....Wat hebt u nu al bijgeleerd van de Rechten van de armen? Wel het zou me niet verwonderen mocht u nu zeggen NIET VEEL want dat is de waarheid  de wereld kent armoede als een wereld van verschil maar wat met een wereld van GESCHIL? Durft u uw mening te uiten ? Ik hoop van wel want het zijn niet de armen die zich moeten schamen maar wel diegene die deze mensen heeft arm gemaakt. Het Politiek Agenda moet op de eerste plaats ARMOEDE BESTRIJDING HEBBEN EN KENNEN.

SCHRIJNEND? ja het is inderdaad schrijnend beelden op ons netvlies geplakt op de vensters van onze ziel.

Vraagje mevrouw, mijnheer? Heeft u reeds honger gekend zonder geld op zak of geen mogelijkheid om aan eten te geraken net zoals dit kind dat stierf aan een hongerdood. Erg he? en toch gebeurt dit voor onze ogen. Wat is de mens vandaag nog waard? Antwoord deze vraag eens voor u zelf aub. Dank u .

HEBBEN WE GOED GELUISTERD NAAR WAT DE POLITIEK ONS LEERT OVER ARMOEDE EN ARMOEDEBELEID?

Praten is niet genoeg get vraagt de inbreng van alle partijen dat bezig zijn met armoedebestrijding. Ook de arme mens heeft zijn zegje en haar of zijn rechten. De Rechten van de  mens van de Verenigde Naties UNO kennen we maar hoe worden deze vertaald in taken om te doen en niet om naast ons neer te leggen.

Dat is voor later .....

Laten we de stier met de horens nemen in de volgende dagen ...OK ? Tot dan .....

 

 

 

 

 

Het is niet verwonderlijk dat eenoudergezinnen  niet kunnen rondkomen. Koppels die allebei gaan werken komen met moeite toe om de eindjes aan elkaar te knopen, laat staan de eenoudergezinnen.Als we de prijzen van vroeger en nu vergelijken kunnen we zeggen dat het allemaal duurder is geworden. Maar waarom ?

Is dit nu een oplossing stelen? Neen stelen is totaal niet aanvaardbaar wat men wel kan doen is bekend maken aan het hoofd van de winkel dat je honger hebt een kind heeft dat brood nodig heeft en dan 9 op de 10 geven ze wel brood en zelfs nog meer. Ik sprak met winkeldirecteurs en dezen zeiden me dit. Uiteraard moet je dan wel je trots laten vallen en je kwetsbaar opstellen. Maar wat is nu erger geen brood aan je kind kunnen geven of gezichtsverlies lijden?

Ik toon hier de uitspraken van de PVDA ik ben zelf geen PVDA  stemmer maar deze feiten of cijfers die Peter Mertens aanhaalde waren voor mij totaal onbekend. En nu dat ik dit weet begrijp ik waarom alle partijen stemmen verloren hebben in de verkiezingen van 2019. Laten wij allen opstaan tegen het sociaal onrecht armoede. Wij kunnen er allemaal iets aandoen tegen dit monster alleen moeten wij het zelf willen.

Ik laat u beste website bezoeker even aan het denken zetten en zie eens wat uzelf kan doen tegen armoede. Tot later....

Kan men sterker worden in het leven door armoede?

We zitten met een derde hittegolf hier in België warm zo warm. Maar wat met onze arme mensen zijn zij goed beschermt voor deze hitte? Of in de winter de koude laten we eens kijken naar reacties van sommige daklozen.

Zo ver voor vandaag tot later....

 

 

Schrijnend he lieve mensen?  Gezinnen die met twee gaan werken en dan niet kunnen rond komen om alle schulden te kunnen betalen. En dan uit huis gezet worden. Eindigen op straat? Ik heb het voor gehad ik weet hoe pijnlijk dit is.En u website bezoeker hebt u daar ook ervaring mee?

Een zeer nare ervaring heb ik gisteren gehad in de hulp aan armen. Gisteren werd één van mijn voedselpakketten  gestolen. Het was bestemd voor een andere arme zieke mens en plots is het weg foetsie. Ik ben er helemaal de kluts van kwijt en voel me diep gekwetst over dit voorval.

Nog zoiets OCMW steelt van de armen. O my wat een wereld ....

Hebben armen het recht om van elkaar te stelen? en hebben rijken of  hoog geplaatsten het recht om van armen te stelen? ABSOLUUT NIET geen van de twee hebben recht om te stelen.

Beste website bezoeker ik ben in vakantie van 13 tot  24 september

26 OKTOBER 2019  laat me zeggen een maand en twee dagen later. Wat is er nu allemaal gebeurt ondertussen op het gebied van armoede en mezelf?  Wel 16 oktober was het waar bar slecht zodanig dat de smoutebollen gratis uitdeling niet doorging op het Bolwerkplein maar wel binnen in het CC Bolwerk. Er was geen stormloop zoals verwacht maar de smoutebollen van Het Booms Gebak waren zeer lekker dank je Sonja voor wat je voor mij als armoedebestrijder gedaan hebt 1000 maal dank.

 

17 OKTOBER was de wandeling zeer goed maar de receptie was zeer droevig geen muziek, geen ambiance minder volk dan andere jaren. Wat moeten we daar nu van zeggen? Dat meer en meer mensen armoede gewoon beginnen te vinden ? In die mate dat zij niet meer uit hun luie zetel willen komen voor een protest mars ? Of omdat men denkt "we kunnen  er toch niets aandoen " Indien dit zou waar zijn dan zijn we af van nul.Wie maalt er nu om dat mensen creperen van honger en eenzaamheid getreiterd gepest foor diegenen die wel een goed status hebben met luxe wagens huizen enz...

Neem een voorbeeld aan deze mensen dan je wel in naam van alle arme mensen in Vlaanderen, België Nederland en in de gehele wereld Dank u jullie zijn het voorbeeld voor de nieuwe maatschappij.

Hey kijk er zijn toch nog volwassenen die  durven te vechten tegen armoede, wow super goed...Zou u durven dromen dat de heren en vrouwen ministers van onze Belgische regering ook zo een lied durven te zingen voor en tegen de armoede? 

Bravo mijnheer u slaagt de nagel op zijn kop en jammer genoeg is het echt zo armoede neemt toe en de rijken worden rijker.

Neem contact op met armen te kort VZW

Het is door het toneelstuk  Cloch-Art   of clochard dat ik deze organisatie heb leren kennen zeer fijn initiatief en toepasselijk over heel België. Bravo aan jullie allen...

Goede dag beste lezers, gisteren was ik vrijwilliger om dranken te bestellen, afruimen, enz... Plots kwam mijn verhaal naar boven over mijn boek. ik fier als een gieter dat ik mijn boek in eigen beheer heb kunnen maken zie twee oud leraars van mij. Eén kocht een boek maar de andere was zeer zeer negatief. De vraag die ik me nu stel " Beiden leraars maar o zo verschillend van karakter, denken, gevoelens uiteraard zijn we allemaal uniek maar toch?  Nu moet je weten dat diegene waar ik voor hielp als vrijwilliger mij recht in mijn gezicht zei: " Je bent hier om te werken niet om je boek te verkopen er zijn klachten van het bestuur" Eerlijk iedereen werd bediend die ik zag, lege glazen weg enz...Ik had echt goesting om mijn schort neer te leggen en naar huis te gaan maar ik bleef volharden tot het bittere einde. de andere leraar was zo blij om mij terug te zien, was heel blij met mijn boek enz....Wow wat een verschil. Hoe zou dat komen? Weet u het beste lezer wat denkt u daar van? Het heeft mij diep geraakt, gekwetst echt. Laat jullie mening eens horen aub....Dank u wel.

GOED NIEUWS IK BEN BEGONNEN AAN MIJN TWEEDE BOEK OVER ARMOEDE...

Wie wie had dit ooit gedacht dat mijn tweede boek zo snel zou volgen ?,wel ik niet. Maar het is er ik ben zo blij dat mijn eerste boek zo goede in de smaak ligt bij het grote publiek. Het tweede boek is zeker geen copy van het eerste maar gaat nog dieper in de zin van het leven, wat als arme mens je te wachten staat maar ook wat jij als arme mens kan doen zonder geld, zonder dak boven je hoofd, zonder eten enzovoort. Mens waarde, geloven in een betere toekomst, op weg gaan naar horizonten, durven te confronteren. Gisteren avond belde ik een man die computers verkoopt nu moeten jullie weten dat mijn computer stuk gegaan is toen hij met een smak op de grond viel van een hoogte van omzeggens 20 cm zeker niet hoger. Ik was boos op mezelf hoe kon dit gebeuren? Achter de draad blijven hangen toen ik vlug rende voor de postbode. Ik had toen mijn bril niet op en rennen twee dingen die niet te samen gaan zonder brokken te maken. Ik was er het hart van in want nu kon ik niet meer verder werken aan deze site. Plots kreeg ik een idee ik zou naar UNIGRO SINT NIKLAAS gaan en vragen of ik een computer kan kopen op maandelijkse betaling van ...En ja het werd toegestaan dan je wel UNIGRO. Toen ik de man dit vertelde zei hij mij " Ik dacht dat dit niet meer bestond? " UNIGRO IS HET PALEIS VOOR EN VAN DE ARMEN" zei ik hem sorry ik wou bij jou kopen maar dat ging niet op afbetaling. " Ja dat is waar "  Toen lachte ik en zei" Wel ik kan verder nu" Eind verhaal. Velen zeggen koop niet op afbetaling enz...Maar zelf lenen ze bij vrienden met of aan woekerinteresten. Dan heb ik liever UNIGRO met een contract en maandelijkse betalingen. Betalen moet je toch gelijk waar en hoe. Kan je zonder geld bestaan?

 

Ja dat is waar maar ze kan wel er naar toe leiden. Criminaliteit en wangedrag komen al heel snel naar boven. Misdaad. Misschien zegt ze wel mis de daad niet? Van het ogenblik dat men zo begint te denken moet men extra voorzichtig zijn. Geld haalt je niet uit armoede. Het geeft mogelijkheden om eten te kopen maar ook andere dingen zoals drugs enz...Als je als arme mens geld krijgt koop er geen drugs of alcohol mee want dan ga je pas beginnen te verergeren in je situatie waarin je zit.

Deze tekst komt uit Zuid Afrika  maar betekent eigenlijk  WIS ARMOEDE UIT OM MISDADEN TE BEKAMPEN.

Even terug van weg geweest. Wat veranderde er nu in mijn stil zwijgen? Wel heel veel. Ik vernam dat de Vlaamse Regering geen armoedebestrijding wil doen en dat beste lezer is heel erg. Weet u waarom? ik niet wel ik zal het opzoeken en dan nadien jullie hier wat laten weten. Ik wil de 1000 en meer lezers bedanken voor jullie opvolging op  mijn website...alleen vind ik het jammer dat er nog niemand reageerde op mijn site hier. Jullie weten waarom ? ik niet. Ik zal het wel eens lezen of horen misschien. Goed we zijn bijna de maand december en dat is voor mij de zwaarste maand van het jaar. Sinterklaas, Kerstmis, Oud jaar en Nieuwjaar. Een maand die pakken geld kost maar waarom willen zelfs minder bedeelden of arme mensen zich toch meten met de rijken of met hen die meer kapitaal krachtiger zijn?

OM TE ONTHOUDEN 7 DECEMBER 2019  GRATIS SOEPBEDELING VAN 10 AM TOT 17 PM of zolang er soep is .

in de winter gaat zo een tas soep altijd goed binnen want ze warmt u op. Dus kom met zijn allen naar Soep op de Stoep in Vilvoorde. Ik bedien jullie heel graag een tomatensoep van verse tomaten rode sjalot basilicum groenten bouillon verse room een beetje zout en met liefde gemaakt. Tot dan misschien?  Zo dat weten jullie nu ook weeral. Beste website bezoeker ik denk dat er nog meer armoede gaat zijn in 2020 dan dit jaar. Als ik in de straat wandel dan zie ik mensen vereenzamen zich verstoppen achter van alles en nog wat. Aan de kassa van de grootwarenhuizen zie je dit vaak mensen ze proberen een praatje te doen maar wie heeft er tijd om te luisteren naar die eenzame stem, gebroken, verlaten, maar vooral hongerig naar niet alleen voedsel maar naar een schouderklop een knuffel er zijn voor iemand. Daarom nog niet praten over problemen maar er zijn voor zij hij de maatschappij. Voelt u zich soms eenzaam mevrouw, mijnheer? En vindt u rust in deze website die ik probeer op te vullen elke dag maar door drukte er soms niet toe kom. Verleden week zaterdag was ik op de Night of the Proms als ik dan de mensen uit hun dak zien gaan zingen handen klappen lichtjes zwaaien die men gratis uitdeelde dan dacht ik WOW hier gebeurt iets mensen lachen zingen dansten zo groot...en plots was het gedaan niets meer dan alleen betoeterde gezichten betreurd tot en met maar waarom ? Natuurlijk omdat het evenement gedaan was en is tot volgend jaar? Terug naar het gewone de club van de eenzamen donkere zielen. Is r dan geen licht in deze dagen. Ja maar daar ga ik later over uitbundig schrijven want er is licht in de donkere tunnel neem het van mij aan.

 

ik zie dat mijn website over heel de wereld gelezen wordt maar waarom en door wie?

Wat jammer dat er niemand heeft geschreven wie zij zijn of waren, komt misschien nog wel.  Zo hier ben dan terug beland op mijn website die nog steeds over armoede gaat in alle aspecten van het leven in en zonder armoede. We zijn bijna Kerstmis en dat is voor heel vele mensen een zeer moeilijke periode en zeker als je al dat lekkers in de winkels ziet liggen en dat dan niet kan kopen omdat je geen geld hebt. Vooreerst wil ik jullie allemaal zeggen doe niet mee aan heel dit gezever van pakjes,champagne, wijnen, en duur eten. Kerstmis gaat over de geboorte van Jezus Kristus in een kribbe met Jozef en Maria en de os en de ezel, de Ster en de herders en de 3 wijzen. Dat is echt Kerstmis. Dit heeft voor de gelovigen een heel grote rol maar daar wil ik het nu niet over hebben het gaat hier om Kerstmis Oud en Nieuwjaar en armoede. We worden bedolven met video spots over Kersmis en het Kerstmannetje en zoverder. Laat staan de honderden films die we kunnen zien op tv youtube en wat meer. Maar dat brengtr geen eten in de maag of meer nog brengt deze periode Vrede of Leegte? Alles begint met je denken en hoe je dat kan ordenen. Tal van organizaties geven een Kerstfeest met lekker eten ik raad jullie aan om daar naar toe te gaan sluit jullie niet op in een vertrek of op straat. Leer er de kranten op na die als reclame uitgedeeld wordt of vraag aan de gemeente besturen of één ieder die met armoedebestrijding te maken heeft.

 

We zijn nu twee dagen van Kerstmis verwijderd en ja de gekte is in de straten te zien van mensen die nog vlug geschenken willen kopen voor onder de kerstboom te leggen voor Kerstavond. Ik ben op zoek naar mensen die zich verstoppen in allerlei portalen om zich te verwarmen en genegenheid te krijgen van de mensen rondom hen maar dit gebeurt niet. Neen, de wereldse mens denkt niet aan de armen weet je daarom ben ik zo blij dat u website bezoeker toch de moeite doet vom hier even te kijken wat ik allemaal nog kan schrijven over het onderwerp armoede of mag ik zeggen het begrip armoede. Wat mij wel opvalt is dat er tal van politiekers zich nu uitspreken over armoede en beleid? Bravo hier voor. Hopende dat het niet alleen bij woorden blijft want dat zou me heel boos maken. Zeker rond deze tijd van het jaar zijn er veel mensen doe zich van het leven beroven. De reden is dat de feesten ieder jaar weer het slechte in de gedachten en gevoelens brengen van de minder bedeelden in de maatschappij. Eenzaamheid en het gevoel er van brengen vele mensen tot wanhoopsdaden. Ieder dode mens die nu gevonden worden kreeg het moeilijk een zaamheid en honger te overmeesteren. Ja het is waar het is een strijd die moet bekampt worden in de geest of het verstand. Honger is heel erg en zeker in deze tijd van het jaar waar we worden bedolven met Christmas Carols in het Nederlands Kerstliederen. Ja Kerstmis is een zeer heuglijke dag voor de gelovigen de Geboorte van Jezus Kristus. Maar voor de ongelovigen is het een festijn van eten drinken euh zuipen soory voor mijn woordkeuze maar zo is het ja toch? Of heb ik het verkeerd begrepen wat de ongelovigen doen ?

VAN 28 DECEMBER 2019  T0T 3 JANUARI 2020  VERBLEEF IK IN HET ZIEKENHUIS MET KLACHTEN VAN LONG EMBOLIE RSV EN PNEUMOKOKKEN. IK HEB NIET VEEL KUNNEN SCHRIJVEN OP DEZE WEBSITE WANT IK BEN NOG STEEDS ZEER ZWAK. DAAR IK EEN GEVOELSMENS BEN IS HET SCHRIJVEN VAN DER WEBSITE NIET BEVORDERLIJK VOOR MIJN GEZONDHEID. IK HOOP DAT JULLIE HIERVOOR BEGRIP KUNNEN OPBRENGEN. TOCH AAN ALLEN EEN GELUKKIG GEZEGEND 2020. IK HOOP DAT ER EEN DOORBRAAK MAG KOMEN IN HET DOSSIER ARMOEDE WERELDWIJD. IK UPDATE JULLIE VAN ZODRA IK BETER BEN MET MIJN GEZONDHEID.

ik ben terug lieve vrienden en ja ik heb jullie allemaal zo gemist. Feestdagen, ziekte, overlijden van een internationaal medewerker, een karnaval die van oilst, controle check ups en natuurlijk betalingen van ziekenhuis en ambulance transporten. Maar, hier ben ik terug 27 februari 2020. Heb ik stil gezeten? Voorzeker niet want armoede stopt niet deze loopt door alleen krijgt ze soms andere gezichten zoals uiteraard verkeerd gebruik misbruik en verijking  van diegen die zogezegd hulp bieden denk ik maar aan een CODE NACEBEL 2008 wel ik ben er nog niet uit maar één ding weet ik zeker gelijk welke organizatie je ook mag zijn wereldwijd we volgen je op zowel in Europa maar ook in Azie of Amerika of Afrika ja zelfs het Midden Oosten. Ik was van plan om deze website te stoppen want ik krijg er toch geen response op maar ik bedacht me en ga er nog meer invliegen erger nog dan voordien bent u het met mij eens? Ja laat het mij dan weten aub via mail  patricklami@mail.be  of via het telefoon nummer reeds door jullie bekend. Deze website gaat vertaald worden in verschillende talen zoals Engels, Frans, Duits, Tagalog, Hebreeuws, Chinees, Spaans, Italiaans, Grieks, Portugees, en alle andere talen die er te samen 27 zijn van de Europese Unie. Daarna komen Vietnamees, Japans, en alle andere talen van de wereld waarin we leven. Het zal een tijd maar ook geld kosten maar ik ga door tot het bittere einde verder staat er ook een internatioale marche zoals de klimaat maar dan vele groter en groter dan die van 17 oktober Verzet tegen Armoede Vilvoorde. Dit alles staat op het Agenda 2020.

 

Dinsdag 10 maart 2020  terug vrienden met eers een snotvalling of gewone verkoudheid maar nu terug droge hoest erbij. De  verkoudheid heb ik gekregen van een gastspreker van Motief en 1001 Schakels Vilvoorde. Hij was aan het niezen en in zijn handen. Toen ik hem zei gaat nu je handen wassen bekeek hij mij met een boze blik. Wat deed hij ? Hij deed of hij in zijn handen spuwde en lachte me vierkant uit de mensen van Motief Vilvoorde hebben dit gezien. Enfin ik ben verkouden maar dit zal me niet tegen houden om mijn website verder te bewerken. Armoede en armwoede zijn twee elementen die te samen gaan. Armwoede niet zo zeer waarom maar vooral door wie? En daar is een schuldige voor gekend namelijk de BILDERBERG GROEP die de wereld wil beheersen maar dat gaat zomaar niet. Heel het Corona virus gaat ons in een dieper ellende brengen van armoede. De kleine man met de pet de gewone burger heeft geen vat op deze maar de rijken der aarde wel en zij hebben hun Agenda 21 de depopulatie van de mensen voor 2030  eerst was het 2050 maar nu 2030 dat is een verlies van 20 jaar en voor ons nog 10 jaar en het vat zou af zijn in het Vlaams gezegd.

Hallo vrienden ik ben terug we zijn vandaag 5 mei 2020 ja ik heb even op adem moeten komen van alles wat er is gebeurd sinds 13 maart 2020

Hoe gaat het met jullie beste vrienden en dan bedoel ik hiermee heeft Corona jullie te pakken gekregen?

Misschien wel want de ARMOEDE is omhoog gegaan in de wereld en daar valt ons belgenland ook onder. Ik ben even gaan rusten van alles wat er op ons afgekomen is en dat is heel wat. Duizenden doden in ons land. Wie had dit ooit kunnen denken toen we met zijn allen 2019 afsloten en 2020 omarmden en dan krijg je dit op je bord? Tachtig percent meer aanvragen bij de O.C.M.W. en dan te weten dat het hierover mensen gaan waarvan beide man en vrouw gaan werken wat is dit allemaal? Het is gedaan met een vakantie te boeken naar warmere oorden of eens te gaan jodelen in Tirol. Nu is het de riem aanspannen en hopen dat de broek niet naar beneden valt tot op de knieën. Dit is dan armoede in een nieuwe vorm van die we nog niet kennen maar nu boven alles de kop opsteekt.  Wat ik zie is dat ons land 3 soorten van mensen of groeperingen kenden. De rijken de armen, en de middenklasse en het is deze die nu langzaam doorschuift naar de armenklasse. Is dit een tactische zet? Voor mij wel maar ja wie ben ik he? Alleen is het zo dat mijn leven de nodige antwoorden heeft gekregen met alles wat ik meegemaakt heb in al die jaren.

Zie je vrienden wat er in ons land gebeurt en in de wereld?

Het is niet het covid-19 virus dat de mensen stuk maakt maar wel ARMOEDE zou het dan niet kunnen dat groot machten ons de dieperik willen insturen?  Een paar dagen terug werd ik geschokt over een documentaire over CHERNOBYL  de kernramp. 34 jaar lang heeft ons land verzwegen dat in 1986 ons land een nucleaire  wolken hemel had. Armand Pien die toen het weer journaal presenteerde sprak er eerst over maar werd dan het zwijgen opgelegd door de directeur van het K.M.I. hik moest alleen weer berichtgeving doen en niets anders?  He vrienden is dat niet hetzelfde met Corona Covid-19?  Ik ga hier verder meer over vertellen als ik alle onderzoeken gedaan heb die in mijn mogelijkheden liggen.

Globalisering en armoede?  Over het nut van armoede in de nieuwe wereldorde?

Beste vrienden het is midden in de nacht meer bepaald 8 mei de dag van het einde van de tweede wereld oorlog om 23:01 was dat het einde van een oorlog die 5 jaren duurde miljoenen stierven door het geweld van bommen granaten geweerschoten enz.. Vandaag 8 mei 2020 zijn we weer in een oorlog maar deze keer vechten we tegen een vijand die onzichtbaar is en die ons afmaakt omwille dat het een virus is die dodelijk is. Ik heb een gevoel dat we afgemaakt worden als varkens en dat on ze rechten zo geschaad worden door de rijken van deze eeuw en dan denk ik bijvoorbeeld aan Bil Gates Microsoft en nu Grote Baas van de W.H.O. in Geneve Zwitserland.

2 JUNI 2020   OVER LEVEN EN  ETEN GEVEN

Hallo vrienden hier ben ik dan weer met wat nieuws en dan noem ik het meer overdenkingen van de laatste dagen, weken en zelfs maanden. Hebben jullie ook het gevoel dat er het één en het ander misloopt in de wereld en dan wil ik daarvan één land belichten namelijk ons eigen belgenland. Als ik het nieuws bekijk dan hoor ik steeds de laatste dagen de cijfers gaan naar beneden in verband met Corona Covid-19 virus maar de besmettingen gaan omhoog en er sterven nog steeds mensen bij de vleet. Dan is mijn vraag.." HOE KAN DIT TOCH?" we hebben de high technologie om naar de maan te gaan of naar Mars maar we krijgen geen virus of bacterie gestopt? Gek he? Stellen jullie daarbij geen vragen ik wel en ik moet zeggen er begint meer boosheid in mij op te komen in dit alles. Maar, wat mij het meest verontrust is de stilte van de armen organisaties of dat er precies niets gebeurt in deze kringen. Zijn er dan geen armen meer die voedsel nodig hebben? Ik denk van wel. Of het zou moeten zijn dat ik plots niet meer mee tel in het geheel van armoede bestrijding als vrijwilliger. Waarom denk ik zo?  Ik behoor tot een organisatie ik ga de naam niet vernoemen want het is te pijnlijk voor mij. Ja, ik ben er mee begonnen in een  klas van MACUSA CVO. Leerlingen moesten een project maken ik koos voor armoedebestrijding en dacht toen aan een organisatie die ik op een avond met fakkels door de straten van Vilvoorde zag lopen. Dat was het moment dat ik voor deze organisatie koos. Ik was fier om er bij te horen maar al vlug zag ik dingen die ik niet kon aanvaarden namelijk de tirannie van de leiding. Hoe ik ook probeerde om van alles goed te doen steeds kreeg ik op mijn hoofd maar ok ik niet alleen. Is dit leiderschap of lijderschap? Wordt leiderschap gemaakt door het geven van lijden? Voor mij ja want je kan geen leider zijn als je zelf niet geleden hebt. Zelf heb ik heel veel geleden maar daar ga ik het nu niet over hebben absoluut niet. Vraag? Zou er een angst zijn in organisaties van armoedebestrijding om de leiding te verliezen? Ik denk van wel en dat zou kunnen te maken hebben met subsidies en andere inkomsten, giften, enz... Maanden heb ik niets gehoord van niemand iets en dit doet pijn emotionele pijn tot ik zelf een E-mail schreef en daar dan een antwoord op kreeg met Beste, geen naam vernoeming niets. Toen ik dan terug antwoordde op de mail kreeg ik geen antwoord meer terug. Dan voel ik een boosheid in mij opkomen die ik niet wil beschrijven maar als dit gebeurt in een armen organisatie moet ik dit aankaarten en dit niet alleen voor mij maar voor anderen die in de organisatie medewerkers zijn maar hun beklag niet durven te zeggen. Ik hou jullie op de hoogte. Neem van mij aan ik wil dit niet doen maar voel mij genoodzaakt om dit te doen. En dan komen we nu bij de Grote Leiders van deze wereld zij die de touwtjes in handen hebben die ons leven gaan verdelen van wat moet en niet mag omwille van Corona. Ik denk aan hoe zij ons meer in de armoede dumpen en dan honend lachen en zeggen ja we hebben ze en nog meer doden op het palmares. Toen men zei " we hebben alles onder controle" moest ik lachen en zei toen" 10.000 doden gaan we hebben" en kijk we zijn nu aan 9500 doden niet ver af van het bedrag dat ik zei. Misschien gaan we er wel over en worden het een heel pak meer? Wie weet ? Als ik naar mijn eigen zie dan bekijk ik het bedrag dat ik spendeerde aan mondmaskers. Net voor dat de maskers overal bijna verkrijgbaar waren en zijn voor 50 stuks aan bijna 40 Euro betaalde ik 79 Euro voor een doos van 50 stuks hetzelfde met de handgel enz... Wat ik hiermee wil zeggen is ik betaalde aan preventie een heel groot bedrag dat een zeer groot  stuk weg nam voor dagelijkse voeding en nutsvoorzieningen. Gelukkig heb ik leren leven op noedels en eieren en dit voor maanden beter nog jaren. Waar een wil is ...is een weg.

3 JUNI 2020   VILVOORDE 2 MENSEN DIE REAGEREN...

Vrienden ik ben heel blij dat jullie mijn website bezoeken. Wat is mijn betrachting ? dat alle organisaties van Vilvoorde willen samenwerken aan één doel namelijk de strijd tegen armoede want die is er jammer genoeg wel maar ook over de grenzen heen. Misschien vinden jullie mij bizar of meer nog anders dan anderen maar dat komt door mijn geloof. ik wil hier geen religieuze teksten schrijven dat ga ik doen op een andere website en op mijn Facebook pagina. Neen, deze site hier moet neutraal zijn alhoewel dat het mijn allergrootste verlangen is om mijn Geloof met jullie te delen wereldwijd. Wees niet boos of verhard jullie harten niet ik ben er voor jullie en jullie zijn er voor mij voor ons.

Updating nieuws: Vandaag onderga ik duplex van benen onderzoek op bloedklonters in benen hart en longen en wordt er besproken of ik vrij ben van covid-19 en antistoffen heb gemaakt na mijn ziekenhuis opname dd.28 december 2019 met symptomen RSV Respiratory system Virus  dubbele pneumonie enz...Ik hou jullie op de hoogte.

 

Terug naar de armenstrijd die er meer gaat woeden omwille van sluitingen bedrijven en zelfstandige werkzaamheden. Iedere keer lig ik in bed maar ook overdag te denken aan de daklozen. Hoe kunnen zij preventief gered worden als mondmaskers en toebehoren zo duur zijn voor ieder van ons die nog een inkomen heeft gelijk hoe groot dat moge zijn? Sinds de Corona strijd woedt ben ik bezig om dingen te noteren wat er hier gebeurt in ons belgenland? Lockdown ik noem het locked up of opgesloten met de slogan " Blijft in uw kot " maar wat als je geen kot hebt en wij de vrijwilligers in armoedebestrijding niet tot jullie kunnen en mogen komen? Hoeveel van deze mensen daklozen, armen in de buurt zijn er bezweken aan covid-19 of erger nog aan honger. Indien jullie het weten zeg het me dan aub, dank u wel. Goed ik ga het hierbij laten en me klaar maken voor het ziekenhuis. Tot later...

 

 

 

Gezondheid is verbeterd geen long of hart embolen meer.

Beste vrienden ik ben terug van mijn bezoek aan OLV Aalst. En zoals de titel het zegt is mijn gezondheid verbeterd en daar ben ik heel blij mee. Eerst dacht ik dit is niet goed want sinds de toestand met de armen organisatie die mij niets laat weten over het reilen en het zeilen of met andere woorden waar, wanneer, hoe, gaan we terug beginnen.Kreeg ik pijn op de borst en hartstreek werd ik ook duizelig enz...Wat heb ik misdaan aan hun?  Ik kreeg mails voordien over de plaats waar de voedselbedelingen zouden doorgaan maar nu?...Niets meer. Zou het kunnen dat er jaloezie in het verhaal zit over mijn boek? Wel de 100 gedichten 100 gezichten legt inderdaad een periode van zeer moeilijke toestanden, beslissingen maar bovenal last but not least...Het tonen van je ware aard of ...hoe ga ik met armoede om in de schijnwerpers. Ik overweeg om mijn boek in PDF te maken zodat één ieder mijn verhaal kan lezen. Deze tijd bracht voor mij heel veel ellende tot geen eten hebben, niet slapen, vragen over waarom? enz...Dus, als ik nu hoor dat er alleen nog embolen of bloedklonters zijn in de benen ben ik blij dat het niet erger werd. Uiteraard niemand heeft een glazen bol om te zien wat morgen gaat brengen. En voor dat vertrouw ik op mijn Geloof. Ja voor mij een grote hulp in de strijd tegen armoede. Vraagje aan u beste vrienden lezers van deze site? Want ik wil jullie graag meer interactieve werkingen zien dank u hier is mijn vraag...Kampen jullie soms ook met goedkeuring? Ik zal het misschien anders zeggen " De behoefte aan iedereen te behagen" ? Zo ja ...Waarom?  Ik wil met jullie een duik nemen in de gedachten van de arme mens en neem van mij aan dit is een zeer serieus aspect van de arme mens.

DE BEHOEFTE IEDEREEN TE BEHAGEN OM ER BIJ TE HOREN IN DEZE MAATSCHAPPIJ.

Hoe doe je dat als je geen geld hebt of geen onderdak hebt om in te slapen? We zijn nu in corona tijden en ik zie aan de mensen op straat uitdrukkingen van onopgeloste vragen en leed. Angst om...ziek te worden, dood van hunzelf of ouders of kinderen noem het geliefden maar ook gebrek hebben aan geld of eten of wie weet wat.

Waarom zovele doden?

ONZEKERHEID IN ONS BESTAAN OP DEZE AARDE

En wat nu met mij ?

Boosheid is geen oplossing maar kan wel leiden naar een dieper inzicht in jouw bestaan en één ding dat we zeker moeten betrachten is BLIJVEN LEVEN VOOR ANDEREN EN JEZELF...Mensen hebben iemand nodig die hen bevestigt en herbevestigt maar ook verzekert dat alles in orde is en dat is niet alleen voor de armen maar voor één ieder op deze planeet. Weten wie we zijn of zij zijn is van groot belang uiteraard Corona boezemt iedereen angst aan vooral hen die geen Geloof hebben. Geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen dat men niet ziet. Jezelf liefhebben en indien dit moeilijk is probeer dan je zelfbeeld te veranderen en neem het van mij aan niemand is perfect NIEMAND.

5 juni 2020 en ik las juist dat er 6 Vilvoordenaars of organisaties mijn website bezocht hebben en dat maakt mij blij ik hoop dat er nog meer komen. Bedankt voor jullie bezoek.

Terug naar het onderwerp van gisteren en we stopten aan het zelfbeeld...Waarom aanvaarden de meeste mensen zichzelf niet? Velen hebben een emotionele pijn van het verleden maar ook door de armoede.Het tweede is schuld en schaamte en dit vooral in gezinnen vader en moeder die zich schuldig voelen aan het gebrek van voedsel of studie mogelijkheden voor hun kinderen. En dan komt er boosheid. Zelf draag ik nu een T shirt met als opschrift ARMOEDE ARMWOEDE en ja die woede is er en niet alleen bij mij maar bij duizenden of zelfs miljoenen en zeker nu met Corona problemen en dan is er afwijzing of het gevoel er niet meer bij te horen. Ik hoorde verleden week een man zeggen " ik wou dat ik nu covid-19 had en er aan stierf" Ik had het er zo moeilijk mee maar ik begreep wat hij wilde zeggen. Dood is beter dan te leven en zeker als je geen eten hebt of geen dak boven het hoofd hebt. Daar stond ik dan ik wou iets doen voor hem maar wat? Ik zei voor eten kan je je wenden naar de armoede organisaties er zijn er verschillende hier in Vilvoorde alleen waar zijn ze nu met de Corona regels. Toen ging hij zitten op een bankje in de straat ik zag zoveel pijn in deze man dat ik zelf tranen kreeg. Het deed me hartzeer toen ik hem moest zeggen " je mag niet zitten want als de politie komt krijg je een uitbrander een blaam en misschien een boete" A ja zei hij" steek me dan maar in het cachot de gevangenis of schiet mij dood" Vrienden lezer dit voorval maakte mij zo ongelukkig dat ik plots dacht" Is dood de oplossing in deze Corona crisis"? Als wij vroeger onze avonden hadden werd er gelachen soms maar de essentie en dan bedoel ik hiermee het praten met elkaar werd nooit niet gedaan en daar hadden veel nood aan. Waarom? angst van ? denkende niemand moet mijn verdriet of pijn kennen? Ik wou daarom een opleiding volgen armoede deskundige aan CVO Brussel maar toen ik dat mededeelde werd ik al vlug op andere gedachten gebracht van " dat trekt op niets" en van alles en nog wat dat ik niet wil herhalen hier want dat maakt mij nog meer bozer. Waarom werd dit gezegd? Om de touwtjes in eigen hand te blijven houden?  Tot op de dag van vandaag ben ik er nog niet uit vooral dat ik een kennismakingsdag CVO Brussel had meegemaakt en dat verschillende leraars mij vertelden dat deze opleiding wel iets was voor mij daar ik armoede en kansarmoede gekend heb. Als ik iemand hoor spreken over opleidingen armoede dan ben ik blij maar tegelijk denk ik " dat trekt op niets" Zie je beste vrienden wat woorden doen dat je gehoord hebt ten aanzien van opleidingen? En dit is dan alleen maar een organisatie leider binnen de armoedebestrijding. Hoe erger zou het zijn als een vader of moeder dit zou zeggen die dit dan ook zeiden" JE BENT NIETS WORDT NIETS EN ZAL NOOIT IETS ZIJN. Waarom heeft hij dit gezegd? Misschien uit frustratie in? Leren omgaan met frustraties is nodig voor iedereen.

Voor mij is er maar één hulp om deze boosheid de mond te snoeren namelijk door een onvoorwaardelijke Liefde die ik alleen maar in het Geloof vond voor de rest niets.

Zaterdag avond 6 juni 2020. 8 mensen van Vilvoorde volgen mij op waarvoor mijn dank wat ook jullie intenties mogen zijn ik ben blij dat jullie mij lezen. Uiteraard mag ik niet de andere lezers vergeten in Vlaanderen ook aan jullie dank.

Boosheid maakt alles stuk en helpt eigenlijk niemand. Ik moet er mij bij neerleggen dat ik niet iedereen als vriend kan hebben zelf al zijn het leiders van allerlei  strekkingen. Ik werd op 21 mei 63 jaar maar ik zeg ik ben 21 jaar plus 42 jaren ervaringen hihi zo blijf ik jong. Een gezonde geest in een gezond lichaam daar draait het allemaal om ja toch? Maar va n het ogenblik dat men met iets op de proppen komt dat anders is dan de anderen wordt je bekeken als ...gek, op zijn Vlaams  gene gewone enz.. Ik ga hier niet alles schrijven wat er over de tongen gaat over mij en weet je wat? Als men over mij spreekt....spreekt men niet over een ander. Bakken kritiek kreeg ik over mij over mijn boek 100 gedichten 100 gezichten Armoede. Maar waarom? Waarom geeft men andere schrijvers wel positieve woorden en mij niet?  Kijk als ik heel eerlijk ben met jullie deed me dat heel veel pijn maar nu niet meer ik heb leren leven met de kritiek. Ik heb het bestudeerd en gekeken naar waarheid maar ook naar oprechtheid. Ik ben geen Paul Van Ostaijen of Hugo Claus of wie ook  van de grote dichters of schrijvers. Neen, ik ben Patrick maar zeker geen plastiek.

 

Ik heb een zeer moeilijk verleden gehad en dit door ziekten maar dat wisten jullie al maar ik heb gezegd ik ga naar CVO op de leeftijd van 59 bijna zestig en doe de vakken nu eens en dat zonder ziektes. En ik was er overal door met onderscheiding en dat heeft me veel deugd gedaan ik leefde in een krocht had een slechte computer maar toch is het mij gelukt en daar ben ik fier op. Dit bracht mij op het spoor van afrekenen met afwijzing. Weet je beste lezer dat dit een zeer grote last is bij heel vele mensen. Maar vooral als je in armoede leeft. Anderen vallen op hun kennis, status, geld, vrouw of man maar in mijn geval is het vrouw. Is afwijzing zichtbaar voor anderen? Het antwoord is JA want door dat men zich afgewezen voelt begint men anders te reageren op moeilijkheden maar bovenal naar menselijke contacten en als je dan in een organisatie komt waar men daar geen begrip voor toont wordt het heel moeilijk om er bij te horen. Want armoede is een wij verhaal of niet? Corona heeft veel stuk gedaan maar ook heel wat laten opkomen van ware aarden van mensen rondom ons. Ik herinner mij nog zeer goed de man met de sportwagen en stoefen maar vandaag is het anders nu gaat zijn gezicht naar beneden wijzen. 

SCHAAMTE EN SCHULD GEVOELENS IN DEZE ONZEKERE TIJDEN....

Wie treft er schuld aan deze tijden? De armen want ze kunnen zich niet goed verzorgen en maken virussen en bacteriën aan?  Absoluut niet ik wil daar nu niet over praten want ik ben nog steeds op onderzoek naar ...Ik weet wel dat de economie wereldwijd onderste boven is gehaald en dat er op termijn meer armen zullen komen. Vandaag in het nieuws op tv   HET ECHT ANTWAARPS THEATER IS FAILLIET  BANKROET en wat brengt dit mee? Armoede want schuldenberg is zeer groot en hoe velen gaan er nog volgen. Gedaan om naar Ruud de Ridder te gaan zien en eens goed te lachen. Ik zag hem hij was één groot verdriet en zou je niet voor minder?

Reactie plaatsen

Reacties

Nina Curley
9 maanden geleden

*INFO SERVICE EXPIRATION FOR armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be

Attention: Accounts Payable / Domain Owner / ARMEN ZIJN OOK MENSEN MET RECHTEN

Your Domain: www.armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be
Expected Reply before: Feb 21, 2023.

This Notice for: www.armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be will expire on Feb 21, 2023.*For details and to make a payment for armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be services by credit card:

Visit: https://register-notice.com/?web=armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be


0221202307372006-77522351

Ruby Lightner
een jaar geleden

12 000 000 messages to the whole world - new marketing tool for your company.

Steps to get it:
1. Go to website https://search-any-web.com
2. Register and login
3. Do search and press "Send Messages"
4. Sit back and relax, we will do the rest and send you report

We have hudge database - more than 80 mil. websites. If you need something more - contact via email info@search-any-web.com

Some screens - https://postimg.cc/gallery/2zhrCvt

Eric Jones
een jaar geleden

Cool website!

My name’s Eric, and I just found your site - armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty cool.

But if you don’t mind me asking – after someone like me stumbles across armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be, what usually happens?

Is your site generating leads for your business?

I’m guessing some, but I also bet you’d like more… studies show that 7 out 10 who land on a site wind up leaving without a trace.

Not good.

Here’s a thought – what if there was an easy way for every visitor to “raise their hand” to get a phone call from you INSTANTLY… the second they hit your site and said, “call me now.”

You can –

Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site.

CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

Time is money when it comes to connecting with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better!

That’s why we built out our new SMS Text With Lead feature… because once you’ve captured the visitor’s phone number, you can automatically start a text message (SMS) conversation.

Think about the possibilities – even if you don’t close a deal then and there, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

Wouldn’t that be cool?

CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

You could be converting up to 100X more leads today!
Eric

PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be

Eric Jones
een jaar geleden

My name’s Eric and I just found your site armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be.

It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective.

Talk With Web Visitor – CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com for a live demo now.

Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site.

And once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation… and if they don’t take you up on your offer then, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today!

Eric
PS: Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment. Don’t keep losing them.
Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be

Eric Jones
een jaar geleden

Cool website!

My name’s Eric, and I just found your site - armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty cool.

But if you don’t mind me asking – after someone like me stumbles across armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be, what usually happens?

Is your site generating leads for your business?

I’m guessing some, but I also bet you’d like more… studies show that 7 out 10 who land on a site wind up leaving without a trace.

Not good.

Here’s a thought – what if there was an easy way for every visitor to “raise their hand” to get a phone call from you INSTANTLY… the second they hit your site and said, “call me now.”

You can –

Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site.

CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

Time is money when it comes to connecting with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better!

That’s why we built out our new SMS Text With Lead feature… because once you’ve captured the visitor’s phone number, you can automatically start a text message (SMS) conversation.

Think about the possibilities – even if you don’t close a deal then and there, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

Wouldn’t that be cool?

CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

You could be converting up to 100X more leads today!
Eric

PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be

Eric Jones
een jaar geleden

Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be to generate more leads.

Here’s how:
Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be.

Talk With Web Visitor – CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com for a live demo now.

And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way.

If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today!

Try Talk With Web Visitor and get more leads now.

Eric
PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them!
Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be

Eric Jones
een jaar geleden

Hi, Eric here with a quick thought about your website armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be...

I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites.

Like yours, many of them have great content.

But all too often, they come up short when it comes to engaging and connecting with anyone who visits.

I get it – it’s hard. Studies show 7 out of 10 people who land on a site, abandon it in moments without leaving even a trace. You got the eyeball, but nothing else.

Here’s a solution for you…

Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. You’ll know immediately they’re interested and you can call them directly to talk with them literally while they’re still on the web looking at your site.

CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

It could be huge for your business – and because you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately… and contacting someone in that 5 minute window is 100 times more powerful than reaching out 30 minutes or more later.

Plus, with text messaging you can follow up later with new offers, content links, even just follow up notes to keep the conversation going.

Everything I’ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable.

CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

You could be converting up to 100X more eyeballs into leads today!

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be

Eric Jones
2 jaar geleden

My name’s Eric and I just found your site armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be.

It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective.

Talk With Web Visitor – CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com for a live demo now.

Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site.

And once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation… and if they don’t take you up on your offer then, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today!

Eric
PS: Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment. Don’t keep losing them.
Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be

Eric Jones
2 jaar geleden

My name’s Eric and I just came across your website - armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be - in the search results.

Here’s what that means to me…

Your SEO’s working.

You’re getting eyeballs – mine at least.

Your content’s pretty good, wouldn’t change a thing.

BUT…

Eyeballs don’t pay the bills.

CUSTOMERS do.

And studies show that 7 out of 10 visitors to a site like armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be will drop by, take a gander, and then head for the hills without doing anything else.

It’s like they never were even there.

You can fix this.

You can make it super-simple for them to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket… thanks to Talk With Web Visitor.

Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know immediately – so you can talk to that lead immediately… without delay… BEFORE they head for those hills.

CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

Now it’s also true that when reaching out to hot leads, you MUST act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better!

That’s what makes our new SMS Text With Lead feature so powerful… you’ve got their phone number, so now you can start a text message (SMS) conversation with them… so even if they don’t take you up on your offer right away, you continue to text them new offers, new content, and new reasons to do business with you.

This could change everything for you and your business.

CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do and start turing eyeballs into money.

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately!
It even includes International Long Distance Calling.
Paying customers are out there waiting.
Starting connecting today by CLICKING HERE https://jumboleadmagnet.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be

Eric Jones
2 jaar geleden

Good day,

My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations

What for?

Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be definitely stands out.

It’s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality.

There is, however, a catch… more accurately, a question…

So when someone like me happens to find your site – maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know?

More importantly, how do you make a connection with that person?

Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone with the wind.

Here’s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about…

Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally checking out armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be.

CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

It could be a game-changer for your business – and it gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately (and there’s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.)

Plus then, even if you don’t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship.

Everything I’ve just described is simple, easy, and effective.

CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

You could be converting up to 100X more leads today!

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=armen-zijn-ook-mensen-met-rechten.be

Zondag 7 juni 2020 Een zonnige dag maar o zo koud...

Brrrr even de verwarming opzetten om de kilte en kou uit het huis te halen want ik heb het gevoel dat ik wat aan het snotteren ben. En dan gaan plots mijn gedachten naar de daklozen diegenen  die nu op straat leven. Winteropvang  ok maar wat met koude dagen in de zomer? Ach die kunnen daar tegen hoor ik velen zeggen maar is dat zo? Eerlijk gezegd ik denk van niet maar als ik hier langer begin over na te denken krijg ik het emotioneel heel moeilijk. Horeca heeft maanden dicht geweest door de Corona maar laat ik eens even terug gaan naar mijn laatste restaurant bezoek verleden jaar was dat en wat ik toen zag? Zoveel eten werd verkwist niet opgegeten weliswaar betaald maar men besteld zoveel want de spijskaart gekoppeld aan nieuwsgierigheid en fijn gezelschap brengt dit allemaal mee. Vraagje? Zou het kunnen dat afwijzing hier ook een rol speelt? Een man die zoveel betaald voor champagne en dure wijnen en dure gerechten voor een gelag van zovele mensen. Ik zag dat hij voor iedereen betaalde met zijn credit card mij niet gelaten maar toen ik zijn gezicht zag was er iets dat mij aanstonds opviel. Het gebrek aan vreugde om te betalen. Het was precies of hij moest opdraaien voor iedereen en dit om er bij te horen bij de groep?

ER BIJ HOREN MAAR TEGEN WELKE PRIJS EN WAAROM ER WILLEN BIJ HOREN?

Waarom willen jullie bij een bepaalde groepering behoren? Ik geloof dat het antwoord van verschillen kanten kan komen.Dezelfde interesses, doelstellingen, vrienden, kennissen, gemotiveerd omdat je je capaciteiten wilt gebruiken die je door zelf jaren in armoede en kansarmoede geleefd hebt te gebruiken om juist deze organisatie te vergroten. Maar, dan gebeurt er iets...gelijk hoe je je zelf inspant en water bij de wijn voegt je wordt afgewezen. Nochtans het is een wij verhaal en geen ik verhaal. Hoe noemt men zoiets pesten, of afwijzen? Maar het ergste is dan ook de achterklap achter mijn rug enz...Weet u dat dit pijnlijk is? Waarom gebeurt dit? Weet u het? ik niet? maar ok gisteren had ik hier een mooie tekst geschreven uren aan gewerkt en dan plots alles weg. ik was razend en wou eigenlijk er mee stoppen maar toen dacht ik ...Het is misschien dat wat men wilt van mij en dan zeg ik, ik gun jullie dit plezier niet. Want de dingen die ik hier schrijf heb ik zelf meegemaakt, beleeft en beweend. En doordat ik het meegemaakt heb wil ik het met u mevrouw, mijnheer delen. Ik ga mijn innerlijke pijn gebruiken om u te kunnen helpen in deze wereld waar geld alles mogelijk maakt.Laat mijn pijn iets zijn waar anderen baat van hebben.

Hiernaast er onder zie je families in de Filipijnen. Zouden zij last hebben van afwijzing? Wel nee totaal niet. Ik wil hier gewoon even aanhalen dat wij als westerse mensen soms meer problemen maken van wat er met ons gebeurt.Natuurlijk wil ik hiermee niet zeggen dat jullie innerlijke pijn niets is absoluut niet. En heel velen belanden hiermee in de psychiatrie en dat is dan weer een ander verhaal. Meer over dit onderwerp binnen een paar dagen. Ok ik ga nu wat proberen te slapen zodanig dat ik fris en monter morgen terug aan deze site kan werken. Tot dan beste lezer

ALS IK DEZE VIDEOS ZIE BEGRIJP IK DAT DE ARMEN IN BELGIE NOG STEEDS EEN GOED LEVEN HEBBEN. MET HULP VAN OCMW EN ARMOEDEBESTRIJDERS ORGANISATIES VOEDSELPAKETTEN ENZ...

Vandaag is het 9 juni 2020 en wow 10 bezoekers uit Vilvoorde en 10 uit Brussel dank  u wel. Voor de andere bezoekers ook mijn oprechte dank aan jullie allen.

Als u deze video's ziet aan wat denkt u dan beste lezer? Voor mijzelf ik ben er helemaal niet goed van emotioneel. Waar deze mensen wonen dat is in de plaats TONDO deze is afgeschermd door een muur want achter die muur leven de rijken.Neen, dit is geen verhaaltje maar keiharde werkelijkheid. Wel, deze mensen behoren ook tot een groep. Zij horen er ook bij alleen is het zo dat zij er helemaal alleen voor staan en omzeggens geen leider hebben.Zij behoren tot de amen der armsten maar één ding is zeer duidelijk zichtbaar....Hun vreugde. Lachende gezichten terwijl wij hier ons beklag doen dat wat we eten niet goed meer is want het is over datum van houdbaarheid. En de eerste die zich hier schuldig aanmaakt ben ikzelf. Nu zie ik in hoe stom ik soms reageer. Sorry.  Zelf moet ik nog met verschillende dingen afrekenen en totale veranderingen maken. Ik noem er wat ...Afrekenen met emotionele pijn,schuld en schaamte,afwijzing en het gevoel daarvan en dit leidt tot een houding van mensen te behagen of en dat is toch één van de dingen dat ik vroeger meer had  IN DE SPOT KOMEN TE STAAN. Spot van licht hier bedoeld maar ik kwam door deze houding in een andere spot te staan  DE SPOT VAN MENSEN.En dit leidde tot boosheid haat gevoelens en on -vergevingsgezindheid. Maar wat moest ik dan doen? Mijn zelfbeeld veranderen de manier dat ik mij zelf zag en het gebrek van aanvaarding. Kennen jullie het verhaal van het Lelijke Jonge Eendje? Ik denk van wel Hij was de enige die tussen alle witte eenden leefde als grijs zwart maar hoe ouder hij werd kreeg hij meer kleuren en werd hij voor mij mooier dan de witte eenden.Wel ik zal het verhaal hieronder zetten zodat indien jullie willen het verhaal kunnen horen en er levenslessen uit trekken. Veel plezier...

Zo beste lezers hebben jullie ervan genoten? Het is een zeer mooi verhaal met 3 elementen   LELIJK ieder van ons heeft wel een probleem met ons gezicht, lichaam, we willen er anders uitzien maar kan dat ? En is dat nodig om aanvaard te worden in deze maatschappij? Het tweede is JONG  met dit woord kan men verschillende richtingen uit zoals   JONG EN ONERVAREN;

Moeilijke tijden zijn er maar kunnen we deze niet overkomen? Ja dat kunnen we alleen moeten we bedachtzaam zijn en niet onnozel gaan doen en regels aan onze laars lappen voor de veiligheid van anderen maar ook voor onszelf. Deze tijd toont onze ware aard, ons denken en gevoelens, maar ook rebellie tegen een systeem dat ons bijna alles kost of toch een heel groot deel er van. Of geloven we dat niet?

Wordt dit onze toekomst beste lezer? Maar ik denk dat heel vele arme mensen zich nu verstoppen achter het masker. Niemand ziet hun leed en ach wat geeft het of ik nu gegeten heb of niet? En, die 150 cm afstand dat speelt ook in hun voordeel want zo kan er aan mij niemand aan.

Zo dan is het nu bed tijd tot straks dan ben ik er weer ....

Joehoe ik ben er weer 10 juni 2020 Vilvoorde op kop met 13 bezoekers gisteren was het gelijke stand met  10-10 samen met Brussel. Nieuwe streken in Vlaanderen ook bijgekomen waarvoor mijn dank maar ook andere continenten. Thank you o so much. Vandaag wil ik het hebben over de eenzaamheid tussen armen en rijken of wat eenzaamheid is tussen duizenden mensen te wonen...maar dan met het stigma arm zijn.

Wat? Sterven aan eenzaamheid en in eenzaamheid niemand rondom jou? Alleen zijn. Bent u al eenzaam geweest mevrouw, mijnheer? ik wel en dat doet pijn zelf al leefde ik met duizenden mensen om me heen ik voelde mij alleen. Misschien dat ik er wel voor koos? of omdat ik iets uitstraalde dat een ander niet graag zag bitterheid, boosheid, bekrompenheid. De 3 B's in plaats van www op het internet ik noem het WIE WILT WETEN on plaats van world wide web. Ik geloof dat er niet veel mensen zijn die iets willen tonen en zeker niet in armoede. Wat is bijna altijd de eerste vraag als je iemand tegenkomt die je jaren niet hebt gezien?  WAT IS JE BEZIGHEID of je werk?  Wij worden afgemeten met wat wij doen en niet met wat we zijn. Dus, als je geen werk hebt ben je al schaamrood maar dan kan je zeggen ..Oh ik ben armoedebestrijder en ik ben in de elite want mijn groep is of was de eerste in Vilvoorde en dan zou je fier moeten zijn. Maar diep in jou weet je dan dat men jou niet beantwoord als je een vraag stelt over ...Maar dat verzwijg je want we hebben geleerd om ons zelf te verstoppen voor de waarheid. Niemand mag weten dat ik bijvoorbeeld een voedselpakket krijg of hulp van OCMW of van een kerk of moslim gemeenschap enz...Wow tof Patrick ja he maar je antwoord doet pijn wetende hoe je behandeld wordt en dan de vraag in je binnenste " Wordt ik wel serieus genomen in mijn bijdrage binnen de organisatie. Maar dan steun je plots op Corona en verstop je de waarheid met een gegeven naam die iedereen omzeggens angst in boezemt. Och zwijg daarvan..elke dag in het nieuws nieuwe besmettingen, opnames in ziekenhuizen maar ook aantal sterfgevallen. En dan speelt de gedachte wel eens ik zou beter dood zijn ja ?  Hebben  jullie dit nooit gedacht als arme mens. Gedaan met zorgen geen pijn geen ontbering geen gerechtsdeurwaarders die de arme mensen nog meer de dieperik  van ellende in jagen. " Sorry Patrick maar ik wil wel langer praten maar moet gaan werken" Naderhand vernam ik dat hij geen werk had en mij beloog en bedroog  en bedrogen  had voor jaren. Dan is het plezier van korte duur na al die jaren niet meer gezien te hebben. Waarom kon hij niet zeggen ...Patrick het gaat niet goed met mij. Dan stel ik mij nu de vraag?

IS HET LIEGEN OM TE LEVEN OF OVERLEVEN OF LEVEN OM TE LIEGEN?

Zeker niet liegen om te leven en laat staan om te overleven.Wij zijn niet geboren om te liegen maar om een succes verhaal te schrijven waar anderen van kunnen leren. Natuurlijk gaat dat langzaam en met de nodige pijn innerlijk.Vrienden, partners, moeten elkaar de waarheid durven zeggen ook al doet het soms zoveel pijn en dat samen met gezichtsverlies er ontbreekt één woord VERTROUWEN.

 

Ik koos deze video omwille van de naam maar de essentie van de stelling wordt hier niet veel besproken. Liegen om te leven of te overleven. Ik wil terug eerst naar eenzaamheid gaan of alleen zijn. En ik zou hier willen zeggen dat indien mensen ontdekken dat je gelogen hebt tegen hen laten ze je vallen als een vuile pamper er zo geraak je eenzaam of alleen. Lag de fout dan bij jou diegene die loog? Wel ja want je hebt gelogen en dat is het eindresultaat. Gelijk waarom men liegt het brengt altijd 3 dingen mee. Ten eerste geen vertrouwen meer, ten tweede een breuk tussen tenminste 2 personen of meer maar ook ZELFMEDELIJDEN. Want iemand die gelogen heeft en nadien verlaten wordt misschien door vrouw en kinderen weet dat hij de reden was. Stop....het was een leugen voor best wil wat? Enkele antwoorden ...Ik wou je niet kwetsen, of erbij betrekken, je hebt het al zo moeilijk genoeg enz...Men probeert de leugen te beschermen met de mantel der liefde. Hey wacht eens wat met LEVEN OM TE LIEGEN? jammer genoeg bestaat dat ook en veel meer dan men zou kunnen denken. Denk eens aan de politiek of aan dictators. Zij willen ons beheersen en gebruiken daarvoor allerlei listen beloftes. Rond de Verkiezingen worden onze brievenbussen volgepropt met STEM VOOR MIJ EN DE PARTIJ. En dan lees je de stellingen en waarden en waardes en je denkt die krijgt mijn stem maar na de verkiezingen blijft er niets meer over dan loze woorden. Beste lezer ik weet dat jullie zich hierin herkennen want dat is nu éénmaal een feit  een gegeven dat in elk land voorkomt. Ik was zo gelukkig dat er iemand naar mij luisterde en ging helpen vooral dat ik alles in geuren en kleuren had gezegd en volmondig kwam het antwoord " ik ga je helpen en onze partij ook" maar er gebeurde niets dus werd ik meer eenzamer en eenzamer en voelde ik mij ALLEEN in een volle wereld met miljarden mensen op deze planeet en toch voelde ik geen hulp laat staan een schouderklopje of een knuffel nu ja geen knuffels in Corona tijd maar voordien ook niet. Boosheid, bitterheid, bedrogen, bekrompen, bewuster van kom aan als je iets wilt doen doe het dan gelijk welke storm je tegenkomt.

Ik ben terug vrienden lezers en ik noteer 15 bezoekers voor Vilvoorde dit maakt mij zo blij want we moeten te samen de armoede bestrijden en zeker niet vechten tegen elkaar terwijl we allemaal hetzelfde willen. Namelijk een normaal leven zonder te moeten liegen of schaamte en schuld te hebben over armoede. In het geheel maar vooral deze waarin wij leven.

 

 

 

Wat brengt ons nu tot deze gevoelens van woede ?. Ja, er bestaat een ARMWOEDE meesten willen wij dit niet erkennen maar u en ik herkennen hen wel als wij ze tegenkomen op straat of verscholen in duistere plaatsen. Waarom moet een arme mens zich verstoppen is dat echt nodig?  Ik ben van mening van niet want armoede hebben we gezien is geen misdaad maar het kan van ons een ander mens maken, die of wel open staat voor de medemens of het kan ons miserabel maken in die mate dat wij anderen gaan miserabel maken.En als wij dit niveau eenmaal bereikt hebben is het voor anderen misschien ook genoeg dan.Armoede is een wereldwijd probleem en Corona nu helpt dit zeer zeker in grotere getallen. Wij worden bespeeld door virologen en experten maar ook door de Media. Ik ervaar hedendaags een angst die wordt opgelegd door maar eigenlijk is dat voor niets nodig. Angst is een vijand van vrijheid een vrijheid in je denken. Ik ben een paar weken terug een studie begonnen aan de vrijheid die we vroeger hadden en de angstpsychose die we nu leiden maar ook die ons tot lijden brengt.

Heel veel te vertellen over dit alles maar wie wil hier naar luisteren als er in het hoofd wordt gefluisterd " HET ZIJN ALLEMAAL LEUGENS GELOOF DAT NIET"

Het verwerpen van feiten binnen armoede wordt wel gedaan en meer dan wat u en ik zouden denken maar dit gaat gepaard met woede uitbarstingen van" mij krijgen ze niet klein ook niet het covid-19 virus of Corona. En weet u of je weet je wat? Ik ben zo iemand maar dit gaat dan weer gepaard met mijn geloof. Zonder geloof en dan spreek ik voor mijzelf ben je niets een vod misschien waaraan anderen de voeten vegen.

Vrijdag 12 juni 2020 en ik noteer 2 mensen bij uit Vilvoorde staat de teller op 17 waarvoor mijn dank maar ook aan de anderen die er bijgekomen zijn uit Nederland enz...

DE SPANNING LOOPT BIJ IEDEREEN OP EN HET GAAT NOG ERGER WORDEN!

Hoe zou  dit toch kunnen komen?

Vandaag op de Belgische televisie er zouden geen Corona cijfers meer gemeld worden en dat beste lezers boezemt mij geen vertrouwen in totaal niet. Heeft men angst om te melden dat het sterftegetal boven de 10.000 gaat liggen? Weet men niet meer wat te zeggen over de pandemie enz. Er heerst vandaag een grotere epidemie  boven ons hoofd en dat is die van ONZEKERHEID. Vele mensen en dan niet alleen de armen maar ook de middenklasse hebben daar onder te lijden. Onzekere tijden noemen wij het maar hoe onzeker is onzeker voor u mevrouw ,mijnheer? Bent u er zeker van dat u morgen nog leeft? of bent u er zeker van dat u niet besmet bent omdat men besmet kan zijn zonder symptomen te vertonen of pas na twee weken? Dit neemt de vreugde weg van de mensen die bijna veranderen en dit wordt getoond in hun handelingen maar ook in hun spreken.

Tal van bedrijven hebben vandaag het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen maar ook de zelfstandigen die maanden geen inkomsten hebben gehad trekken aan de bel voor hulp. Angst, boosheid, onzekerheid en dan krijgt men koorts en dan is het hek van de dam. En zeg nu niet dat dit overdreven is want u kent de waarheid.

Wat gebeurt er dan in de maatschappij ? Deze was reeds zo hard maar nu nog erger met de extra kosten van de Corona epidemie. Maar de vaste kosten blijven doorlopen maar houdt men daar wel rekening mee? En dan hoort u TWEEDE GOLF KOMT ER AAN EN MISSCHIEN DERDE OOK NOG? Dan de maatregelen die worden opgelegd  en wij maar denken en draaien en keren in ons bed want dan is het heel warm en dan koud en snotteren o nee Corona misschien? Maar erger nog ? Ja want we zijn er niet klaar voor we zijn nog niet bekomen van de eerste epidemie pandemie  en dan is er de Aziatische Hoornaar grote wesp gevaarlijk, oeps wolven in België die mensen opzoeken, schapen doodbijten, enz...Eerlijk gezegd ik volgde elke dag de Corona cijfers en nog voor de epidemie begon zei ik 10.000 doden in ons land.

Zaterdag avond 13 juni 2020  super 1 persoon meer maakt 18 op de teller voor Vilvoorde en ... andere bezoekers uit België maar ook buitenlanders wel het maakt mij blij, echt blij. Maar, er is niemand die een reactie achter laat maar dat is goed zolang mijn lezers maar iets bijleren van het geheel ARMOEDE MONSTER en als u er niets aandoet kan het heel veel ellende bezorgen en het is juist daarom dat ik deze website aanmaak zodat we te samen er tegen aankunnen om dat monster de kiom in te drukken of ik zou willen zeggen inslaan.

Zondag 14 juni 2020 VADERDAG IN BELGIE  en 1 bezoeker meer  19 nu uit Vilvoorde en meerdere nieuwe bezoekers uit Vlaanderen dank u wel aan jullie allen. Vanuit mijn hart alle beste wensen aan alle mannen die hier zijn. Vaders, grootvaders, ooms, broers, peters, zwagers, enz...Aan alle mannen GELUKKIGE VADERDAG en nog meer te komen in goede gezondheid en welvaart en ik weet voor iedereen is dit verschillend maar de gezondheid primeert zelf al heb je geen vaste woonst dat is erg maar met een goede gezondheid kan je nog iets doen.

Hoe hebben jullie deze dag doorgemaakt als ik vragen mag? Voor mijzelf ik heb wat schrijfwerk gedaan want ik wil niemand pijn doen met mijn website maar ook wil ik iets zinnigs schrijven iets waar je mee weg kan als u een dipje hebt want dat hebben we allemaal wel eens, ik ook ik durf dat te zeggen. En toch probeer ik er een vrolijke noot in te houden en daar ik van fluiten hou  ga ik jullie twee liedjes hier laten horen eerst een gemakkelijk nummer.

Is het mooi vrienden voor mij wel en zacht om te horen en na te fluiten.

Nu iets moelijker maar o zo vrolijk ...

Goede morgen vrienden lezers 15 juni 2020 Vilvoorde staat aan kop met ja- wel 22 lezers iedere bezoeker die erbij komt van gelijk welke streek land continent is van harte welkom en zeer zeker Vilvoorde waar ik woon en waar ik de klappen van de zweep heb gekregen. Maar, daar wil ik het niet meer over hebben  totaal niet. Die mij gepest hebben dank u wel want jullie hebben van mij een andere man gemaakt. Kijk vanavond is het voedsel bedeling maar de leiders contacteren me niet wel zo is het dan maar ik weet van niets maar ik heb het wel door wat er gebeurt en dat is pijnlijk. Maar, ik leef in twee werelden één van pijn en boycot een andere van liefde en acceptatie.

Weet u vrienden lezers dat beiden nodig zijn in ons leven? Boycot en Liefde?  Boycot je wordt er sterker van je bent geen doetje meer als er onrecht op je afkomt zoals vandaag. Vanavond is er voedselbedeling maar waar gaar het door beide adressen zijn Harense steenweg maar waar? Hoe kan ik mensen verder helpen als zij mij vragen" Patrick waar moet ik naar toe?" En dan moet ik zeggen ik weet het niet maar bel naar de baas van Vilvoorde armoedebestrijding dat ben ik niet vraag aan hem waar het is? En dan vriend lezer ween ik bitter niet voor mezelf maar voor het feit dat ik zonder info zit erg he? Wel ik bezing het met dit lied ...

Ik vind dit zo een mooi lied en het verwoord wat er in mij leeft elke dag en nacht moet ik dan echt lijden om gelukkig te zijn? Neen, maar als het moet neem ik het erbij want ze krijgen mij niet klein geen organisatie, noch systemen, onrecht , noch wel gelijk wat want daarvoor is mijn geloof te hard en diep geworteld en nee, ik ben hier niet voor religieuze dingen te verkondigen maar ik ben hier voor U die misschien in de knoop ligt? of  die arm is en niet weet waar naar toe wel je bent niet alleen mijn GELOOF vangt me op en houdt mij staande. En soms droom ik dat ik kan vliegen met de wind onder mijn vleugels

Een prachtig lied dat voor mij alles omvat waar het vandaag omgaat we moeten deze tijden overstijgen met kracht en bezonnenheid maar hoe kan dat als je arm bent? Wel vrienden ik denk dat armoede een kracht is gek he? Kijk neem nu je bent stinkend rijk heb aan niets gebrek totaal aan niets ...Denkt u nu dat u of je zou gelukkig zijn? Eerlijk neen want je zou angst hebben niet wetende waar je rijkdom te verstoppen. Ah je zou het op de bank zetten wel zonder fat je het weet en zonder het te vragen aan je gaan ze je geld gebruiken ze gaan BELEGGEN VOOR JOU MAAR DAT HEB JE NOOIT GEVRAAGD ...Ik geloof er niet meer in vroeger liepen de banken je deur plat om bij hun klant te worden meen deed aan KLANTENWERVING maar nu? Nu doen ze aan niets meer en dan ga ik even de stilte in om in die STILTE DE STILTE VAN DE STILTE IN JE HART TE ONTDEKKEN.IK GELOOF ER NIET MEER IN luister maar...

Ik geloof wel in armoede want ik heb ze gekend, beweend en bevochten en nog doe ik dit. Eén van de dingen dat ik vroeger graag deed was mensen observeren op straat of in de winkels maar vooral op straat. Denkende wat zou zij denken met haar bedroeft mooi gezicht maar verborgen achter make-up en zware lipstick of hij die zich verbergt gezicht in een zwarte cape naar beneden kijkend of het meisje dat naar mij lachte en plots wegrende alsof ik een spook was? Met de corona tijden kon ik dit niet meer en ik miste dit wel daarom het volgende lied...Speciaal voor u mevrouw, mijnheer en dit is nu straten van Londen maar het zou evengoed Vilvoorde kunnen zijn of Brussel, Mechelen, Antwerpen, Gent, enz tot de grenzen en over de grenzen naar...Vul het zelf maar in beste lezer. Maar, doe het eens observeer de mens in pracht en praal...

Durven we nu nog te klagen of te zeuren over de situatie waarin wij ons bevinden?  Zo ja dan hebben we niets geleerd zo neen Proficiat u hebt de Jackpot gewonnen van het leven. Want klagen en zeuren zouden ons leven vroeger kunnen beeindigen, of bent u daar niet mee eens? Waarom?

Soms verlies je bij het vliegen  een pluimpje en als je dan kijkt ...

Daar ik van mijn zestien jaar drums speel ligt het accent voor mij op de drums maar velen houden van een goede gitaar solo. En u beste lezer waar ligt bij u de klemtoon op drums of op gitaar?

Zo genoeg voor Roger en zijn fantastische liederen met grote componisten enz. Ik heb goesting voor de boel op zijn kop te zetten om te swingen en hoe kan dit beter dan met de....

Nu terug te komen op armoe bent u ook moe van arm te zijn? Want daar kan aan gewerkt worden door u en mij.

Bijna 1 AM  tijd om te gaan slapen beste lezers ik hoop jullie straks terug te zien want we gaan ontledingen doen. Doei slaap wel

Sorry, ik ben u vergeten diegene die van piano houdt wel hier is dan speciaal voor u mevrouw, mijnheer ....

16 juni 2020 hallo beste lezers hier ben ik dan terug zoals overeengekomen en het goede nieuws Vilvoorde 26 lezers dat zijn er 4 meer dan gisteren.Maar, ook nieuwe mensen vanuit Vlaanderen en internationaal en ja hoor dat bemoedigt  mij en uiteraard met blijdschap.  Ik zei van nacht dat we vandaag ontledingen zouden doen en misschien boezemt dit wel angst in of anders om nieuwsgierigheid. Gelijk wat het moge zijn het zal zeker niet saai worden zelfs nu dat men zegt "tweede golf opkomst covid-19 in corona tijden.

Hebben die virologen experten een glazen bol die deze dingen laat zien? Want het zou kunnen dat er nog komen decennia nog? Willen zij dit zo graag of wat zit er echt achter? Een ding het boezemt zeker geen vertrouwen in maar meer angst. Maar als we nu eens allemaal zouden zeggen alles is  onder controle  HAKUNA MATATA  GEEN ZORGEN ALLES IS IN ORDE

Wacht maar af tot dat ik koning ben ? Dan gaan we nog heel lang moeten wachten want we zullen nooit een koning worden of toch?  Een vorst die regeert over de armoede in jouw leven?  Hey komaan dat zou wel kunnen maar dan moeten we eerst ons zelf beter leren kennen en dat is nu het moeilijkste van alles. Eerlijk zijn met onszelf en éénmaal dat gebeurt is kennen we onszelf beter maar gaan anderen ons ook meer aanvaarden omdat wij onszelf aanvaardt hebben voor wat we zijn en niet voor wat we doen of nog gaan doen. Zo hou je ook van een partner vrouw  of man voor wat zij zijn en niet voor wat zij doen of kunnen doen eventueel op termijn schulden betalen van ons? Dit is geen liefde dit is misbruik en bedrog.

Een ding dat we zeker altijd moeten zijn is eerlijk zijn ten allen tijde want daarmee bereik je alles  met een open hart voor verandering terecht wijzing wanneer men verkeerd gedaan heeft erken het en zeg het open en weet je wat ? Dan gaan de mensen je herkennen als de vrouw of de man die niet tegenstaande een moeilijke situatie altijd de waarheid zegt. En dat is een overwinning niet alleen voor u maar voor iedereen, geloof me ik heb het meegemaakt.

Open je hart en kijk diep in jou wat er moet veranderen om uit deze moeilijke armoede tijd te komen. Ik zeg u nu reeds bravo want u wilt er iets aandoen en dat vriend is reeds een groot mirakel dat een heel klein stukje veranderd in de wereld. De cirkel van het leven.

Valt het u en jullie op dat ik fragmenten en liederen kies uit de Leeuwenkoning ? Het verhaal van het kleine welpje dat zouden wij die in armoede leven kunnen zijn. Klein op de wereld gekomen en dan opgroeiende in een jungle van geweld haat, leugens en je wil het allemaal wel plaatsen of begrijpen maar we kunnen het niet want we zijn klein. Is dat niet zo vrienden en dan komt er nog geen geld, eten, baan, onderdak, bescherming tegen ...De groten der aarde en wie zijn zij ? Wel ze zijn er hoor maar niet noemenswaardig misschien bent u ook één van de grote der aarde? Hahaha lacht u nu zonder geld en dan ? Kom ik neem u of mag ik je of jou zeggen want tenslotte zijn wij allen gelijk met één doel. Leven en niet overleven want dat is een leugen en daar moeten we van af...Volg maar in de jungle van het leven.

Voelde en voelt u zich veilig nu? Waarom vraag ik dat omwille van mijn armoede bestaan ik had momenten dat ik mij helemaal niet veilig voelde angst voor de gerechtsdeurwaarder en van alles en nog wat maar daar moet je van af OK ? Ik ga jullie een taak geven. Neem een blad papier maak twee kolommen een kolom schrijf je de goede kanten van het leven en daar behoren jou sterke kanten bij bijvoorbeeld getalenteerd tekenaar, muzikant, leider enz.. De andere kolom je minder goede punten en falingen of faalangsten. En ik weet dat we die allemaal hebben  vrouwen als mannen maar hier mag je fouten maken mag je brullen als een leeuw maar wees gecontroleerd, deal ?  

Ik wil nog vlug even een paar video's delen over de gerechtsdeurwaarder velen noemen hem de boeman maar weet je zonder documenten van het gerecht kan hij niets doen want dan is hij alleen een zelfstandige die probeert om geld te verdienen. Dat is wat zelfstandigen moeten doen geld verdienen anders geraakt hij ook in armoede.

3.30 AM hoge tijd om te gaan slapen, tot straks beste lezers vrienden....

17 juni 2020 terug vrienden en wow 27 Vilvoordenaars 1 meer dan gisteren en dat maakt mij heel blij uiteraard met iedere nieuwkomer en blijvers. Gerechtsdeurwaarders kunnen opnieuw op pad om hun taak te doen vanaf morgen. En dit laat mij aanstonds met de deur huis vallen. Hoe gaan wij reageren in eerlijkheid als mensen ons vragen? " Hoe gaat het nu met jou nog steeds problemen met gebrek aan geld, eten, moeilijkheden met gerechtsdeurwaarders enz" Wat is dan het antwoord?  Gaan we dan weg vluchten, boos worden, schaamte hebben of wat meer ? Wel het antwoord is voor mij dan maar ja iedereen reageert daar verschillend op maar in waarheid. JA DAT HEB IK NOG MAAR HET ZAL NIET BLIJVEN DUREN NEEM DAT MAAR VAN MIJ AAN. Ben je het mij eens of niet? Ik probeer even in alle eenvoud mijn antwoord te verantwoorden. A) Ik herken dat er een probleem is ik verberg niets. B)Ik spreek positief in het geheel het gaat niet blijven duren. Waarom zeg ik dit? Omdat ik zelf eruit wil zo vlug mogelijk en dat ik dit niet alleen wil maar ook geloof in heb. C) Neem dat van mij aan maakt een soort van fierheid maar ook ik wil dan ook aantonen later dat ik er alles voor gedaan heb om mijn situatie te verbeteren. Niet voor mij alleen maar voor de mensen die met mij meeleven.

Woorden, daar ging het allemaal over in de video clips mooie muziek vind ik persoonlijk maar woorden leven en zijn soms vijanden van diegene die ze uitspreekt. Geloof je mij niet. Er zijn 3 dingen in het leven dat heel belangrijk zijn en als je éénmaal daarvan mist is het te laat. OK? laat ik even deze 3 dingen noemen: WOORDEN  TIJD  EN GEMISTE KANSEN dit laatste kan je misschien terug krijgen maar niet altijd. Laat ik beginnen met de gemiste kansen in ons leven. Je kent het wel er wordt je iets aangeboden maar door gebrek aan vertrouwen ga je er niet op in en WEG IS HET. Misschien ben je op de trein en je ontmoet een fijn persoon vrouw of man je bent verlegen maar wil toch graag een gesprek maar ...De trein stopt en de persoon stapt af . Gemiste kans en daar is alleen een leegte over gebleven maar die leegte kan je parten spelen en zelfs heel lang tot je er zelf bijna aan kapot gaat van verdriet of van domme dingen te doen zoals alcohol drinken enz....Wanneer wordt de leegte gevuld misschien als je de persoon terug tegen komt of iemand anders leuk die je terug tot lachen brengt.

NUMMER 1 WOORDEN...VRIEND OF VIJAND VAN DE MENS DIE ZE UITSPRAK. We hebben allemaal leren spreken en dat nam maanden in beslag. Maar er zijn ook mensen die niet kunnen spreken erg he ? Is dat zo wel er zijn momenten dat ik beter mijn grote mond had gehouden want daarmee deed ik vele domme dingen. Verbittering, boosheid en een subjectieve kijk in plaats van objectieve op bepaalde situaties in mijn leven. Armoede is er zo één. Zoveel keren hoorde ik mensen zeggen " gij gaat nog in de armoede belanden gij met u grote mond tegen de hoge piefen van deze wereld, lokaal, nationaal, internationaal.En ze hadden en hebben misschien gelijk. Een woord kan een heel bos in brand steken van haat en geweld en je kan nooit meer zeggen het spijt me want spijt komt altijd te laat. Maar dat is voor morgen ...

Tijd iedere dag hebben wij ermee te maken maar kijk een gemiste kans zit in een tijd die tijd kunnen we nooit nog terug halen zelf al zouden we 1000 keer de klok terug draaien het lukt niet. Ik groeide op met woorden zoals de tijd heelt alle wonden of, vroeg of laat zal de waarheid aan het licht komen? Welke waarheid ah ja die van de dingen dat in ons leven gebeurt zijn gedaan opgelegd door slechte mensen die ons willen stuk maken. Wel ik hoop inderdaad dat de waarheid aan het licht komt van dingen die er in mijn bestaan geweest zijn en ja daar zaten tal van gemiste kansen bij op het gebied van relaties werk contracten afsluiten ten goede maar die wel het budget omver haalden enz...Maar heb ik dit verzekeringscontract nodig ? Op dit ogenblik zeker niet maar wat misschien nu niet is kan nog komen. Alhoewel ik ben van mening dat alles in orde en onder controle is en dan kan ik zeggen HAKUNA MATATA.Sinds bij aanvang van de film voor het publiek hoor ik iedereen zeggen hakuna matata maar geloven ze dat wel? Ik wel maar dat komt door mijn rotsvast geloof maar nee ik ben hier niet op deze site om over geloof te spreken alhoewel ik dit heel graag zou doen maar ik heb me voorgenomen om deze website alleen te gebruiken voor HULP AAN IEDEREEN DIE MET ARMOEDE TE MAKEN HEEFT OF HEEFT GEHAD OF STRAATHOEKWERKERS ORGANISATIES ENZ...O ja ik heb een zeer goed bericht gekregen van de organisatie waar ik meehelp als vrijwilliger. Einde van deze maand komen we samen zitten en dan gaan we een goed gesprek hebben met elkaar want niets erger dan elkaar niet te verstaan op hulpvlak. De juiste tijd en kans

Goede morgen zonder zorgen. 18 juni 2020 en jawel 1 persoon erbij uit Vilvoorde maakt dat we op 28 staan waarvoor mijn dank mevrouw ,mijnheer. Natuurlijk ander nieuwkomers zijn van harte  welkom ook ook hiervoor mijn dank. Mensen die hier komen zijn mensen die willen leren over ARMOEDE en die misschien anderen willen helpen er over te praten. Van nacht ben ik gestopt over woorden en dat ga ik nu verder zetten. Communiceren wordt dat ook wel genoemd .

Beste lezers ik ben van morgen opgestaan zeer week en hoesten en precies het gevoel dat ik aan het ziek worden ben dus ik ga vandaag rusten om morgen terug paraat te zijn . Ik heb nog heel veel te delen met jullie maar niet meer voor vandaag. Sorry en geniet van jullie warme dag... Tot straks .

Goeden avond wel bijna nacht 19 juni 2020  ja zo lang heeft het geduurd voor ik terug achter mijn toetsenbord was en ben. Gisteren was ik niet 100% en vandaag ook niet maar nu is het beter en dan wil ik ook de dag afsluiten met dank aan een NIEUWE PERSOON UIT VILVOORDE 29 nu en ja voor iedere persoon die er bijkomt spring ik een gat in de lucht dat is waar zo blij dat ik ben. Ik beschouw jullie allemaal als vrienden en daar kan je alles meedelen het goede en het minder goede. En men heeft daar nood aan en zeg dat ik het jullie vertel.

3 mooie liedjes die alles te maken hebben met een vriend. Het laatste is het ergste afscheid nemen van een vriend. Hebben jullie al ooit afscheid genomen van een vriend? Een vriend die er altijd was en die je altijd hielp? Ik wel verleden jaar in de december rond Kerstmis en plots zei die vriend " Ben je gelukkig Patrick ? " Ik antwoordde JA dan kan ik nu gaan rusten en de laatste woorden "ik heb je altijd lief gehad Patrick" Ik dacht wat is dat nu zo emotioneel. Vijf minuten later kreeg ik een bericht dat de persoon overleden was.Ik dacht dit is een grap maar neen het was echt want een paar uren later kreeg ik foto's binnen van een dode vriend. Ik was er zo kapot van dat ik 3 dagen later werd opgenomen in OLV Aalst stervende. Ik had alle symptomen van Corona ja maar zes dagen later verliet ik het ziekenhuis aldaar waar velen stierven aan dezelfde klachten. Maanden zijn we nu verder maar de vriend is nog steeds levende in mij. Nu moet ik denken aan mensen daklozen die op straat sterven in een steegje of in een hoekje of onder een karton enz...Was er dan niemand die deze persoon zag dood gaan of sterven? Ach het is maar een dakloze een zuipschuit beter dat we er vanaf zijn. Mensen, als ik dit hoor dan ga ik door het lint dan wordt ik razend. Iedere mens heeft familie een vader een moeder zeer zeker want anders was zij of  hij niet geboren. Staan we daar bij stil vandaag als we horen dat er bijna 10.000 doden zijn aan het covid-19 virus of corona? Eerlijk gezegd ik kan het niet meer horen de cijfers.

Volgende week meer dan 30° en daar nog Corona bij

Ik hou mijn hart vast voor dit soort tafereel, daklozen met of zonder masker in een hitte? Jullie hebben zeker de foto wel gezien waar ik hurkend bij een dakloze zit die op de grond ligt in het centraal station Brussel. Ik bid dat mensen organisaties zich gaan ontfermen over deze mensen. En wat met de sociale afstand die we moeten houden ? 1,50 meter tussen de dakloze en de hulpwerker ? Hoe gaat dat lukken? Misschien krijgen we nog een boete van 250 Euro als we ons niet aan de regels houden? Begrijpen jullie wat ik bedoel beste lezer? Natuurlijk maar wat moeten we en mogen we doen? Hebben jullie daar weet van ? Ik niet maar ik zal eens met de politie praten hier die zullen dat wel weten.

Misschien dat ik op het internet wel iets vindt dat hierover meer uitleg geeft? Opzoeken is de boodschap. Indien men iets wil doen burgerzin genoemd moet men de wet de regels goed kennen. Honderden mensen liepen de man voorbij waar ik bij knielde maar niemand die halt hield en zei " gaat het ca va "  Neen allen renden weg van de plaats van het onheil. Onheil? ja zo zien vele mensen een dakloze aan een zwerver een bandiet een? Maar zeker geen mens want dan komen ze misschien hunzelf tegen in hun bestaan van maskerade en alles gaat goed leugen euh raakt me niet aan aub. Naar mijn eigen gevoel zijn er heel veel mensen gekwetst en misschien u dat dit nu leest bent dat ook?

Mooie tekst en zo uit het leven gegrepen.Ik koos dit lied omwille van de vriend die er in voorkomt. Kijk met deze woorden wil ik afsluiten voor vandaag we zijn bijna 1 AM tijd om wat te slapen. O ja in de maand augustus start ik met een opleiding over buddy zijn vertaald is dat vriend. Meer hier over straks. Nu is het licht uit....Doei

20 juni 2020 en 30 mensen uit Vilvoorde weer 1 persoon meer. Maar ook 1 persoon uit de Filipijnen en een paar nieuwe mensen uit Vlaanderen, dank u. Vandaag is het de dag van de vluchtelingen. Zij lopen weg uit de ellende van oorlogen geweld. Maar, komen ze niet meer oorlog tegen als ze wegvluchten   van ? Ik wil daar meer over vertellen in de loop van de volgende weken want ik ben nog lang niet uitgepraat over ARMOEDE.

Hebben jullie gehoord wat vriendschap doet met armoede? Het gaat als het ware deze veranderen. Wat zou het mannetje op het laatste in zijn boekje geschreven hebben in de vide TOT JE WEER VAN ME HOUDT? Misschien schreef hij weer een mislukte poging of, dit komt nooit meer goed of dit is het einde ? Maar misschien schreef hij wel VANDAAG NIET GELUKT MAAR MORGEN WEL? dat is de juiste manier om met armoede af te rekenen. Nieuwe kansen aanboren, nieuwe mensen ontmoeten of nieuwe talenten ontdekken. Armoede beste vrienden vraagt courage  inzicht maar bovenal de drang naar overwinning. Overwinnen ja maar alles begint met eten  krachtig zijn voor datgene dat moet komen en misschien eten we niet allemaal biefstuk friet sla en tomaten of gelijk welk fantastisch eten je kan bedenken maar BROOD dat wel en daarom moeten we zorgen dat we altijd brood hebben in onze plaats en indien we geen plaats hebben moet er toch brood zijn voor morgenvroeg.

Dit is hart verscheurend en dit in onze moderne wereld waar alles draait rondom high tech computers enz.Een brood stelen? Iedere derde maandag was er een brood maaltijd in de organisatie waar ik vrijwillig werk doe als er events waren. Corona heeft alles veranderd maar vroeg of laat komt alles terug toen het vroeger was. Dit zou voor mij onbestraft moeten zijn want dit is eten aan een kind geven. Een kind van een ander of je eigen kind. Dit laat me huilen vrienden ja ik ben zeer emotioneel geladen en meer nog in deze Corona tijden of covid-19. Misschien maak ik wel een nieuwe website over wat Corona eigenlijk is maar eerst moet Armoede volledig uitpluizen de slechte maar ook de goede kant van armoede. En die is er ja alleen moet je deze willen ontdekken maar dat is zeer moeilijk he? Dat zijn keuzes die jezelf moet maken alleen is het zo maak je deze alleen als je alleen bent maar met een gezin ligt dat toch wat anders vooral als er kinderen bij zijn. Sinds mijn kinderjaren zing ik één lied en dat komt steeds meer en meer terug in mijn gedachte. We shall overcome ....Wij zullen overwinnen.

We zullen doorgaan ja ? Ik wel want deze website is voor heel velen een hulp maar ook voor mij. Heb ik nog trauma's van het verleden? Zou kunnen maar ik werk gewoon er aan dat ik dingen kan verwerken van het verleden en dat moeten wij allemaal gaan doen.Tijdens mijn armoede tijd heb ik heel veel meegemaakt en dat staat in mijn eerste boek. Nu dat ik mijn tweede boek schrijf kom ik meer mijzelf tegen met soms heel pijnlijke ervaringen in armoede. Ik dacht er eens over na over dat woord ARMOEDE. Ik dacht laat ik dit woord eens splitsen en wat zie ik ARM MOE. Van wat zou een arm moe worden in armoede? Denk eens na het antwoord ligt voor het rapen. Juist een arm die moe is van te bedelen, vragen voor geld? eten?  of wat meer?

Is dit echt nodig dat de arme mens haar of zijn gelaat moet verbergen voor deze wereld? Het antwoord is NEEN.

Bedelen voor professionals????

Vrienden ik ga nu slapen bijna 23:00 misschien ben ik vroeg uit de veren maar dit raakt mij te veel. Tot morgen dan ben ik er weer.Doei en tot morgen.

Zondag 21 juni 2020 en 1 persoon er bij voor Vilvoorde dank je wel en 3 in de Filipijnen.

VAN DE MENSEN  VOOR DE MENSEN

Beste vrienden, lezers, laten we deze week afsluiten met een vrolijk lied. Want Ik heb goed nieuws gekregen.Meer daarover deze week als alles begint voor iedereen die armoede bestrijders zijn leiders maar ook voor de arme mensen lijders. We lijden allemaal nu met Corona en de opgelegde regels van dit mag en dit moet.Kom laten we  ZINGEN EN FLUITEN..HOLD ON VASTHOUDEN

EEN NIEUWE START EEN NIEUWE DAG COMFORT ZONE

22 juni 2020 Goede morgen en ja Vilvoorde heeft 2 nieuwe mensen bij maakt het bedrag op 33 volgers van deze website en Filipijnen 6 dit maakt mij heel gelukkig  maar wat mij nog meer gelukkig maakt is het verhaal van de pagpag vrouwen in de Filipijnen. Herinnert u ze nog ? Zij verkochten resten van Mc Donalds, Ja ?Wel er is een einde gekomen aan hun lijden. En dat wil ik met jullie delen. Wel jullie zullen moeten wachten want de website blokkeert steeds en ik weet niet waarom?  Ik verklap jullie dat ik hier tot 5 AM heb geprobeerd om de site te laten werken zoals voordien maar het lukt niet. Sorry beste vrienden lezers. Zien jullie de foto met de afgrond? Wel zo voel ik mij. Ik ga slapen en probeer straks terug.

23 juni 2020  het aantal Vilvoordenaars is hetzelfde gebleven maar Filipijnen zjn nu 8 actieve mensen. Jammer genoeg krijg ik steeds actieve foutmeldingen. Vandaag heb ik niet veel tijd om verder te werken. Ik probeer nog eens om iets deftigs te plaatsen maar het lukt me niet. Sorry.

Goeden avond 24 juni 2020 ja het is nu 22:30 als ik terug mijn website kan bijwerken. Wel Vilvoorde heeft 1 persoon meer dat brengt actieve lezers op 34 waarvoor mijn dank voor de rest is alles gebleven  wel goed ik had misschien voor schut gestaan met onafgewerkte site. Ok jullie herinneren zeker nog de 2 dames die afval verwerkten in nieuw voedsel wel zoals jullie kunnen zien hebben ze het goed gedaan. Voorzeker dat hun geloof een grote rol gespeeld heeft.

Kijk eens wat er gebeurt vrienden van een armoedig bestaan of luizig bestaan naar een woonst een huisje om in te werken. De juiste naam is eatery zo zijn er heel wat in de Filipijnen. Bravo dames jullie hebben het verdiend en dat brengt inderdaad een vreugde. Heel de wereld mag en moet het weten.

 25 juni 2020  Vilvoorde heeft nu 35 bezoekers en dat maakt mij heel blij. Er was een fout op de site maar het lijkt er nu op dat deze weg is. Ik kon geen tekst plaatsen. One day at a time is een prachtig nummer christelijke tekst maar ik steek mijn geloof niet weg. Zonder dat geloof had ik er nooit uitgeraakt. Maar ik wil deze site niet gebruiken voor geloofsdoeleinden maar ik zeg het nog eens mijn geloof heeft mij uit de miserie gebracht geloof in de Heer Jezus Kristus. Ok indien jullie daarover meer willen weten schrijf me dan een mail en dan stuur ik jullie materiaal door. Ik heb jullie nu al verschillende onderwerpen onderdelen gericht in armoede maar één dat ik nu wil aanhalen is GEDULD

Armoede en geduld

Hallo beste lezer wel ja er klopt iets niet in de opbouw van de site. Wat ik wel zie is dat er gisteren 26 juni 2020 2 nieuwe Vilvoordenaars bijgekomen zijn en ja dat maakt mij super blij ook andere steden en gemeenten zijn er bijgekomen. Ik wou het even hebben over geduld want dat is een deugd of niet soms? Sinds ik in de straathoekwerking zit en dat laatste is nu armoedebestrijding zie ik velen naar mij komen met een probleem. Zij dachten en denken dat we geven het aan Patrick en het is opgelost. Maar dat is niet waar en dat kan ook niet. Neem nu iemand zit al 30, 40 of 50 jaren in moeilijkheden dan is dat toch begrijpelijk dat je niet op één dag kan eruit geraken. Of ben ik daarin verkeerd? Neem nu één dag tegen 50 jaar ? ik ben God niet Hij kan dat ik niet.

Hier ben ik terug een paar dagen was deze website in moeilijkheden maar vandaag 30 juni 2020 is alles terug normaal  37 bezoekers voor Vilvoorde maar ik zie een groei van nationale en internationale lezers. Waarvoor mijn dank.

Geduld en vluchten voor zijn dat twee dingen die wij kennen als arme mensen of beter gezegd  minder bedeelden?  Weet je vrienden je geduld hebben we nodig. Denk maar eens je hebt honger dus ga je naar de frituur rap iets eten ja en dan? Staat er een wachtrij voor jou zovelen mensen die aanschuiven om bediend te worden en liefst zo snel mogelijk. En dan is het jouw beurt weer weer wachten tot dat de harde aardappel voorgebakken wordt eerste bak en dan tweede bak, weeral wachten eindelijk kan je beginnen eten maar o zo heet blazen enz. Begrepen vrienden geduld is iedere keer er bij. Er is niets dat is dat aanstonds komt zelfs je toilet gaan niet. Natuurlijk is er een verschil tussen wachten voor friet en wachten op bijvoorbeeld OCMW steun want daar moet er gescreend worden of je wel recht hebt op steun en indien ja hoeveel?  Maar neem nu ik mijn website heeft 3 dagen niet gewerkt reden er staat te veel op van informatie en video's enz...Een ander voorbeeld je verwacht een pakje uit het buitenland maar dat blijft maar duren en duren ook hier weer geduld oefenen. Oefenen is het woord dat ik gebruik maar in deze tijden is alles instant denk aan koffie enz...Vluchten in geduld is dat mogelijk? of is het geduld in het vluchten? Vluchten weg van? en waar naar toe ? Want vluchten doe je niet zomaar daar betaal je een prijs voor. Bijvoorbeeld vluchten voor de familie, vrienden, enz...Het doet pijn vluchten. Vluchten in of uit armoede?

Ok middernacht vrienden tijd om te gaan slapen tot straks ...

1 juli 2020  Hier ben ik dçan met de melding dat ja wel Vilvoorde 1 bezoeker meer telt en dat brengt het totaal op 38 langzaam maar zeker groeit deze website. Geduld en alles komt  goed. Zeven maanden zitten we al in 2020 en wow wat een toestanden wereldwijd zieken, doden maar bovenal meer arme mensen omwille van corona het lijkt wel of dat alles draait rond corona. iedereen spreekt erover of dat het einde van de wereld zou zijn maar niets is minder waar natuurlijk. Maar, als we eenmaal zo denken dan is het net of het zo is. Hebben jullie al eens een zonsverduistering gezien? Duizenden mensen trekken over heel de wereld naar een plaats om dan met een speciale bril te kijken hoe de zon verduisterd. Ze nemen er zelf vakantie voor enz.. En dan staan ze stil uren en uren wachten en plots gebeurt het de zon verduisterd applaus ja?  Vraagje hoeveel mensen staan er vandaag stil in hun leven om te zien of dat alles nog functioneert in hun leven?  Visies doelstellingen maar ook hun gezondheid en zoveel meer?  Eerlijk gezegd ik denk niet velen. En dan komt er plots armoede in hun leven. Maar zien zij dat wel? of zijn ze misschien blind gestaard op de deugden en de geneugten van het leven ? En dan vanuit het niets duikt er een onzichtbare vijand op met name Corona Covid-19 en deze brengt hen u en mij op onze knieën goed he. Dank u wel corona om de gejaagde mens te stoppen en te kijken wat gebeurt er nu met mij met ons? Weet u het beste lezer wat er gebeurt met ons maar bovenal met de arme mens je medemens? 

3 juli 2020 ja een sprong van een dag want ik voelde me gisteren niet zo goed  ik zag wel dat er 39 op de teller stond van Vilvoorde en internationaal meerdere lezers bijkwamen maar ik had geen kracht om te schrijven. ik probeerde maar neen het ging niet. En dat bracht mij eindelijk op het punt dat ik mijzelf tegen kwam en kom in wat ik hier schrijf naar jullie toe. Ik kan misschien overkomen als arrogant of sterke mens en indien dit zo is neen dat ben ik niet i heb soms nog problemen om alles te verwerken van mijn armoede. En ik ben mij er nu van bewust wat ik schrijf dat blijft en heelt mijn trauma's van het verleden en van het heden. Ik heb heel veel mensen tegen gekomen in mijn leven die mij pijnigden onrechtstreeks en daar ga ik een paar van noemen maar eerst slapen want ik ben echt moe ja ik ben aan het genezen maar voel toch nog niet helemaal 100% en ja geduld hebben is hier terug de boodschap.

7 TYPES VAN MENSEN DIE IK NOOIT HEB KUNNEN HELPEN ...

Goede morgen vandaag 4 juli 2020  een speciale dag in de Verenigde Staten van Amerika  independence Day vertaald Dag van de Onafhankelijkheid. Normaal worden er dan grote feesten gedaan maar door de Corona gaat dit nu niet door. Heb de resultaten binnen gekregen van het aantal bezoekers en de stand is ongewijzigd.  7 types van mensen die ik nooit heb kunnen helpen niet ik maar ook niemand anders.  En waarom is dat zo? Wel ik ga ze even op rij zetten om het gemakkelijker te maken en beste lezers het zou kunnen dat u of jij deze mensen ook al hebt tegen gekomen in jullie leven.

 

Nummer 1   De zelfgerechtigde zij zijn diegenen die altijd in hun recht zijn en die steeds de fout op een ander leggen. Ook al weten zij dat ze in fout zijn zij zullen het nooit niet willen toegeven. Zovele zware discussies gehad met hen maar nooit kwamen we tot een gelijk van de situatie. Het niet kunnen toegeven dat iemand in fout is is vooral trots maar dit kan tot zware problemen leiden en die meestal eindigen met politie en gerecht tussenkomsten. En zelf als ze dan geen gelijk krijgen van de zetelende Rechter Magistraat zinnen ze op weerwraak meer hierover als ik de karakter trekken erbij haal voor studie.

Nummer 2   De wanhopige mensen zij worden ook de zwartkijkers genoemd zij zijn diegene die alles somber inzien. Het zijn ook zij die durven zelfdoding te doen daarom moeten wij ze goed in het oog houden. Voor hen is het glas altijd leeg en nooit half vol. Als je met zo iemand in contact komt moet je weten wat je zegt en doet want alles wat zo een persoon hoort weegt voor hen zeer zwaar door. Ik moet eerlijk zijn ik behoorde tot hun dus ik weet wat ik zeg hier en ja ik was suïcidaal. Ik wil verder hierop ingaan als we de karakters gaan bestuderen van deze groep of mensen. Ik krijg juist een bericht binnen dat mijn oom overleden is dus dit worden een paar stille dagen voor deze website. Ik neem een stilte tot 17 juli 2020. Ik hoop dat jullie mij begrijpen aub? 

17 juli 2020 Wow ik zie dat van de 39 lezers in Vilvoorde slechts 16 gebleven zijn. Maar Vilvoorde is nog steeds koploper in deze website. Mijn bedoeling van deze website is om mensen echt bewust te maken wat armoede echt is en hoe je eventueel als hulpverlener of straathoekwerker of armoedebestrijder hiermee omgaat. Ik ga nu even uit en kom terug om verder te werken aan de 5 andere types en karakters. Tot straks vrienden...

Goede morgen 18 juli 2020 wel we zijn weer een dag verder in dit jaar dat gekleurd is met Covid-19 Corona. De stand van de lezers zijn het zelfde als gisteren maar ik ben blij dat ik langzaam mag verder werken aan deze website. Ik ben aan het overwegen om een tweede website te starten vanaf augustus .

Nummer 3 De slachtoffer mensen deze leunt aan bij nummer 2 zij zien hunzelf als slachtoffers van de maatschappij of van een complot theorie tegen hun. Nu wil ik daar later veel meer vertellen want er zijn  inderdaad dingen die gedaan worden tegen de mensheid maar dit is teveel om het in een keer te melden.

Nummer 4  Bedrieglijke en misleidende mensen. Deze gaan over lijken en schuwen noch bedrog of geweld of leugen en zelfs moord. Deze heb ik heel veel tegen gekomen in mijn leven. En ja ik werd misleid tot met heel mooie praatjes en lieve woorden maar op het einde zijn ze des duivels en als je dan zo iemand helpt doet het heel veel pijn vooral als deze in je vriendenkring of familie maar vooral als zij een partner zijn en jij ze liefheeft hebt want dan is de liefde blind. Want wie zou nu kunnen denken dat je geliefde je bedriegt beliegt en zelfs zover gaat dat jij jezelf in de schulden steekt omwille dat je niet wilt dat de geliefde lijdt. Later als zij of hij uit de schulden is en jij door je groot hart in de miserie zit

Nummer 5 Mensen die niet loyaal zijn of beter gezegd niet erkentelijk voor de hulp die ze gekregen hebben van diegene die zich opofferde. Nummer 4 de bedrieglijke misleidende en diegene die niet loyaal zijn gaan hand in hand. Al te vaak indien je niet sterk in de schoenen staat ga je omwille van de verbittering naar misleiding en niet meer loyaal als  hulpwerker straathoekwerker armoedebestrijder. Ja, dit gebeurt al te vaak dat mensen die in de hulpverlening zaten ophouden omwille dat ze de rode draad hebben verloren in de hulpverlening. En dat brengt ons naar ...

Nummer 6   De ophouders of die ermee stoppen. Diegenen die in de armoede zitten geven het op het heeft toch geen zin want niemand kan helpen maar ook ..Zij beïnvloeden de hulpverlener om zelf te stoppen want hij faalt toch altijd. Wel dit kan leiden tot manisch depressiviteit, burn out enz...

Nummer 7  De twijfelaars deze groep is heel groot vooral als men vragen stelt over het verleden en het heden maar ook naar de toekomst toe. Stelt u zichzelf de vraag eens en wees eerlijk want anders belieg en misleid je jezelf. BEN IK NIET EEN VAN DEZE MENSEN ? Wel ik wel en ik vind dit heel moeilijk om dit te aanvaarden . Ik heb geen olifanten vel waar niets kan raken. Neen, ik ben zeer vlug geraakt emotioneel. Dit kan leiden naar uitbarstingen van woede maar dan denk ik aan mijn geloof en dan zeg ik ik moet veranderen. Situaties, mensen die ik geholpen heb geliefden die mij belogen bedrogen en bestolen hebben en die nadien mijn geld gebruikten om andere relaties te maken met huwelijken en kinderen. Goed ik ga hier even stoppen want ik heb het moeilijk als ik zie wat men mij aangedaan heeft ....Tot later of tot morgen....

Goede morgen zondag 19 juli 2020 ik stel vast dat er 1 persoon uit Vilvoorde weg valt van het geheel van 16 wel zie ik internationale groei. En dat maakt mij wel blij zolang de website goed gebruikt wordt en niet misbruik wordt.

Ik kijk even in mijn boek en ja hoor de 7 types komen er in voor en hebben zeker een impact op mijn leven gehad. Nu heb ik twee mogelijkheden en deze zijn VERWERKEN of VERWEVEN. Verwerken is een optie die het meeste gekend is maar eigenlijk geen vrucht kan dragen. Verweven is dus de enige optie want de pijn en de trauma's zijn er en kunnen niet worden genegeerd. Verweven is het geheel mee te nemen in het dagelijkse leven en hieruit te leren. Signalen herkennen van het verleden zodanig dat dingen die geweest zijn en die zeer pijnlijk waren emotioneel maar ook financieel nu aanstonds aangepakt worden met een NEE en niet meer met JA. LEREN NEE ZEGGEN ZONDER ZICH SCHULDIG TE VOELEN. Lachwekkend ? zou kunnen maar de meeste mensen zijn hier door geveld in hun bestaan op deze aarde. Nee als je Ja moet zeggen of Ja als je neen moet zeggen. De vraag welke nu het meeste schade aanricht? Beiden zijn heel erg en zeker niet gemakkelijk te verwerken als je er éénmaal inzit. Woorden zijn scheppend  wat je zegt komt meestal ook uit. Erg he maar zo is het nu eenmaal. En ik kan het weten want ik heb van beiden geproefd in mijn leven en ja het heeft mij heel veel ellende en tranen gekost maar te laat het onheil was geschiedt en dat beste lezer vrienden doet heel veel pijn maar geeft ook een achterstand van wat je wou bereiken. Het doel waar je hard voor gewerkt hebt verlies je op één moment van verkeerde keuze te maken met Ja of Neen.

Wow zaterdag 15 augustus en ik ben terug. Dag vrienden lezers wel een maand bijna zonder nieuws brengt mij  povere resultaten Vilvoorde min 35 lezers heb er nog 4 over Brussel ook en Oostende 3 all de rest is weg. Sorry maar nu ben ik weer en ik wil gewoon terug mijn dagelijkse portie schrijven. En ja ik heb jullie gemist gelijk wie je ook bent, wat  je intenties zijn met deze website. Ik hoop dat ze goed zijn en er geen misbruik gemaakt wordt op alle terreinen zoals plagiaat of?  Zo dat is dan weeral eens gezegd en nu verder met de mensen die ik niet kon of kan helpen. Voor eest moet ik deze dan in karakter groepen plaatsen of indelen  SANGUINICUS  CHOLERICUS  MELANCHOLICUS  FLEGMATICUS

SANGUINICUS 

CHOLERICUS

MELANCHOLICUS

FLEGMATICUS

Hier ben ik dan terug vrienden ondertussen zijn er 39 bezoekers van Vilvoorde weg zijn er nieuwe bijgekomen en dat maakt mij echt heel blij. Voor nu heb ik geen Vilvoordenaars niet meer waarom? Omdat ik niet meer kunnen bijwerken heb voor maanden. Wel er waren  problemen met de website en dat lag aan mij omdat hij teveel beelden draagt. We zijn vandaag 22 september2020 zitten midden in een oorlog met naam Covid-19 of Corona. Aantal besmettingen per dag over de 1000 en meer. Een onzichtbare vijand die dood en verderf brengt over heel de wereld. Voor mij was het beter 2019  gebleven maar ja de tijd tikt en het leven gaat door. Het zijn nu geen tijden om gek te doen maar om eens rustig alles bij elkaar te zetten en te denken.Wat is mijn toekomst ? Wat kan ik er aan doen? Wat is de boodschap in dit alles maar ook wie zit hier achter? Onzichtbare vijand ja maar honger is ook een onzichtbare vijand want niemand weet of dat u gegeten hebt ja of neen. Hier ben ik dan terug we zijn ondertussen 2 februari 2021. Ik wil jullie bedanken die mij getrouw hebben opgevolgd niet tegenstaande er geen beweging was voor zo een lange tijd van stil zwijgen . Dank u hiervoor. Ik zie dat alle video's weg zijn gehaald wie het ook moge zijn het zal je geen geluk brengen. Waarom dit gebeurde en wanneer heb ik het raden na. 

Wat is het leven boeiend en zeker als je in armoede leeft en moet leven. Want we worden er in gerold vraag door wie door Corona Covid 19 en  20  en 21.

Zijn jullie het met mij eens vrienden met deze stelling? Dat we in de armoede gerold worden door een groep mensen die vinden dat we met teveel mensen zijn 

op deze planeet?

Zij zijn zo rijk en toch hebben ze angst dat er niet genoeg voedsel is voor hen daarom moeten de armen van de wereldbol verdwijnen en de middenklasse armer worden want dit gebeurt voor de ogen van iedereen. Zaken die bijna een jaar dicht zijn en moeten leven van hun spaarcenten gaan of te wel in faling of ze worden armer en armer met de dag. Bedankt rijken eerst ...

Woensdag 3 februari 2021 een miezerige dag regen over de stad en mijn GEDACHTEN gaan uit naar de daklozen. Misschien is het omdat ik in 2006 zelf geen dak boven mijn hoofd had. 

Dit heeft me niet kapot gekregen maar het heeft wel zijn sporen achter gelaten in mijn leven. Mijn geloof heeft mij erdoor getrokken een geloof in Christus Jezus

Ik schaam mij het Evangelie niet want het is een kracht voor een ieder die in Hem gelooft en vertrouwt. Nee, ik ga niet de Bijbel gaan verkondigen alhoewel dat ik dit heel graag zou doen. Ondertussen is het donderdag 4 februari geworden want het is door Christus Jezus dat ik uit de armoede en depressie ben geraakt.

Woensdag 10 februari beste vrienden en armoedebestrijders maandag 8 en dinsdag 9 kon ik niet deze website gebruiken maar vandaag wel Prijs God waarom vandaag en andere dagen niet? Dat is de vraag. Ik sukkel maanden met deze website en God mag weten waarom ik betaal elke maand, ik ben begonnen gratis maar dan 10 Euro .Ik betaal dit bedrag heel graag maar dan moet het ook functioneren .We leven in zeer rare tijden en eigenlijk is niemand vandaag nog zeker van zijn of haar status laat staan de armen . Voedselpakketten worden schaars en dan komt er nog sneeuw en vrieskou   denk dat de winteropvang vol moeten zitten en wat met hun voedsel voorraden? ik denk er constant aan en ik denk dat we dat allemaal doen als armoedebestrijders. De vraag van vandaag hoe gaan we dit doen de armoedebestrijding? Vooral dat er meer armoede komt omwille van de Covid - 19 situatie. Deze leidde vele mensen naar de afgrond en dit niet alleen van  armoede of Corona maar meer door slaap tekorten omwille van onzekerheden en angsten. De middenklasse wordt onderuit gehaald omwille van gebrek aan inkomsten van klanten. Ik ben geen econoom maar zou hier toch een heel stuk kunnen over praten.

Valentijns avond ik doe weer een poging om iets te schrijven..Dagen terug lukte het mij ik schreef over het lijden van Jezus Christus en dat ik mij er in verheugde om in Zijn lijden te delen vooral als ik geboycot wordt of gepest. Ik deed alles wat ik moest doen om mijn tekst vast te leggen maar later nadat ik stopte was de tekst helemaal verdwenen en dat zint me niet zelfs nu heb ik moeilijkheden om een nieuwe tekst te plaatsen en dat stemt me ongelukkig geloof me elke dag probeer ik te schrijven hier maar het lukte niet. Drie dagen zijn er voorbij gegaan maar niets lukte en nu is het goed, slecht en heel slecht.

Wel mijn geduld wordt op de proef gesteld en dat is ook voor mijn reacties.Leuk he? Eigenlijk is dit ook een vorm van armoede ja? Want ik ben vol van dingen die ik wil vertellen een ander zicht hebben op een situatie die dan willen beschrijven maar niet kunnen omwille dat er problemen zijn op de website wel beperktheden van werking is ook een vorm van armoede. Enfin, ik bid dat deze keer mijn woorden niet worden weg gehaald en dat ik verder kan schrijven. Maandag 15 februari inmiddels geworden terwijl ik deze website schrijf ben ik ondertussen aan mijn nummer 50 begonnen van mijn tweede boek. Ik wil niet te veel zeggen maar persoonlijk vind ik mijn tweede boek krachtiger van boodschap dan mijn eerste.

 

Dag vrienden, na een paar maanden ben ik terug heel blij om terug aan mijn site te werken. Ik heb jullie allemaal gemist maar ik moet jullie met droefheid melden: Mijn mama is overleden op 24 maart 2021 in het AZ Jan Portaalsziekenhuis in Vilvoorde. Zij was bijna 88 jaar. Mooie leeftijd maar toch nog te vroeg om mij te verlaten. Dus geen moeder meer in mijn leven maar dat geldt voor iedereen. Maar wie maalt er nu op een dode minder of meer? Juist dat is het omzeggens niemand want elke dag sterven er mensen door Corona of Covid-19 virus ja toch?  Wat is een mens en zijn bestaan en zijn of haar vergaan? Kijk, dat is nu het verhaal van mijn tweede boek waarvan ik voordien zei dat de boodschap krachtiger zal zijn dan mijn eerste boek 100 gedichten 100 gezichten.

ZONDAG 28 MAART  2021  ZOMERTIJD...

 

Goede morgen lieve vrienden ja van nacht ging de zomertijd in maar wat hebben wij aan dit ? Alleen dat we 1 uur minder kunnen slapen en de dagen langer worden enz... Morgen is het de begrafenis van mijn mama en nadien ? wel het leven loopt gewoon verder zomertijd of wintertijd  gelijk welke tijd we moeten er gewoon door en dat is voor iedereen hetzelfde. Alleen is het zo dat ieder van ons zijn of haar tijd anders indeelt. Ik besloot om verder te werken aan mijn tweede boek maar ook voor mij het meest voornaamste om meer tijd met God door te brengen want Hij heeft ons leven in Zijn handen. Ik zie elke dag naar het TV Nieuws als ik dan zie hoe wereldse leiders zeggen wat ze gaan doen aan pandemie dit en dat moet ik in stilte lachen. Geen mens kan dit tegenhouden want het is te groot voor een mens gelijk welke titel of rang deze mag hebben. Klinkt dit gek? Neen want dingen zoals natuur rampen en ziekten kunnen wij als mens niet veranderen. Armoede in je leven eventueel wel alleen hangt dit af van het idee en de wilskracht of gedrevenheid dat  je hier voor gebruikt. Ik ben van menig dat mijn mama het opgaf in het leven. Niet eten terwijl er eten was en is niet drinken , geen medicatie nemen en geen geloof meer hebben in een toekomst omwille van Corona enz... Gaan jullie het opgeven vrienden? Ik niet ik vecht er tegen en probeer oplossingen te zoeken voor de dingen die op ons afkomen in de toekomst en meer. Ieder van ons kan iets klein doen ten aanzien van de tijden die we nu beleven, echt waar. Verantwoordelijkheids zin opnemen en onze hoofden niet laten hangen. Dat is het verhaal van mijn tweede en derde en vierde  boek want ik heb de drang om te schrijven ik zeg drang geen dwang. Wat is de dwang die Corona oplegt? mondmasker, 1,5 m tussen elkaar houden, handen wassen met gel enz... Sluitingen van kappers enz... Maar wat met jou die met moeite een brood kan gaan kopen omwille dat je geen geld hebt? Ik was heel blij toen ik zag dat bepaalde hotels en rendez vous huizen kamers aanboden voor de daklozen. Een hart voor armoede begint met kleine dingen en eindigt met meer grotere dingen. 

 

 

ARMEN MEER EN MEER ARMEN VANDAAG TUSSEN ONS. 

Is het jullie ook opgevallen vrienden dat armoede stijgt in heel de wereld? De midden classe krijgt zeer rake klappen vandaag en regeringen die geld moeten geven zodanig dat er geen falingen zullen komen. Maar, wat als de pandemie zou overwonnen worden wie gaat dan de rekening betalen? Juist, u en ik wij allemaal zullen deze rekeningen voorgeschoteld krijgen. En hoe gaan we dat betalen? Wel, misschien komen er oplossingen uit de kast de vraag is, van waar? Als ik zie hoeveel geld verbrast wordt om naar de maan of Mars te gaan en dat dan die reizen falen met crashes enz...Dan krijg ik het heel moeilijk want de rijken proberen van deze planeet naar andere plaatsen te gaan in het heelal want pandemie en ziekten zijn daar toch niet. Neen, daar gaan zij nieuwe dingen gaan doen onderzoeken naar nieuw leven alleen wij de man met de pet op, Jan modaal wel daar kunnen wij niet aan mee doen. Wij moeten sterven, o ja we zijn met te veel op deze aarde of niet zou er niet genoeg eten en drinken zijn voor ieder van ons? Tuurlijk alleen moeten wij er beter mee omgaan. De vraag is kunnen wij dat en willen we dat? Is onze naam egoist tot in de kist? Daar wil ik verder over hebben in mijn volgend stuk die de naam draagt...Wel ik ga nog even wachten om dit te verklappen. Vandaag is het de begrafenis van mama. Het is nu 3 AM tijd om te slapen en na de begrafenis kom ik terug . Maar eerst wil ik de getrouwe lezers danken zoals de Vilvoordenaars die iedere dag kwamen kijken of ik iets nieuw had geschreven? Tot straks dan ben ik er weer. Geniet van een zonnige dag en laat er vreugde zijn omdat we nog leven. Omhels het leven want het leven is mooi. Zelfs in armoede maar dat is voor straks. Deal? 

TERUG VAN MAMA HAAR BEGRAFENIS DIE HEEL SPECIAAL WAS VOOR MIJ MAAR OOK VOOR ANDEREN.

 

Goede morgen lieve vrienden, armoedebestrijders, straathoekwerkers maar ook zelf arme mensen..wie zijn jullie? wat zoeken jullie? wat willen jullie? strijden of toegeven aan ? Dat is dwang toegeven aan wat iemand je oplegt. Leven en dood is één geheel daar kunnen we niet van tussen maar armoede en leven is niet één geheel in vele gevallen zijn we er de dupe van en dan? Corona Covid-19 zijn we daar de dupe van? in zekere zin wel. Zit armoede in de Corona het antwoord is ja maar er zitten ook elementen in die wij kunnen gebruiken om ons als mens te verbeteren alleen moeten we dat willen en er in geloven. Kijk dat is het verhaal van van alle verhalen van alle dingen die op ons afkomen hoe gaan we ermee om? Kijk, onze regeringen hoe gaan zij ermee om? We worden gedwongen om  regels te respecteren maar wat als je dat nu niet kan? Daklozen ontheemden omwille van allerlei dingen die zij op hun weg krijgen en kregen - Maar, wie houdt er rekeneing mee?  Ik zag daklozen zonder masker, en wat dan? Wat ? zonder ? Ja zonder zorgen eten drinken maskers gel enz...Ik ga nu slapen maar ik wil een dertig tal punten ophalen dat ik geleerd heb binnen de Corona tijden. Tot straks vrienden ik zie jullie dan terug. ja toch? doei...Oeps wat gebeurt er met mijn website? 

 

Vrijdag 2  april 2021 de wereld op zijn kop.Wat een titel he? maar is het niet zo dat alles op zijn kop staat? Voor mij wel en ik denk dat jullie ook van deze mening zijn. Er is niets dat nog echt goed gaat en dat is voor iedereen arm en rijk, jong en oud. Regeringen weten niet meer wat te doen, er wordt beloofd maar het zijn jammer genoeg loze beloftes enz. En er wordt niet meer gesproken over armoede maar deze groeit wel in onze welvaartstaat. Wie had dit ooit kunnen dromen dat wij met mondmaskers op straat zouden lopen? Of in wikels komen net als of we een overval zouden plegen maar niets is waar we beschermen ons tegen een onzichtbare vijand maar een andere vijand die bondgenoot wordt of werd is armoede en honger gebrek aan een normaal leven. Hoevele mensen zijn er al niet gestorven aan eenzaamheid en ontbering? Alles draagt nu de naam Corona of Covid-19 maar is dat wel zo? Armoede laat mensen sterven in de put van ellende. We zitten in de Pesah  of Paasfeest het feest vann de dood en verrijzenis van Jezus Christus. Ja, het is al goed dat willen we niet horen , maar het is een feit dat zonder Hem wij er niet waren. Ik beloofde jullie 30 punten over wat ik leerde over Corona maar ik ga het hierbij laten. Mijn ogen vallen dicht. We zijn reeds zaterdag 3  april beter dat ik nog even schrijf. Morgen is het Paasfeest het juiste moment om alles te delen met jullie. Wow, we zijn reeds PASEN ZONDAG 4 APRIL 2021. Ik voel me wat leeg want mama is er niet meer bij in ons gezin. Maar, het leven gaat verder en deze website ook. Dank u aan de trouwe opvolgers van deze website. Vilvoorde heeft terug 19 lezers ooit waren ze met 39 maar ja tijden veranderen en wij als mensen ook meer inzicht, meer geduld, meer bewogenheid, meer liefde of niet? Werkers binnen de armoedebestrijding moeten sowieso liefde hebben voor elkaar maar ook voor zichzelf want zonder liefde is het onmogelijk om een hulp te zijn voor elkaar, en naar elkaar toe. Communicatie speelt daarin een zeer grote rol. Als armoedebestrijder mag je angst hebben, of zonder woorden zitten als iemand je vraagt WAAROM? Waarom  Corona ons nu aanvalt is een vraag die vele mensen mij stelden. Ik wil geen cliché antwoorden geven maar zeg altijd "Het zal wel een reden hebben of die nu goed of slecht is laat ik in het midden" Heb ik iets verkeert gezegd ? Ik denk van niet maar ik denk wel dat er een reden voor is?  Waarom eten we ? om te overleven om te kunnen leven. Mijn mama op het laatste dronk niet meer, at alleen nog drankjes voeding van de apotheek, maar gooide ook haar medicatie weg dat was een teken ik heb er genoeg  van in deze Corona tijden. Elke keer toen ze hoorde van Corona doden zei ze" Eén van deze dagen ben ik ook dood" en dit gebeurde zoals ze zei want woorden hebben kracht. Vervloeking of zegen. Hoeveel keren hebben jullie geen verkeerde woorden gebruikt? Deze kunnen een invloed hebben op jullie leven, niet lachen he maar mama zei dood is dood en weg is weh en zie ze is weg en dood op 3 dagen tijd. Zo snel kan het gaan in het leven. Pas op met wat jullie zeggen dat is mijn waarschuwing naar ieder van julli beste vrienden, lezers, enz...IK slaap nu het is bijna 4 AM tot later...Hier ben ik dan terug met het beloofde over wat Corona Covid -19 ons leert, of kan leren, of ons reeds geleerd heeft. O ja we zijn maandag 5 april  2021 en de tijd is bijna 21:30 Tweede Paasdag. Waarom schrijf ik datum en uur op? Wel om de jaren die volgen nog eens alles door te nemen natuurlijk als ik nog leef dat  moet ik er wel bij zeggen. Ik heb de wilskracht om door te gaan en ik hoop dat jullie dat ook hebben. Ik krijg geen speling om mijn 30 punten te schrijven ra ra ra? Ik weet niet waarom maar ik probeer een ruimte maken tussen deze tekst en de 30 punten maar het lukt niet. Maar ik blijf proberen vrienden.  BESTE VRIENDEN, LEZERS EN ARMOEDEBESTRIJDERS VANDAAG 10 APRIL 2021 HET NOODLOT SLOEG TOE GISTEREN. Zoals jullie kunnen zien ben ik nog steeds niet in staat om een scheiding te maken voor een nieuwe kop. Wel 

 Wow het is me gelukt  scheiding tussen teksten: HET NOODLOT 9 APRIL ROND 14 UUR. Had ik een brand in mijn keuken gelukkig konden wij hetzelf doven maar er is toch een aanzienlijke schade. Mijn eten is niet verwoest maar kasten, dampkap , enz die zijn er aan dit wordt verzekering voer. Toen de brandweer voor mijn deur stond dacht ik o nee zoveel vrachtwagens en brandweerlui wat gaat mij dat weer gaan kosten? Of dat de officier mijn gedachten kon lezen..." Mijnheer Lami Patrick u moet hiervoor niets betalen dat is een hulp van Stad Vilvoorde naar de bewoners toe. Dank U wel Stad Vilvoorde burgemeester Hans  Bonte en schepen college en iedereen zoals mevrouw Vera Boudry en anderen Dank u wel. Maar, nu kan ik niet meer koken noch water aan de kook brengen voor koffie. Neen hoor, iemand gaf me centjes om een kookplaat en waterkoker te kopen waarvoor mijn dank. We hebben elkaar nodig vrienden verbrand nooit niet alle bruggen achter u of voor u of naast u of onder u of boven u. Boven, gisteren avond was ik kwaad op God maar Hij begrijpt me daarvoor DANK U GOD.

ZATERDAG 10 APRIL 2021: Heel de nacht geen ook dicht gedaan denkende aan wat er gebeurde met de brand, de dood van mama en zoveel andere dingen dat door mijn hoofd gaan als een marteling. Hoe kan je nu nog verder Patrick ? Begrijpen jullie wat hier gebeurt? Wel, ieder van ons denkt wel eens  zo, de arme hoe ga ik mijn lege maag vullen? De rijke hoe kan ik nog meer geld maken niet tegenstaande dat ik miljoenen Euro op mijn bankrekening heb?  Ieder van ons denkt aan wat nu ? wel ja wat nu ? ? Kunnen de miljoenen Euro je beschermen tegen Corona of elke andere ziekte? Wel je kan als rijke veel geld tegen je gezondheid maar als het einde er is is het gedaan met ieder van ons. Alles we hebben gaat op een dag naar iemand anders die er niets voor moeten doen heeft

Doet  u dat geen pijn? U hebt een glazen tafel en je wil natuurlijk geen krassen er op. Je doet er alles voor om dit te voorkomen en dan sterf je en heeft iemand anders jouw mooie tafel, of auto,of huis maar ook misschien je levenspartner en die gaat er mee om als of het geen waarde heeft. Pijnlijk he? vindt je dat niet? Wel, alles  wat we hebben is tijdelijk zolang dat we leven op deze aarde. Niemand neemt iets mee in zijn of haar graf of crematie. Denk daar eens aan vrienden dit maakt het misschien gemakkelijker om te leven in deze woelige tijden en zeker onvoorspelbaar. Misschien gaat deze gedachte ons aanzetten om minder voor ons te kopen maar meer te helpen aan de arme mensen op aarde. Ja?

 

DE 30 LESSEN DIE IK LEER EN LEERDE VAN CORONA

 

1)  Covid remt ons af om te zien wat, hoe, wanneer en waar we staan nu en voordien voor zij ons in de ban had.

2)   Gehoorzaamheid van de mens naar justitie, politie, gezagsdragers enz  als we niet kunnen luisteren en gehoorzamen  naar hun die zichtbaar en tastbaar zijn hoe zouden we God dan kunnen gehoorzamen die onzichtbaar is die Geest is? 

 

3)  Angst voor de situatie versus God in geloof. 

 

4)  Vaccinatie van de mens of vaccinatie van God door het  Bloed van het Lam Christus Jezus. Hij stierfvoor onze zonden en zwakheden en ziekten. 

5)  De gesteldheid van je inborst of hart? Anderen helpen ja of neen? 

6)  Werk stoppen betekent zoveel als Corona wint  of...je leven geven aan God stoppen van je eigen wil en kijken de blik gericht op een beter leven en toekomst

 

7)  Leven in je eigen huis of woonst of naar andere oorden gaan op de vlucht gedreven door angst voor het onbekende? 

 

8)  Vrede in je hart of onrust omwille van media berichten die jammer genoeg ons angstig maken

 

9)  Nieuwe oplossingen voor de economie voor deze aan te zwengelen zoals restaurants met Take Away, leveringen van eten aan huis en besteld via internet online.

 

10)   TV of Bijbel ? Berichten van de mens of God's leiding ? 

 

11)   Slapen in en met en door vrede en geen vrees of vrees met geen vrede en geen slaap ? Vrees houd de mens wakker ontneemt de vrede en zeker geen slaap, geen nachtrust omwille van een heel grote vrees. Maar, welke vrees? ziekte of dood door besmetting ? Of alles verliezen wat we hebben omwille van gebrek aan geld?

 

 

12)   Wees verstandig met de dingen die je hebt vooral met voedsel en drinken. Eet niet alles in één keer op. Denk aan de dagen die nog moeten komen. Belangrijkste is dat je de juiste portie eet genoeg om je lichaam te voeden

13)    Leer regels te volgen die opgelegd worden door de  overheid. Zoals mondmasker, handen wassen, 1,5 meter tusen houden enz.Zelfs al zie je daarvan het nut niet in. 

 

14)    Leer geduld in  innerlijke vrede en zie Corona niet alls het einde van uw leven, het is alleen een test die gaat laten zien wie  je werkelijk bent als mens. Waarden en normen handhaven zelfs al ziet de situatie er heel slecht uit.

15)    Het kiezen tussen familieleden, vrienden, kenissen omwille van het aantal mensen die te samen mogen komen. ( bubbels )

16)    Verdriet of Vreugde?

17)    Verslagen door de duivel of bidden tegen de duistere machten? En als we bidden tot wie? 

18)    Hulp bieden aan anderen of zelf hulp vragen terwijl je alles hebt om deze crisis door te komen? Maar wat is genoeg voor jou mevrouw, mijnheer? Hamsteren van wc papier, keukenrol, of wat? Als we hulp bieden aan anderen hoe doen we dat? Belemmerd door regels of het negeren ervan? Ik denk aan van alles en nog wat maar is dit genoeg? Moet ik grenzen weerleggen of verleggen?  

 

19)   Het versturen van geld naar mensen in nood die eigenlijk meer geld hebben dan jezelf. Die misbruik maken van de situatie en je goed gelovigheid of hart voor de arme mensen hebben. Zij weten of kennen jou en misbruiken jou met leugens.

 

20)   Hoor en zie wat de overheid zegt en doet en hoe jij hiermee omgaat?

 

21)   Corona een gebondenheid door satan of een test van God?

 

22)   Corona toont ons onze echte persoonlijkheid de manier hoedat wij denken, handelen maar ook ofdat de plannen die je maakte voor de Corona blijven doorgaan of worden ze afgeremd of erger nog in de vrieskast  worden gestoken en nooit meer eruit komen? 

 

23)   Geloven in de virologen met hun wetenschap of geloven wat de Bijbel zegt over de hedendaagse tijden? 

24)   Het verleden en heden verstoppen achter een masker of werken eventueel met een mondmasker werken aan de teoekomst? Het masker van het verleden is een stil zwijgen of verstoppen van... 

25)   De Weg Christus Jezus bewandelen of weg van Christus Jezus wandelen? 

26)   Spreken of zwijgen in de situatie. Verwoorden van gevoelens in de Corona tijd. 

27)   Alles geloven wat de media ons verteld of zelf op zoek gaan naar de waarheid. 

28)  Een luisterend oor voor de anderen of het afschudden van en zeggen ik heb al zelf problemen genoeg? 

29)  Boos worden met iedereen of te vriend worden met iedereen die je natuurlijk vertrouwt  

 

30)   Is Corona een mythe of een feit beter gezegd een realiteit  gemaakt door Billderberg die de dood van 4 miljard mensen wensen. Maar waarom moeten er miljarden mensen dood op de ze aarde? Herhaalt de geschiedenis zich met Rome en de Pontifex PetrusRomanus, Caligula, Pontius Pillates, Herodes, enz. Wel dat is het volgende deel van mijn website. 

 

15 APRIL 2021 tijd om te gaan slapen vrienden tot straks...Ondertussen zijn we een dag later. Door omstandigheden kon ik niet verder werken aan deze website mijn excuses hier voor. Maar vandaag  ben ik terug. Ik ben even gaan kijken naar allerlei bronnen en wat vond ik? Dood, verderf, ziekten, miserie, armoede. Rijken die beinvloeden die de overhand nemen op de armen. Maar, is het dat niet wat we vandaag leven en beleven? De rijken der aarde? hahahah, kunnen geld hebben en veel zeggen maar eigenlijk zijn ze niets. Een rijke in zijn onderbroek is hetzelfde als een arme in zijn onderbroek. Alleen heeft de rijke ze gekocht in een boetiek terwijl de arme hoogst waarschijnlijk zijn of haar gekregen heeft in een tweedehands of kledinghulp. GRATIS...

ZATERDAG 18 APRIL 2021 Hallo vrienden we zijn intussen in het week einde gewandeld de tijd vliegt voorbij he? Hart pijn en zwaar ademen zo sta ik op en een bloeddruk van ja 18 veel te hoog . Zou dit komen omwille van wat ik hier allemaal schrijf? Ik denk het wel want ieder woord dat ik hier achterlaat beleef en beween ik. Als ik heel eerlijk mag zijn ben ik het heel gedoe met Corona spuug zat. We krijgen niets anders te horen dan Corona Covid, doden, vaccinaties afstand bewaren enz.. Vroeger was het woord ROME nu is het vervangen door Corona of KROON. Ja, de Romeinen die hadden het voor het zeggen destijds maar nu is het Corona iedereen wordt er door verpletterd. Jongeren gaan op de vuist met de politie omwille dat ze er genoeg van hebben maskers dragen en geen vrienden meer in nabijheid of boete betalen. En jij die daar ligt op de straat wat gebeurt er met jou? heb jij een masker op? wordt jij getest met een stokje in de neus, heb jij wel eten en drinken enz? Mijn gedachten gaan naar de daklozen in Brussel is er Samu Social maar daar willen jullie niet naar toe, waarom? Waarom is de straat beter dan een sociaal opvang  tehuis? Vrijheid daar gaat het om, geen regels aub ik ben dakloos en heb er enoeg van. Ok, ik ook maar vanaf dag 1 draag ik een masker en houd ik me aan de regels. Die regels zijn er voor iedereen ook voor de arme mensen alleen weet ik niet ofdat het bij ieder van ons doordringt in ons denken...Waar gaat dit ons brengen? Wie gaat heel deze schuldenberg betalen die regeringen maken om de zelfstandigen te helpen? Misschien ben ik wel te realistisch maar staan jullie daar niet bij still vrienden? Ik wel en dit leidde tot verhoogde bloeddruk en hart pijn en tranen want tennnnnslotte zijn wij mensen en geen beesten. Heeft de mens geen waarde meer nu dat heel de wereld op zijn kop staat? Vroeger kruisigde men de mensen die tegen het bewind ingingen van de Romeinen. Vandaag betaal je boetes als je de regels overtreedt die de Wethouders ons opleggen. Weten jullie vrienden van daklozen die boetes gekregen hebben? Ik nog niet en ik hoop vanuit de grond van mijn hart dat ze er  geen gekregen hebben. I weet zelfs niets meer van voedselbedelingen alhoewel van avond zag ik een camionet van een voedselbedeling  armoedebestrijders die binnen reden in hun garage. En dit maakte mijj blij, heel blij bedankt Sandra en Sonja dat jullie door doen. Ik weet van Warmkracht Vilvoorde dat zij maandag avond ook bedelingen doen daarom Bravo doe zo verder Luk en Fransien. Bravo aan jullie allen in de naam van alle arme mensen die van jullie gratis voedsel krijgen maar bovenal ook dank aan de winkels en grootwarenhuizen die voedsel schenken aan ons de armen. Deze website staat in het teken van ARMOEDEBESTRIJDING RECHTEN EN PLICHTEN  ondertussen is het zondag geworden bijna 2 AM tijd om te gaan slapen want straks is er kerkdienst en dat wil ik niet missen ...Tot straks vrienden volhouden he? Ik doe dat ook tot later ....

Ik ben terug van de dienst des Heren en ja hoor ik kreeg een bevestiging in geloof doe je werk verder als vrijwilliger. Help je medemens die in nood zijn.  Heel de dag was ik bezig in gedachten hoe kan ik helpen? Er zijn zijn er zovelen die honger en dorst hebben of onderdak nodig hebben? Nadenken over werd bijna een marteling in mijn hoofd en plots wordt alles heel duidelijk. Wat te doen en ja hoor ik kreeg bevestiging na bevestiging van mensen die ik  zelfs niet kende. Dit had ik helemaal niet verwacht en toch gebeurde het voor mij. Nu dit gebeurt door geloof en door de Bijbel te lezen en te mediteren en uit te voeren  in Liefde.MAANDAG 19 APRIL 2021 ik werd wakker met een kracht, overtuiging enz...ik zou dit en dat en....plots een gedachte PATRICK HOE GA JE DAT DOEN? Je hebt kosten betaald er is niets meer over niets. 

 

VRIJDAG 23 APRIL 2021 

 

Heb juist een telefoon gekregen van Belfius Bank Vilvoorde dat het kantoor dicht gaat voor een week omwille dat er er een collega positief getest is op Corona Covid-19 dit is geen aangenaam nieuws om te ontvangen he? Wel  1  week is niet het einde van de wereld. ik heb een paar dagen heel druk bezig geweest in die mate dat ik geen tijd had om hier wat te schrijven. Ik keer terug naar " er is niets meer over ...niets"

Voor mij is dit niet waar je zal altijd iets over hebben, jezelf en je geloof maar ook de mensen rondom je heen. Niemand kan leven zonder iemand zij of hij rondom hen heen. Tijden worden moeilijker om in harmonie te leven maar er zullen altijd mensen zijn rondom ons. Dus laat je niet gaan in de woorden ik heb niets meer want je hebt jezelf en anderen en ook God maar dan moet je wel geloven dat Hij er is. Goed laten we nu eens kijken wat er allemaal kan gedaan worden om uit deze miserie te geraken en vooral uit armoede?  Leer erover te praten vertel de situatie waarin je zich bevind. Dat is niet gemakkelijk want je trots zijn zal een serieuze deuk krijgen. Maar wie maalt daar om ? Een paar minuten terug kreeg ik een telefoon van een zeer goede vriend. Hij vertelde een heel verhaal maar waar het eigenlijk op uit kwam is hij heeft dringend geld nodig. Ik vroeg hem wat er achter het verhaal was welke nood? Hij stotterde een paar woorden maar het was heel duidelijk, geldnood. Vrienden moeten elkaar vertrouwen, in woord en daad anders is er geen sprake van een vriendschap. Armoede is een deur of een venster om jezelf te leren kennen en anderen in je vrienden of familie kring. Vandaag, morgen of gelijk welke dag kan ons leven zo een wending maken dat we plots hulp-behoevend zijn en dan?  Zo is het ook met Corona plots ziek worden en sterven

ZONDAG MORGEN 25 APRIL 2021 om 3 AM  Beste vrienden ik maak wat verschuivingen van tijd en datum omdat ik zo druk bezig ben met van alles en nog wat en toch is het net of ik iets doe. En dat is het beeld dat wereldwijd wodt verspreidt. Vaccinaties, medische zorgen enz..en toch gaan we geen stap vooruit in deze pandemie. Ik zie dat er 33 volgers zijn in de Filippijnen en 35  in ons land Belgie en dat maakt me heel blij. Ik hou van een strijd een eerlijke strijd. Ik ga nu slapen maar ik beloof je dat na de kerkdienst dit artikel volledig wordt afgerond. Tot later dan vrienden.

 

Hier ben ik terug zoals ik beloofde. De kerkdienst was fantastisch jullie hadden er bij moeten zijn maar ja maximum 15 mensen en niet meer. Goed we gaan verder met waar we eindigden in de nacht. De eerlijke strijd ...Is armoede een eerlijke strijd? Neen, kan het ooit een eerlijke strijd worden? Neen dit kan niet maar Corona is een bijna eerlijke strijd want iedereen kan ziek worden, alhoewel ik daar veel vragen over stel want wie zit er achter ? wie heeft er baat bij ? die gaan zeker niet sterven. Ben ik de enige die hierover nadenk ? Ik denk het niet iedereen met een gezond verstand moet zich deze vragen stellen. Vinden jullie dat ook niet vrienden? Er wordt heel veel gezegd over wat we gaan doen maar eigenlijk gaat het van kwaad naar erger.Nu, laat ik jullie eens aan het woord. Hoe gaat het met jullie? Misschien hebben jullie vragen over ... of wensen jullie meer uitleg over wat ik reeds geschreven heb hier? Ok het is tijd om te slapen zie jullie straks weer? Tot dan vrienden...

Goede morgen vrienden na een paar uurtjes slapen ben ik er weer. Zijn jullie er ook? Ik denk van wel want dat kan ik zien op de inlog lijsten. Tof, het aantal stijgt en dat is juist de bedoeling niet zozeer om te stoefen maar om iets voor elkaar te betekenen. Wat zou deze week inhouden voor u en voor mij? Wel, ik weet het niet één ding is zeker zolang we ademen leven we. Leven of overleven? Ik denk meer aan overleven en hoe? Ik kijk eens even naar de wereldwijde armoede en dan denk ik ...aan hoe het ooit is geweest vroeger en nu. Idealen, projecten, hulplijnen, contacten en nu? omzeggens niets want we moeten ons aan regels houden. Vandaag zijn er versoepelingen over heel het land maar is dat goed ja of neen? En jij de dakloze mevrouw, mijnheer wat met u? Binnen korte tijd wordt het weer stikheet hebben jullie gebrek aan water. Troost u aub 167  miljoen liters water gaan er verloren per dag ja ...dinkwater. En dan is er de droogte van de voorbije jaren, wow wat moet je daarmee doen , niets want als gewone burger kunnen we daar niets aan doen. 

We hebben alleen wat we hebben...handen, voeten, ogen, oren, en ons gezond verstand. En sorry onze stem. Niet de Stem van Vlaanderen maar de stem van de burger u en ik. En die Stem moeten we laten horen. Maar hoe gaan we dat doen? Wel alles kan maar niet alles mag en is nodig.De legaliteit moet gerespecteerd blijven zo niet dan stop ik mijn website. En ik weet dat jullie dat ook willen.Want wat is er erger dan te belanden in een justite dossier of politie? Dus, laten we de regels respecteren en deze zijn voor het goed van de bevolking. Vraagje hebben jullie gegeten vandaag? Ja, neen? Echt ik zit hier aan van alles te denken hoe we elkaar kunnen helpen? 

ZOUDEN DE RIJKEN ONS EEN ETENTJE BETALEN OF ONZE WINKELWAREN BETALEN GEKOCHT IN DE GOEDKOOPSTE VOEDSELKETEN?

 

Kijkende naar het voetbal maar ook andere sporten stel ik mij deze vraag. Zouden zij een 20 maximum 100 euro betalen voor goederen gekocht in Colruyt of gelijk welk andere? Of wat als we zouden gaan bellen als dakloze aan de voordeur van zo een super rijke die sigaren rookt van 500 euro en meer voor een kistje , daarbijj een kaviaar, champagne, truffels, enz... Wat denken jullie vrienden? Ik denk van niet echt waar. Ik overweeg dat in mij  omdat eens te proberen gewoon om hun reactie te zien, echt waar. Maar, dan komt er een noodlot Corona, of gelijk welk andere ziekte wat gaan ze dan doen? Zouden ze die arme dakloze of arme vrouw of arme man weigeren als die hen zouden willen helpen? met boodschappen te doen, huis te kuisen enz...Denk daar eens aan en stel uzelf deze vraag. Iemand zei eens tegen mij"  Patrick werk niet zo hard maar werk meer smart of slimmer" Wat zou hij daarmee bedoelen vrienden? Anderen laten werken? of uitbuiten of misbruiken van hun vertrouwen en liefde voor God en de medemens? Gek he dat ik zo ineens daar aan denk. Ik heb ze al tegen gekomen in mijn leven. Streven naar meer en dan een hartaanval en dood. Wie loopt er nu met zijn eigendommen weg? Wel diegenen die hij uitsloot in zijn leven op deze aarde. Kinderen die hij weigerde omdat ze zo gezegd zijn kinderen niet maar bastaard kinderen, voor mij als ik van een vrouw houdt en zij heeft kinderen uit een ander huwelijk dan aanvaardt ik deze als mijn eigen. Je kan niet tegen een vrouw zeggen " Ik hou van jou maar je kinderen die je hebt als weduwe die kan ik niet aanvaarden" Dit toont van geen liefde voor ...Moest dit in mijn geval zijn ik zou in haar kinderen mijn liefde zien voor haar. Dat is Liefde voor mij en niets anders. Delen met elkaar. Leeft dit vandaag nog in onze cultuur? Laat staan in de woelige angstige Corona Covid-19   tijden. Weet je vrienden ondertussen is het reeds dinsdag nacht en zijn we op weg naar WOENSDAG 27  APRIL 2021 wat vliegt de tijd razend snel vooral als je met zoveel dingen bezig bent als ik. Ik zag dat Vilvoorde van 30 naar 29 lezers ging. Is mijn verhaal dan niet spannend genoeg? Vele mensen hebben problemen om hun gevoelens te tonen door woorden en daden.En u mevrouw, mijnheer komen jullie  gemakkelijk uit woorden en daden?  Praat jij of u gemakkelijk over wat je leeft in de armoedestrijd? 

 

DONDERDAG 28 APRIL 2021 Wow kreeg vandaag een E-Mail van iemand die ik eenmaal gesproken heb maar die zeer bezig was  en is met armoede. Kijk vrienden dat is nu de kracht van het open zijn naar elkaar maar ook naar onbekenden toe. Je weet nooit wat iemand is of doet die je tegenkomt in je leven. Praten en jezelf  zijn dat is de boodschap die we vandaag moeten uitdragen. Mensen vertrouwen is niet gemakkelijk en zeker niet als arme maar misschien zijn er mensen die naast jou staan er erger aan toe zijn dan jij of u. Ik ben heel blij dat de man die ik sprak de moeite nam om deze website op te zoeken, te lezen en te beleven.

Dat is het hart van heel ons bestaan op deze aarde. Niet alleen zoeken naar gerechtigheid of erkenning en herkenning maar ook naar diegenen die we kunnen helpen met het weinige dat we hebben. We beschikken allemaal over talenten, gaven, kennis enz...

 

VRIJDAG  29 APRIL 2021 Ik voel me ziek heb gisteren een gebraad gegeten dat 2 jaar in de diepvriezer gelegen heeft en dit maakt me nu ziek. Ik ben van mening dat je eten niet mag weggooien maar kijk ik heb het gegeten met veel kruiden om het een goede smaak te geven het resultaat buikloop. Nu denk ik aan een man die ik in de vuilnisbak zag zoeken naar eten en als ik buikloop heb hoeveel meer hij? Zou die man daaraan denken als hij aan het eten was wat hij vond in de vuilnisbakken? Zou de man nog leven vandaag? Voor mij was het een passage een anekdote die mij toch blijft volgen tot de dag van vandaag. En zo wordt ons leven een draaiboek van belevenissen die mogelijks ons bestaan op aarde gaan beinvloeden. Wat heeft jouw leven beinvloedt? Denk daar eens even over na? 

MAANDAG 3 MEI 2021 

 

Goeden dag mensen wow het week end is voorbij en ik had geen tijd om iets te doen. Er is wel heel veek gebeurt in deze periode maar niet om deze website aan te vullen. Zaterdag en zondag was ik omzeggens volledig van de kaart door een verkoudheid, hoesten en nog eens hoesten. Ik zie wel dat er nieuwe mensen zijn bijgekomen en dat er in Vilvoorde  een paar zijn verdwenen. Sorry guys maar ik had de energie niet om recht te zitten en maar typen dan. Maar, dat betekent niet dat ik niet aan jullie gedacht heb, in tegendeel. Ik probeerde wat te lezen maar de lettertjes begonnen te dansen dus heb ik mijn boek maar gesloten. Boek dicht hart meer open en denken aan oplossingen voor de daklozen, de hongerigen, maar ook aan u mevrouw, mijnheer die in de opvang staat, die begeleid of pakketjes maakt om uit te delen. Bravo aan jullie allen want je kiest voor je medemens en niet voor jezelf. Hebben jullie er over nagedacht wat jullie leven beinvloedde om aan armoedebestrijding te doen? Hulp te bieden aan ...enz...Wat is jullie antwoord? Wel ieder van ons wilt iets doen om onze medemens te helpen. Sociaal meevoelen? Op 1 mei herdenken we de dag van de arbeid. Dat was zaterdag ik was dan wel ziek maar toch wou ik even naar de shop gaan om wat te gaan kopen dat ik nodig had maar, alle winkels dicht. Eerlijk gezegd ik was boos vond het niet kunnen dat alles dicht was en de dag nadien zondag en dan maandag vele winkels dicht. En toen ben ik stil geworden en heb even mijn ogen gesloten en dacht? Wel dinsdagis alles terug open en dan koop ik het wel maar mevrouw, mijnheer dedakloze of u die geen geld hebt omwille van wat met u? Daar wil ik eens even de tijd voor nemen in het volgende hoofdstuk WAT MET U MEVROUW ALLEENSTAANDE  WEDUWE MOEDER MET KINDEREN DIE ER ALLEEN VOOR STAAN. Daar er vanavond een TV uitzennding is over dit onderwerp wil ik hier niet meer overschrijven. Er zijn nog meer aspecten die ik kan belichten over dit monster genoemd armoede

 

HOE VERSTOP IK ARMOEDE VOOR ANDEREN OF MAG OF MOET IK ARMOEDE ZICHTBAAR MAKEN IN MIJN LEVEN?  Dat is de vraag die velen zich stellen zeker als ze voordien alles hadden? De midden classe is door de Corona crisis zeer hard geraakt. Grote restaurants - top chefs die x aantal sterren hebben gekregen Michelin  zijn vandaag in de problemen. Dit moet heel hard aankomen vooral dat de rekeningen blijven bestaan dag na dag. Nederigheid is aan de orde. Voor iedereen op deze planeet. Niemand wordt er gespaard van de ellende die deze pandemie meebrengt of meebracht. Ik denk aan het restaurant van vroeger waar ik met mama ging eten ik vond de man arrogant en jaren later laat hij zijn zaak over waar hij zo trots op was. In deze crisis is arrogantie niet meer aan de orde. Neen, nederigheid is hier op zijn plaats en zeker geen fierheid want daarmee geraken we nergens de beste plaats is op de knieen te gaan en te bidden. Oei bidden hier ben ik terug met geloof . Weet je vrienden het valt voor mii erg moeilijk om te doen dat God niet in mijn leven is of was. Neen, Hij is er en zal er altijd zijn voor mij en zeker ook voor jullie. Kan je armoede verstoppen? Ja hoor zolang we doen of dat we alles voor elkaar hebben KEEPING UP APPEARANCE HYACINTH BUCKET herinner je haar nog op tv?  ik moest altijd lachen met haar maar eigenlijk was en is het droevig als mensen moeten liegen, of zich anders moeten voordoen dan dat ze eigenlijk zijn. Waarom? om er bij te horen in de maatschappij? Om aanvaardt te worden in de maatschappij door anderen

 

ZONDAG 9 MEI 2021 MOEDERDAG EEN PIJNLIJKE DAG.

 

Goede morgen ja ik heb een paar dagen niet aan deze website gewerkt omdat ik probeerde om de moederdag te negeren. Mama stierf 24 maart van dit jaar en het is voor mij heel moeilijk om haar dood te aanvaarden. Zij was bijna 88 jaar oud veel te jong om te overlijden.Wel, ik spartelde deze dag door om mijn verlies te vergeten maar dit lukt niet. Maar deze avond was ik aan het bekijken hoe het met mij vergaat nu mama er niet meer is. Maar toen ik de berekeningen maakte om mijn levensonderhoud te betalen kwam ik tot de vaststelling dat ik alle vaste kosten kan betalen maar er geen geld is voor eten  en drinken Okte kopen. Dit brengt mij terug naar stap 1  van mijn armoede verhaal dus vertrouwen in Gods Woord en beloften. Neen, ik ga niet beginnen te vrezen over mijn levensonderhoud.Wel meer bidden en meer aanbidden meer prijzen  van Gods Heilige naam. 

MAANDAG AVOND 10 MEI 2021 

Vrienden, ik spring door naar de avond bijna nacht omdat ik in de dag mij echt heb afgezonderd van alle drukte dat deze dag meebracht. Tal van dingen gebeurde vandaag maar het is meer privaat dan publiekelijk. Dus laat ik me dan gewoo even mijn studie belichten dat ik vandaag begon.IK MET MIJN GROTE MOND wat een titel he? maar ja het is waar soms hebik een grote mond  ten aanzien van alles maar dat komt door mijn geloof in Christus Jezus. Vele mensen kunnen dit bevestigen dat geloof hen gered heeft van de ondergang. Ik volg op alle TV kanalen het laatste nieuws van de pandemie. Elke dag en nacht is dit mijn activiteit.Het opvolgen van de laatste berichten over pandemie maar meer nog over armoede wereldwijd. Corona brengt heel veel spanning mee maar ook armoede. Hoe zit het met u mevrouw, mijnheer? Hebt u nog genoeg proviand om deze zotte tijden door te komen? Armoede en de globalisering gaan deze hand in hand? Worden de rijken der aarde rijker van dit virus genaamd Covid 19? Ja en het brengt miljoenen  op voor hun terwijl bij de arme en normale classe eronder door gaat? In Afrika is er bijna geen Covid 19 maar daar zitten dan ook alle rijken te teren op de natuurlijke gronstoffen van het land. Op de Filippijnen juist hetzelfde scenario eigenlijk is het zo wereldwijd.

 

TV NIEUWS 11 MEI 2021 HORECA INDOORS TERUG OPEN. YEAHHH

 

Maar wat hebben jullie er aan die dakloos zijn of geen geld hebben om te kunnen overleven? Misschien geeft dit meer pijn omdat jullie weten dat het alleen is voor mensen met geld. Hoogst waarschijnlijk zullen de prijzen stijgen omdat de horeca mensen maanden dicht zijn, inleveren van... Dus er moet een verhoging komen van alles. Laten we ons verheugen in wat we hebben en niet wat we niet hebben. Armoede wordt bestreden door een positief denken. Jullie zijn de winnaars, jullie hebben geleerd van elke situatie de baas te zijn. Jullie kunnen anderen leren om te leven in de jungle van het leven. Ik behoorde tot een sportgroep en genoodzaakt om het te doen maar 70  euro per maand is te veel dat kunner er niet veel betalen. Dus gezondheid gaat onderlijden maar treur niet alles komt weer goed proberen gezonder te leven. Maar wat baat gezonder leven als we gedood worden door virus, bacterie, of pesterijen enz...Iedereen moet sterven arm en rijk daar kunnen we niet van tussen uit alleen de manier hoe we dood gaan dat is het vraagstuk die niemand kan zeggen alsook wanneer en waar en waarom? Maar de titel van deze website zegt  RECHTEN en dood dat is een plicht waar we nu nog niets van willen weten. Alleen, moeten we zien dat de eeuwigheid een goede plaats is en geen slechte zoals de hel. Een hel leven in een gecompliceerde wereld van leven? Moest het nu geen Coronna zijn ik zou daklozen willen ontmoeten maar dat is toekomst -muziek.Maar dit staat op mijn TO  DO LIST. Voor nu staat er SLAPEN gaan dus vrienden tot morgen dan. Slaap wel ...

 

20 MEI     2021   

 

Hello vrienden er zijn een paar dagen tussen na mijn laatste publicatie hier. Een oorlog tussen Israel en de Palestijnen. Ik wil het hier niet over hebben alleen dat miserie groter wordt voor iedereen. Ik zag dat van meer dan 30 lezers in Vilvoorde het nu 16 geworden is ook de de Filipijnen  volgen niet zoveel meer mee. En ok waarom zouden ze lezen als er niets gebeurt? Ja toch? en toch is dit niet helemaal zo integendeel het is niet odat ik niet schrijf hier op deze website dat mijn leven stil staat,integendeel. Ik maakte teksten over waarheid in ons

bestaan en jullie gaan zich daarin terug vinden klein of groot arm of rijk.

27   MEI  2021 

 

Ik ben terug na 7 dagen, 21 mei was mijn verjaardag een dag in mineur met het overlijden van mijn mama en dan de keukenbrand dat nog steeds niet hersteld is maar ok ik leef nog. Zeven dagen reduceerden de Vilvoordse bezoekers van 36 tot 10 hedendaags. Mijn vraag is? Wie zijn de lezers ? wat zoeken ze? en wat gebruiken ze van deze website? Als ik niet schrijf gan ze weg , waarom? Niet een van hen maakte zich kenbaar niet 1 van de 36. Vinden jullie dit niet raar ? Ik wel. Maar goed dit gaat me niet stoppen om deze website tot een einde te brengen. 

 

 

Zaterdag 12   JUNI 2021

 

Ik ben terug vrienden, wow er is een tijd over gegaan maar ik ben terug. Nee,, ik ben niet dood ik leef en ben heel blij hier terug aan mijn website te zitten. Ik zag dat Vilvoorde van 35 lezers naar 5 is gegaan wel dank u voor de 5 loyalisten die mij bleven inspireren om verder te doen. Ik zag ook dat andere landen er bij kwamen dat er landen weg vielen enz ...Wel alles normaal in deze fase van mijn website. Ik ben heel druk bezig geweest met mijn keukenbrand, de dood van mijn moeder maar ook ik had geen fut meer doordat er heel veel gebeurde rondom mij heen. Eén van de dingen was dat ik bericht kreeg van iemand die mij vertelde ik ben eruit gestapt uit deze organisatie te veel moeilijkheden en dat had ik reeds lang gezegd maar ja niemand geloofde mij. Ik ben niet blij ik ben droevig omwille dat de feiten voor mij gekend waren. Verder wil ik hier niet over zeggen dan alleen verander koers, werk, financieel transparantie enz laten we elkaar aansporen om goede werken te doen zelfs al zijn er Corona tijden, of geldelijke problemen enz...Hey vandaag speelt Belgie tegen Rusland en we hebben gewonnen 0 voor Rusland en 3 voor de Belgen. Zelf ben ik groot voetbal fanaat en zeker van Romulu Lukaku. Dus, ik ben geen racist of zo maar ik hou van de manier dat hij speelt en God eert na elk doelpunt die hij maakt of maakte. Het is zo dat ik in deze 3 estilte echt God heb beginnen te zoeken voor mijn leven en anderen. Ook voor u zelfs al ken ik u niet mevrouw miiijnheer maar ik ben betrokken, bewogen met u leven. Uw welzijn is mijn vreugde dat u het gelooft of niet.  

 

MAANDAG 14  JUNI 2021  

 

Zo ik heb het week-end wat gerust en gekeken naar het voetbal en betreur wat er in de match Denemarken Finland gebeurde een hartfalen van een Deense speler. Zo snel gaat het vrienden, vandaag zijn we hier en morgen zijn we daar of te wel in een hospitaal of te wel in het hiernamaals. Ik was even aan het nadenken over wat ik nog allemaal kon en kan vertellen. Ik wil niet zomaar wat schrijven maar het moet nieuw inzichten geven geen oude koeien. Toen begon ik mijn leven even in kaart te brengen over wat er zich allemaal afspeelde of afgespeeld had kunnen hebben. Maar, tenslotte eindigde ik op een blanco pagina dan zag ik dat de waarheid vele gezichten heeft net zoals armoede. Ik heb er verschillende al besproken maar ik wil nu toch dieper gaan in het armoedevehaal.  Armoede is een wit blad, plooi het in twee onder een hoek en je bekomt een bleker en een donker vlak. Zet  nu je emotionele bril op en je ziet dat dan een wit en een zwarte vlakte verschijnen -Armoede die zich concentreert als een waarheid met zichzelf.   Deze kan ons een ander verhaal laten vertellen het is voor u hoe dat u deze hoek bekijkt. Het is de manier dat je geconditioneerd bent die u een beeld geeft van hoe je dingen ziet en ervaart en leeft en beleeft. Ik neem soms momenten van grote pauze's in deze tijden met de vraag stellende" Zie ik alles of erf ik maar een deel van de koek die wereldwijd is"? In alle lagen van de bevolking is er armoede. Zelfs de rijken hebben armoede maar dat is hun eigen fout. Laten ze iemand toe in hun bestaan, vrienden of zijn ze zo gefocust op hun geld of beleggingen niet wetende dat hun levensjaren belegd zijn met streven naar meer om uiteindelijk toch in een gat te vallen van eenzaamheid en keiharde waarheid " Als ik sterf neem ik niets mee van mijn rijkdom en patrimoniums. Wie neemt er wie gaat met mijn bezittingen wat doen? Hoe gaan ze het gebruiken of misbruiken? Onze vooringenomenheid of vooroordelen we zijn precies voorgeprogrmeerden met vooroordelen. Het is de fout van de armen zelf dat zij arm zijn ze moeten maar harder werken, ja toch? Onze aangeleerde vooroordelen, gedachten, woorden enz...spelen parten bij het bekijken naar armoede maar ook naar de waarheid. Zien wij de werkelijke waarheid of zien wij dat anderen zien of dat zij willen dat we zo zien? Misschien is het allemaal zinsverbijstering? Is het een waarheid, een dualisme waarheid met een gespleten tong? Spiegeltje spiegeltje aan de wand wie is de mooiste van het land? Herken je het verhaal van sneeuwwitje en de boze heks sorry koningin. 

ONDERTUSSEN IS HET DINSDAG 15 JUNI GEWORDEN na de voetbal in slaap gevallen maar ik doe verder met mijn uiteenzetting van mijn woorden naar jullie toe. President Biden in ons land wat een ophef en weeral geld dat weg is aan de kosten. Maar ok, veiligheid voor alles  en voor de armen vuiligheid, vuile plaats om te liggen op de grond of vuil onderkomen vuile woonst enz... Kijk vrienden  daar gaat het mij hier voor met deze website. Kan ik mijzelf iets voorliegen als ik voor de spiegel sta, is er dan geen probleem voor de armen? Ja, het is er maar wie zit er nu mee in dat armen sterven? Wel ik en zeer zeker miljoenen anderen maar waar is de STEM van ons ? Loop ik verloren in mijn eigen fantasie ? Ben ik verdwaald in mijn eigen POEZIE ? Ben ik een verdwaalde dichter of loop ok dolende rond zoals Don Quichote vechtende tegen windmolens ? Neen dat doe ik niet want de windmolens draaien op volle toeren en maken ons knetter gek tenminste dat denken ze toch maar in Christus Jezus naam ik niet. Mijn vraag naar u toe...BENT U ER KLAAR VOOR OM ALS EEN WAARDELOZE, NIETS BETEKENENDE SLAAF UITGEBUIT EN MISBRUIKT TE WORDEN ? IK NIET DAAROM VECHT IK TOT HET BITTERE EINDE VAN MIJN BESTAAN OP DEZE PLANEET DIE AARDE  HEET. Overdrijf ik denkt U, neen hoor dat is een keiharde realiteit die iedere keer terug komt. Maar, iedereen slikt het dat wij misbruikt worden zelfs tegen onze zin in. We zijn niet gek maar ze proberen ons gek te verklaren. Want, wat kan jij doen broekventje zonder centen? Wel misschien niet veel maar wat ik kan doen zal ik doen. Elke dag kijk ik naar het nieuws maar ik hoor niets van Armoedesteun of hulp aan de daklozen enz. Laten we elkaar aansporen om verder te doen in de strijd zelfs al heben we geen centen maar we hebben onze STEM. Deze moeten we laten horen op gelijk welke legale wijze dit houdt geen geweld in maar pen en papier zegt wie schrijft die blijft. VRIJDAG 18 JUNI 2021 ondertussen wow ik ben de tijd vergeten want zo geinspireerd geraakt door wat er vandaag allemaal gebeurde. Ik had gedacht "wat is dit allemaal "maar toen begon ik een droom te analyseren dat ik reeds verschillende keren gehad hebt sinds mijn kinderjaren. Iedere keer keert hij weer maar nu van nacht waren er meer details zichtbaar in de droom. Het is net of dat ik moest groeien in het geheel zodat de droom werkelijkheid kon en kan worden. Wel, het ging over de strijd van armoede maar ook  in de armoede. Eerst begreep ik het allemaal niet maar nu is het alsof ik er in wandel als een toeschouwer maar ook als iemand die vecht en vocht en overwon om deze cirkel te doorbreken. Vrienden, we zijn in een tijd gekomen waar armoede niet meer een begrip is maar een harde realiteit en rijken worden rijker op de kap van de armen en de midden classers. Ik moet er even uit wat frisse lucht hebben want het iis hier 35 graden in mijn plaats. Frisse lucht is nodig , tot straks of morgen

 

ZATERDAG19 JUNI 2021 om 00:15 TOT 2 AM  vrienden ik ben juist binnen van een zeer merkwaardig moment. Ik werd aangesproken denk door een dakloze die mij aansprak met de woorden" Bent u al gevaccineerd mijnheer?" Ik voelde aanstonds de eenzaamheid maar ook de angst om met mensen te praten, wel ik schrok wel eerst toen een vreemde man mij aansprak en dat in het duister.Zou u niet schrikken in de nacht als een vreemde u aanspreekt met de woorden bent u al gevaccineerd mijnheer, mevrouw? Vroeger was de ijsbreker het weer maar hedendaags is het Corona en prik . Ik zag zijn ogen die waterig waren huilde hij of was hij dronken of moe of hongerig? geljk wat de oorzaak was ik prikte er door en dat was de start van een 2 uur durend gesprek. De details laat ik achterwege dat is privaat gezegd maar de manier dat het contact  tot stand kwam dat is de meest belangrijke in het verhaal. Rond 2    AM namen we afscheid van elkaar zeggende tot straks. STRAKS WAS ZONDAG 20  JUNI  2021. Ik telde de minuten af tot het moment ik mijn huis verliet o nee HET REGENT. Doch, de regen kon me niet tegenhouden ik ging naar de plaats maar hij was er niet. Misschien dacht hij het regent Patrick zal niet komen, maar ik was er wel . Ondertussen zijn we DONDERDAG 24 JUNI 2021. Ik heb veel nagedacht over de man en ons gesprrek ik wou niets schrijven omdat ik door verdriet overmand was en ben. Vandaag tot de dag van mijn heen gaan van deze planeet wanneer dat het ook mmoge zijn zal ik blijven zoeken naar hem. Maar ook naar u die zich inzet om de armen te helpen. Ik zou jullie heel graag willen kennen  als medestrijder voor de goede strijd. ARMOEDEBESTRIJDER. We zijn ondertussen zes dagen verder -het is nu bijna 3     AM op woensdag 30 JUNI 2021. Zes dagen verder ondertussen naar Duitsland geweest, notarissen aangesteld histeren avond naar een zeer fijne meeting gewweest van Warmkracht in Vilvoorde. De meeting was een succes en zeer professioneel en met liefde gebracht. Een paar uren vertok ik naar Duitsland maar ik vond een man in een portiek te slapen een dakloze en dat vrienden deed me zo een pijn . Dieren worden beter behandeld dan mensen en echt ik ben er kapot van. Wat is de mens dat Gij zijner herdenkt. Pijnlijk zo pijnlijk. Toen ik naar Duitsland reed miden in de nacht moest ik steeds aan de dakloze denken. Net zoals ik nog steeds moet denken aan de andere dakloze die mij aansprak. Vrienden ik weet niet waarom ik zo reageer maar ik weet een ding het heeft mij beroerd de reden is dat we mens zijn en dat de Corona tijden ons meer betrokkenheid geven in deze maatschappij. Wel ik leg er even de blok op want ik ben uitgeput. Ondertussen verliep er heel veel had ik contacten met andere armoedebestrijders en dat bracht mij weer tot inzicht dat er geen echte oplossingen zijn voor daklozen alleen SAMU SOCIAL in Brussel. En zo zag ik dat ik dagen mijn website verliet om effectief in de field te gaan. En ja vandaag is het ZONDAG 4 JULI 2021 had ik een ruzie met iemand die mij het vaccineren wou opleggen maar ik zeg nee en dat blijft nee. Ik heb reeds Corona gehad en dat volstaat voor mij zn zeker omdat de Heer Jezus Christus mij genas. Dus geen Covid 19 20 21   22  voor mij . Wow wat worden wij gedwongen om ons te laten prikken. Maar, prikt armoede ook zo niet ? Toch wel en dat is ook erg waant waar ga je heen met je verhaal als we allen sterven aan Corona ? Gisteren maandag 5  juli 2021 was een zeer fijne dag voor mij dat doorloopt tot DINSDAG 6 JULI 2021 miezerige dag, donker grauw maar ik maak toch een nieuwe website CORONA EN DE BIJBEL ik probeer beide websites te scheiden van elkaar. Ondertussen zijn er weer dagen tussen gekomen en is het ZONDAG 11 JULI 2021 de feestdag van de Vlamingen. Wat is de  slogan van Belgie?  EENDRACHT MAAKT MACHT waarom wil men dan ons land scheiden in Vlaanderen en Walonie ? Eenheid een mooi woord en zeker in Armoedebestrijding. Maar, is dat zo is er een eenheid ? Is er een gedraagde last van elkaar? moeten we daar de vraag bij stellen? Willen we eenheid of is dit alleen een mooi idee? Wel in deze Corona gekte zouden we zeker één moeten zijn met elkaar ja toch? Wanneer zijn we één? Met de voetbal dan supporteren we met zijn allen voor de Rode Duivels he maar wacht eens die zijn van verschillende ploegen. Brugge, Anderlecht enz .. Maar als Anderlecht supporter hou ik niet van Brugge en vice versa. Kijk daar gaat het nu juist om als een ploeg wordt samengesteld dan is dat een nieuwe eenheid dan is er geen lokale maar nationale en zelfs internationale. Is dat niet wat wij als armoedebestrijders moeten doen LOKAAL NATIONAAL EN INTERNATIONAAL en dat kan als we elkaar aanvaarden zoals we zijn en niets anders voordoen, maskers weg en de ware aard tonen binnen een systeem, een maatschappij die alleen oog heeft voor zichzelf. Kunnen wij elkaar een hand geven oh nee CORONA dat mag niet. Weet je we zouden met zijn allen moeten Corona eten wafels koekjes, enz..maar ja in armoede kan dat niet maar we willen het wel. Wat is de Dyagnose gesteld in armoede? U vindt misschien dat ik aan het lullen ben of zeveren maar wat met de rechten van de armen?  Wel die zijn niet anders dan die van de rijken of dacht u er anders over? Laat uw STEM HOREN OP GELIJK WELKE LEGALE MANIER...OK ?   Ik had dit reeds vroeger aangehaald maar ik denk dat dit echt nodig is. Het werken in niches is voor niets nodig echt niet. Ik vraag me af of Corona eenheid gaat brengen in armoede? Ik denk van niet maar zeg nooit NOOIT. Alles kan in deze gekke gevaarlijke tijden. Ik volg het met argus ogen wat er nu gebeurt. Op wereldvlak worden er omzeggens geen vergaderingen meer gehouden over armoedebestrijding alles gaat naar Corona en toebehoren zoals de miljarden poen die men opstrijkt aan deze rotzooi met leugens en bedreigingen. Dreigen is nu het woord en niets anders. Maar er is een dreiging dat daklozen omkomen goor hitte en social distancing  1,5 meter. Van het jaar 2020 spreken we over lockdowns op allerlei vlakken allerlei? Erger dan allerlei mensen zijn we onozel om dit alles te aanvaarden? En dit in naam van veiligheid nee in naam van depopulatie van de mensheid. Schande is het om oude mensen, zieken, armen, te doden met een spuit een vaccinnatie van trash. Neen laat u niets wijsmaken denk na aub.  Vandaag is het een baaldag echt het gaat me niet af. Er wordt van alles beloofd maar er gebeurt niets naar armoedebestrijding. Plus dat nu ons land en andere aangrenzende landen verwoest wordt door water ellende. Zou het kunnen dat er daklozen bij waren bij de doden of vermisten? Niemand denkt aan hen maar het zijn mensen zoals u en ik. Drie dagen hard regenen en landen worden verwoest ik vind dit echt over the edge. Ach ja wie bepaalt de edge ?  Mensen we zitten in een spiraal van armoede, ellende, maar ook van samenhorigheid want door deze ellende worden mensen gedwongen om met elkaar te praten, te helpen , te verstaan, enz...Wel ik ga nu slapen want ik ben doodmoe echt ik kan niet meer. Tot straks vrienden..... Terug maar o zo moe ik weet echt niet wat er aan de hand is maar o zo moe alsof ik geen uur zou geslapen hebben. Bent u ook van mening dat de crisis die we nu meemaken ons zo moe maakt? Ik signaleer op allerlei soorten terreinen moeheid. Ik zie dat mensen vergader  moe zijn, maar ook protest- moe maar ook mensen die ik tegen kwam levens-moe. Alsof de wereld vervaagt voor onze ogen en eigenlijk er niets nog waarde heeft in dit leven, ik dit circus dat iedere keer opnieuw en opnieuw problemen maakt of geeft? Het een na het ander verdwijnt zaken, bedrijven, maar ook medemensen die van het toneel. Hetgevolg is dat je het gevoel hebt of krijgr dat we alleen op deze aarde blijven met als bondgenoot armoede. I like to say something to the American people that follows me in this website. Welcome in my site over poverty aid and rights and duties. I do not know what your intentions are must be a big work to replace from Dutch in to English ?. Tell me who you are and what do you think over this website? Just one thing I ask you ok? Do not use this website  of me and put then your name under to show that you are the author, Right? Do not enrich yourselves with my work. I pay every month 11 Euro now and that is a lot of money for someone with a little income. When you use this website to help people in study etc  its ok but do not abuse it pls. I ask that Christ Jesus will show me through His Holy Spirit. This website is a favor of Christ Jesus for me and to you all. Thank You so tell me whom you are what u like ik my website and how you use my website in the USA. God Bless. Voor de nederlandstalige vrienden vertaald in grote lijnen : Waarom dat de Amerikaanse vrienden mijn website bezoeken, wie ze zijn? en hoe ze mijn website gebruiken in de VS ?  Terug naar mijn inhoud weet u wat ik zo erg vind dat de mens zichzelf begint te veroordelen en dit gebeurt door vooroordelen die zij of hij zichzelf oplegt. Vooroordelen maken van de mens een slachtoffer die geen stap verder kunnen niet naar van voor noch van achter en als er dan innnderdaad geen verandering komt dan roepen ze HOPELOOS   IK HEB HET TOCH GEZEGD herkent u zichzelf daarin ????? Ja hoor ik wel. ZONDAG 25 JULI 2021 3 AM wow ik ben terug door alle miserie ben ik hier terug. De week is voorbij gevlogen en ja ondertussen nieuwe inzichten gekregen over armoede. Neen, de armoede is niet weg maar het krijgt een ander gezicht als je het beeld ziet van de straten, alles verwoest tot en met en dan gisteren weer  overstromigen en regen en nog regen...komt dat tegen maar hulp kwam er ook langs alle kanten en dat was en is nodig. Is  dat noemenswaardig, wel ja het is . Maar wat nog meer is is dat de Amerikaanse vrienden geen antwoord geven op mijn vragen, raar he? Wel ze zullen het te druk hebben want ze zijn plots verdwenen van het toneel en Vilvoordenaars 30 zijn er weg maar ok ik zal er niet voor huilen, integendeel. Ze zijn zeker niet vermist of opgenomen door het kolkende water. Wel het is mijn eigen fout ik had maar moen bijvoegen aan mijn tekst. Sorry vrienden. Maar er zijn momenten dat geen tijd hebt want ik werk aan mijn tweede en derde boek. De opvolger van mijn 100 GEDICHTEN 100  GEZICHTEN ARMOEDE. En het mag er wezen want het gaat veel dieper in mijn leven dan het eerste. Ontwerpen zijn gemaakt dus nu afwachten. Corona en natuurlijk de drukker, tekenaar enz...Ik hoop hem nog te kunnen uitbrengen rond Kestmis dat zou voor mij een soelaas zijn voor het overlijden van mijn lieve moeder.  Heel eerlijk 2021 IS  voor mij een heel moeilijk jaar, overlijden mama, brand en andere dingen maar het maakt mij wel sterker dat wel. Tegenslagen moeten wij kunnen verwerken  armoede ook en zeker als je gelooft in God. 3:34 AM tijd om te slapen vandaag zondag zal ik meer kunnen schrijven. Tot later vrienden, bedankt voor uw steun door hier te zijn voor mij . Fijne zondag aan jullie allen wereldwijd.

TERUG VAN WEG GEWEEST MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021 ...DANK U VOOR TE WACHTEN OP MIJ.

Goede morgen mevrouw, mijnheer ja ik ben terug . Neen, ik ben jullie niet vergeten want we zitten samen in dezelfde boot. Sinds de dood van mama en de brand en allerlei kosten die torenhoog zijn hebben we niet genoeg geld om eten te kopen en vandaar een voedselpakket. Dir brengt mij op hetzelfde niveau als sommigen van jullie. En ik weet wel wat jullie voelen maar we leven en dat is het voornaamste, ja toch? Corona raast door de wereld maar wij hebben het niet en dat is een mirakel. We hebben geen geld maar ook geen Corona denk daar eens aan. We hebben geen recht om te klagen, anderen liggen te creperen aan de gevolgen van Covid 19 Corona maar wwwij zijn gespaard er van en dan zeg ik dank U Heer Jezus Christus. Kijk, vrienden ieder van ons begrijpt dat de tijden moeilijk zijn voor iedereen zelf de super rijken bibberen op hun stoel, woelen in hun bed of lopen te bellen naar hun toeverlaat, mijn toeverlaat is God en dat mag en moet iedereen weten. Ok terug naar Hoofdstuk Armoede. Ik heb een hele tijd niets geschreven omwill dat ik benomen was met van alles en nog wat. Maar, ik ben beginnen bronnen te ontdekken waarvan ik niets wist noch weet maar die wel de moeite waard zijn om het te vermelden. Zo is er 2    miljoen Euro aan voor scholen te krijg van de Overheid van Europa en dit voor vers fruit en wat meer. Maar, ze weigeren dit want het is veel te moeilijk the omslachtig te veel papierwerk om dit te bekomen.SOMMIGE KINNDEREN ZULLEN BIJNA NOOIT DE KANS HEBBEN OM FRUIT TE ETEN SCHOLEN DENK DENK DAAR AAN. IK WEEN NU EN DAT IS NOG MAAR HET BEGIN VAN ALLES. TE VEEL WERK OM GELD TE KRIJGEN OM KINDEREN FRUIT TE LATEN ETEN??? KAPOT BEN IK ER VAN

Dinsdag 14 september 2021   Hallo vrienden ik ben terug goed om terug met jullie te zijn. Gisteren avond heb ik een voedselpakket gekregen en ik ben er heel blij mee. Ik las een paar minuten terug over Jobs in een armoede netwerk die zeggen dat je een Masters Opleiding met Diploma en 5 jaar ervaring in  armoede. Masters? Wow wie zou het beste armen kunnen  begeleiden Masters die nooit gebrek hebben gehad over gelijk welke aard want ze hebben rijke ouders en hebben nooit ontbering gekend of jullie U mevrouw, mijnheer die niets anders gekend heeft dan Armoede ik schijf Armwoede en arm moe zijn. Ga eens spreken met Masters die alles weten over ? maar nooit dagen zonder eten hebben gemist of slapen in de straat. Ik vernam gisteren avond van een echte armoedebestrijder dat men plannen maakt of gemaakt heeft om warme maaltijden niet meer te geven in scholen? Geen fruit geen groenten maar wel vaccineren tegen Corona. Vele van de kinderen hebben misschien nooit fruit gegeten of een warme maaltijd? Maar krijgen deze dan via de scholen waar ze zijn ingeschreven als leerling. WAT ALS MEN DAT NU WEGNEEMT? ZIJN ZIJ DAN TEN DODE OPGESCHREVEN? Ik ween nu heer erg want dit gaat mij te ver. En waarom ??? Omdat het heel veel papierwerk vraagt of  eist om alles mooi te kunnen brengen of aan te vragen. Ok leraars zijn er om les te geven dat is hun taak maar als men weet heeft dat er kinderen zijn die geen eten hebben, warme maaltijd of fruit, melk , en groenten die zijn nodig voor de juiste groei van het kind. Dan zou ik nog geen moment kunnen slapen  noch les geven voordat dit euvel weg genomen was of is. Europees Parlementslid Hilde Vautmans bracht deze dingen aan het licht dit werd getoond op 9 september op het VTM Nieuws van 13 uur. Ik was razend toen ik hoorde dat een lerares zei " Ze aten ananas en de banken waren besmeurd al de tijd ging op aan het poetsen en niet aan het les geven" Wel, als ik een ananas eet dan besmeur ik niets ok ik ben volwassen maar dat is zij ook. De kinderen moeten leren wat fruit is, exotish fruit, peren en appelen dat kennen we maar exotisch fruit? Ze had kunnen in het poetsen een les kunnen geven verweven in haar dagplanning of taken. Neen, ze weigeren om nog fruit te geven aan de kinderen. Denkende laat de ouders maar fruit geven ...Wat als de ouders zelfs nog nooit exotisch fruit gegeten hebben dan misschien alleen maar in blik en dan nog....ARMWOEDE komt bij mij nu omhoog. En men zei meerdere scholen weigeren om deze subsidies aan te vragen. Wow ik ben er kapot van. Heb er zelfs buikloop van gekregen. Spuit de kinderen in tegen allerlei ziektes ok tot daar toe maar ONDERSTEUN HET LICHAAM MET DE JUISTE VOEDING MELK FRUIT EN GROENTEN. Laten we Mevrouw Hilde Vautmans ondersteunen  niet als liberaal maar als iemand die armoede kent of gekend heeft. 

 

ONDERTUSSEN IS HET 15 SEPTEMBER 2021 GEWORDEN. Ja, zo snel gaat de tijd vrienden. Als je je inspant voor een goed doel of een strijd tegen onrecht of gelijk wat vliegt de tijd en zo is het nu bijna 2 PM ik volg alles wat te maken heeft met armoede lokaal, nationaal, internationaal en ik heb inzichten en studies en van alles nog wat om deze website aan te vullen. Ik wil niet schrijven om te schrijven maar om aan het licht te brengen wat in de duisternis is. En zo zie ik dat er Vilvoordenaars 2 zijn komende van 31 welkom Vilvoorde en iedereen die deze website bezoekt uiteraard. Ik zou nog wat video's willen plaatsen maar dit zal misschien deze website vertragen bij opstarten. Vrienden, hoe voelen jullie zich met het verhaal van de scholen en Hillde Vautmans? Reageer maar ...

GOEDE MORGEN 16 SEPTEMBER 2021 YOM KIPPUR IN ISRAEL...

 

Hallo vrienden een heel speciale dag voor de Joodse bevolking en neen ik wil geen Bijbelstudie geven of een prediking dat is voor mijn nieuwe website. Vandaag ga ik verder met de strijd tegen armoede als armoedebestrijder. Ik wil jullie zoveel mogelijk er mee betrekken want we zitten er omzeggens allemaal in. Ons Budget werd en wordt helemaal anders ingedeeld omwille van de extra kosten. Ik heb daar reeds eerder over gesproken maar het wordt precies erger. Nieuwe mensen die naar de voedselbedeling komen en dat zegt ons heel veel. Situaties wereldwijd rijzen op, meer problemen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het lijk precies of dat we terug in een wereldoorlog zitten ...wel ja dat is zo. Onze vijand is onzichtbaar maar zeer dodelijk en ik bedoel hiermee niet Corona maar honger en alles wat er mee te maken heeft. Twee dagen terug had ik buikloop maar het had niets te maken met het voedsel dat ik at maar meer met stress en het beleven van armoede met anderen. En de kinderen met hun fruit melk en groenten gemis dat was de bron. Tot op heden kan en wil ik het niet aanvaarden dat scholen dat doen aan hun leerlingen. Eigenlijk maakt mij dit zo boos dat ik zelf zeg ... neen ik schrijf het niet maar jullie kunnen het missschien wel begrijpen wat ik bedoel,ja toch? De Corona Pass invoeren? Ik wil er niet over nadenken maar het laat wel aan diegenen die geen armoede kennen en nog uitgebreid aan tafel gaan in restaurants enz voelen wat een arme vrouw of man of kind mist. Hebben jullie gezien na de lockdowns alle terassen vol, restaurants ook iedereen blij maar niemand zag die dakloze met uitgestoken hand geef mij water of een stukje brood of een restje van uw achtergelaten bord dat je betaalde met veel geld maar het was voor jou toch niet zo lekker. Ok, ik ben in het restaurant geweest goede wijn maar het eten was toch niet zo lekker. Dat heb ik er veel horen zeggen na de lockdowns. Armen hebben altijd lockdowns. Ik heb er een lied opgemaakt dat ik de eenzame clochard noemde. Later zal ik de tekst hier schrijven. Clochards? ja en nog wel in een Stad als Vilvoorde of Brussel, Gent, Brugge, Oostende,Mechelen, noem maar op erg he? 

Liet het u koud vroeger toen u nog niet arm was om een dakloze te zien die aan het bedelen was op straat? Ik denk van wel. Had u ooit gedacht dat op een bepaalde dag in uw leven zelf  in armoede zou geraken? U had alles huis, goede job, eigen bedrijf, vrouw, kinderen en wat geld op de bank en plots is alles weg. Een droom? neen realiteit die ieder moment van de dag kan gebeuren. Mijn volgers hier in Vlaanderen zij weten over wat ik spreek. Durven zij zich bekend maken? Ik hoop het want anders kunnen we de strijd van armoede nooit aangaan. Een hulpverlener moet zich durven te tonen wie hij of zij is, waarvoor men staat,en durft zich in de strijd te gooien tegen de groten die ons kapot maken, ok? Toon jezelf aan diegene die hulp vragen, wees niet meer dan hun, raak het hart de ziel van de mensen in nood aan door je kwetsbaar op te stellen. Indien je dit niet durft te doen zoek dan uit waarom? Corona opent deuren, vensters, om mensen de kans te geven wie zij echt zijn als behoeftige maar ook als hulverlener. 

 

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021

Wat een dag wow van het een voorval tot het andere of better nog in het andere. Wel ik ben content of tevreden mijn openstaande factuur is betaald. Door een fout werden rekeningen electriciteit gas 2 X betaald en dat cijfert naar 300 Euro; enfin...het is geregeld. Armoede het is iets. Ik ben tevreden met wat ik heb en besef dat er ergere toestanden zijn dan de mijne. Vandaag is er weer een overleg commite in verband met mondmaskers en coronapas ok goed, maar wanneer komt er een armoede  beleid? Zal ddit er ooit nog komen? Wel we doen maar verder zoals we nu bezig zijn. Straks zitten we terug in de vrieskou en wat dan?  Gevaccineerd, maskers, Corona pas enz wat gaat het allemaal snel vrienden. Zo snel dat we onndertussen ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 2IJN. Goede morgen vrienden, het is nu 02:19 AM in plaats van te slapen kies ik er voor om wat tijd met jullie door te brengen. Ik herinner mij zeer goed de warme bakker de croissants de lekkere koeken maar kijk de prijzen ? Over 1  Euro voor een koekje dit is er over helemaal er over. Ik wil geen prijsvergelijk maken maar mensen van Belgie jullie weten over wat ik spreek, ja toch? Is dit normaal? Ja de grondstoffen zijn duurder geworden etc. En daar begint alles mee alles wordt duurder men gaat over lijken echt ik meen het. 

HET VERHAAL VAN MIJN VRIEND BRUNO CEO EN WETENSCHAPPER VAN SUCCESS NAAR DAKLOOS...Hij was een zeer groot man verschillende bedrijven met internationale klanten. Jaren ken ik hem een fantastisch man die zo veel bekendheid verwierf maar zovelen aasden op zijn werk, zijn uitvindingen, zijn know-how, skills, zijn inbreng om van deze planeet iets gezonder te maken dan dat het vandaag is. NASA, CERN,en 1000 anderen kwamen bij hem kloppen om problemen op te lossen. Altijd klaar om mensen te helpen, een rots in de branding. Hij had zoveel bestellingen maar zijn leveranciers waren haaien, parasieten, luiaards, en zeer slim zij zagen wie zijn klanten waren en namen contact met hen op zonder Bruno. Betere prijzen, service, snellere leveringen enz...Ik ken deze wereld ik heb zo een bazen  gekend echt die belden naar mijn clienteel. Wel is het zo zij zijn allemaal failiet gegaan want zij hadden niet de uitstraling van. Ik zei dit tegen Bruno maar hij geloofde zijn leveranciers to ope een dag alles misliep data gegevens gestolen 100 DUIZEND EURO VAN BANK WEG WAS enz..Deze klap is hij nooit meer te boven gekomen, en nu is hij dakloos, verloor zijn vrouw alles weg. Ik wil niet in details gaan maar het is serieus. Zo serieus dat ik er niet van kan slapen het wringt mij langs alle kanten. Ik ben zijn spoor bijster, weet niet waar hij vertoeft. Hoe voelt u zich daarbij? Ik rot, kapot, vooral een vriend is een vriend en ik vecht daarvoor. Vandaag zondag ga ik proberen hem te zoeken op de straten. Duim voor mij aub. Ik wil hem vinden en zal hem vinden God zal mij helpen. De laatste keer dat ik nieuws had was twee weken terug telefonisch, sinds dan niets meer. Alle vrienden of beter gezegd zogezegde vrienden hebben hem verlaten, maar ik vecht voor hem. MAANDAG AVOND 20 SEPTEMBER 2021 rennen moest ik doen om nog deze dag of avond met jullie te zijn. En ja het is me gelukt zo blij voor.Ik had vandaag een zeer fijne dag ondertussen weet ik iets meer van Bruno mijn vriend. ik wil niet veel zeggen maar hij heeft een weg gevonden om van straat te geraken. Daarvoor ben ik heel blij echt ik meen het. Vandaag was de eerste les in het vak Toerisme. Ik wil meerdere talen kunnen spreken om meer mensen te kunnen bereiken met  de boodschap ARMEN ZIJN OOK MENSEN MET RECHTEN maar ook met Gods Woord. Lieve mensen ik word meer en meer emotioneler bij elk woord dat ik schrijf want ik krijg meer voeling met jullie. Laten we één zijn in deze zeer moeilijke angstige tijden. Kijk eens rondom jou en zie hoe mmensen beginnen te reageren bijna als zombies. Alle levens vreugde is weg van hun precies levende doden. Maar, dat zijn wij niet we zijn doorzetters vechters in goede mate. We slagen niet met onze vuisten maar we slagen met woorden en attitude. Laten we er ons hoofd bijhouden in het geheel van deze gekte.En met deze woorden ga ik slapen morgen doe ik examens. Tot straks dames en heren jullie zijn fantastisch... Yeah ik ben terug en mijn examens waren super goed. O ja het is vandaag 21  SEPTEMBER 2021 ik zou het nog vergeten te zeggen. Vandaag is er op de televisie een uitzending over armoede in DURF TE VRAGEN...Ja het is al gedaan wel ik heb het opgenomen voor later te bekijken. Ik denk wel dat het de moeite is in elk geval gaat over armoede en daar ben ik gelukkig voor. En jullie? zijn jullie ook zo tevreden dat er gepraat wordt over armoede op de nationale zender? Het is in elk geval een begin om ons in het daglicht te zetten weg van de duisternis waarin zovelen vertoeven. Gebrek aan electriciteit, gas, kaarsen alles wat licht kan geven of aanleiding geeft is soms weg. Ik heb het ook voor gehad. Dus ik weet over wat ik spreek. Ik stond ook op straat in 2006? DUS DENK NIET DAT IK HET NIET WEET OF KEN.Geheimen zijn er niet meer. Het is wel een wilsbesluit om ermee buiten te komen, dat wel. Er spookt van alles in mijn hoofd echt waar dromen, visioenen enz ik kan er maar niet uitgeraken. Maar laten we niet kijken door een donkere bril maar positief blijven. En dat is het belangrijkste elkaar aansporen en nieuwe mogelijkheden zoeken om uit de impasse te geraken. Het is geen impasse ok? Het is een passage een donkere bladdzijde in ons leven. Ik stop er even mee maar kom terug want ik mis jullie allen. Tot straks vrienden...Ik ben terug en wow ondertussen is het WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2021 2:15 AM ik heb ondertussen de uitzendig gezien en ik moet zeggen super goed vrienden en onverbloemde waarheid en feiten vanuit zeer gerichte vragen. Ik ga nu slapen want ik ben zeer moe. Tot straks en dan belicht ik een paar punten van het programa....Yoohoo ik ben er weer met meer sfeer. Zijn jullie in de stemming om nog wat te keuvelen over ja over wat? Over Armoede want dat is ons thema totdat we helemaal uitgeklapt zijn. Kan je nog iets leren om armoede om te keren? Ja maar het begint bijjezelf. Nummer 1 in de les   ZEG NIET IK BEN ARM dat is negatief maar zeg gewoon IK HEB IETS MINDER DAN EEN ANDER.Dat maakt de gedachte en het feit iets warmer meer minder schaamte en neen je bent nog niet zo mager dat je eruit ziet als een geraamte.En dat ga je nooit worden alleen als je dood bent dan wordt je een geraamte . En dat gaat niemand niet zien want dan ben je in de grond ver weg van het oog  van iedereen. Lugubere taal? bwa nee alleen feiten zwart op wit of wit op blauw. Laten we gewoon eerlijk zijn hebben we al niet genoeg gehad in ons leven? Gisteren in het programma spraken de mensen eerlijke taal. Ik wou het vandaah belichten maar heb er gewoon geen tijd voor gehad. ik wil de opname terug zien en dan de punten bestuderen en vergelijken met andere cases en dat zou dan de mijne kunnen zijn.  En ja 23   SEPTEMBER 2021 zijn we ingegaan de tijd is nu 30 MINUTEN NA MIDDERNACHT. Ok vrienden ik ga nu beter slapen en zien jullie sraks terug...Deal? Beste vrienden ik heb 24 NIET GEHAALD  maar daar waren zeer goede redenen voor en dat was vrijstelling succesvol behaald voor zakelijk Engels enFrans en dat betekent dat ik meer tijd heb om hier te werken. Want er is nog heel veel te doen aan armoede en alles wat er nog bijkomt kijken. Vandaag 25 september 2021 en dat is week einde.Tijd omte schrijven en wat te kijken naar het opgenomen TV programa DURF TE VRAGEN. Da ga ik dit nu bekijken. Tot straks... Ik ben terug vrienden, lezers, ik dacht van een paar dingen hier te schrijven over het programa maar misschien is het autheur rechtelijk beschermt dus eerst vragen aan de makers dat ik het mag gebruiken voor deze website hier. Ik denk dat jullie mij wel kunnen en willen begrijpen. Wel ondertussen zijn we ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 en is het over 2 AM eigenlijk zou ik nu moeten slapen maar ik wil nog een beetje bij jullie blijven want ik ben niet moe maar wel fris en monter. Ik hoorde daarjuist dat 1 op de 6 Duitsers in armoede leven. Ja, het slaagt overal toe omwille van Corona? Omwille dat alles duurder wordt en de lonen bijna niet veranderen? Of dat we het nu draaien of keren armoede is een fenomeen dat wereldwijd leeft. Straks wordt het weer kouder en kouder en moeten de mensen naar de winteropvang. Ik kreeg een E-mail binnen over...kiezen tussen eten en verwarming. Erg he vinden jullie niet? ik wel want het zijn 2 elementen die we nodig hebben om te kunnen functioneren in deze maatschappij. Vreselijk om te moeten kiezen he? Je verwarmt je goed tegen de koude en sterft aan honger of je eet goed en sterft aan de koude een vriesdood. Verschrikkelijk is het niet? Wel met deze gedachte ga ik nu slapen want nu begin ik moe te worden. Beste vrienden we moeten opstaan tegen het onrecht in en met liefde. Goede nacht slaap wel en tot straks want er moet mij wat van mij af.Ja , ja hier ben ik nog een paar uurtjes en de klas begint ondertussen zijn we DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021 goede morgen vrienden lekker geslapen? Ik wel heb een paar keer liggen draaien en keren maar uiteindelijk toch de slaap te pakken gehad. Wat een drukte over de Corona heel de wereld kent maar 1 woord meer CORONA COVID 19 en Safe Covid etc... Sorry maar het accent zou moeten leggen op de ARMOEDE DIE MEER SCHADE TOEBRENGT DAN CORONA. Ik heb ondertussen nog met mensen in armoede gesproken en die zeiden allemaal hetzelfde. Enfin, voor mij zijn jullie meer dan Corona en wat er rond draait. Heel veel geld gewin voor de rijken en de armen kunnen  het schudden. Ja, wie gaat al die schulden betalen miljarden euro's? Wij de kleine man sorry en dat maakt mij kwaad. Gisteren nacht zag ik daklozen praten met elkaar elkaar met de handen op de mond omdat hun rekjes stuk waren van hun mondmasker. Hoogst waarschijnlijk hebben ze geen geld voor nieuwe te kopen. Erg he vinden jullie dat niet? ik wel uwe laastste euro geven aan zo een mondmasker terwijl dat diezelfde mond geen eten binnen krijgt? En dan zag ik rijken hen voorbij gaan met hun mondmasker aan hun keel satijnen aub. Minachting op hun gelaat met de gedachte " wat doet gij hier kom ga weg" dit gebeurde op de trappen van de Katholieke Kerk in Vilvoorde. Ze kwamen vanuit een restaurant hadden zeker niet alles opgegeten maar wel veel betaald. En wat met de armen?  Armen wat ik heb benen die snellen rap weg van elke arme mens. Begrijpt u mevrouw, mijnheer wat ik hier probeer te verwoorden? Ja natuurlijk want wij zijn geen domkoppen in tegendeel maar...we worden zo aanzien. Toen ik bij mij binnen kwam in het huis moest ik bijna overgeven kotsen van wat ik zag. Nadien passeerden diezelfde heren met een Bentley een auto van honderd duizend euro en meer en streken tot en  met. Ik mag niet oordelen maar ik was er zo kwaad van dat ik zelf hartpijn kreeg. En dan gaan slapen het lukte bijna niet. Ik maak me klaar voor de les maar ik hoop dat ik nog wat kan bijschrijven want ik voel nog steeds die boosheid in mij. Vrienden bondgenoten werkers of slachtoffers van en in armoede...STA OP laat jullie niet kisten want zij zijn het niet waard. Ik ben blij met jullie vooral dat ik zie dat er nieuwe lezers bijkomen dagelijks. Wat ook jullie intenties mogen zijn om hier met mij te zijn...SCHAAM JULLIE NIET ARMOEDE IEDEREEN KAN HET OVERKOMEN MAAR NIET IEDEREEN KAN ER UITGERAKEN MAAR WE GAAN ER IETS AAN DOEN OM DAT TOCH TE KUNNEN. OK ? DEAL? tot straks ....IK ben terug vrienden het is nu 5 AM WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2021 gisteren de klas was echt een succes vergetende amoede. Nieuwe mensen ontmoeten dat is altijd het leuke aan opleidingen wetende dat wij allemaal studenten zijn met een doel een nieuwe start. Een nieuwe start i armoede? Het kan alleen moeten we het willen gemotiveerd zijn dat is het juiste woord. Ok ik ga even slapen want ben moe maar kom zeker terug. HALLO VRIENDEN nee ik heb zolang niet geslapen eigenlijk ben ik heel druk bezig geweest en nu vandaag ben ik ziek met een influenza of Griep met koorts. Ik heb jullie echt gemist. Vooral toen ik mij meer ging verdiepen in huidige situaties. VANDAAG 5 OKTOBER 2021. Zoals ik zei ben ik ziek met koorts maar ik wil jullie toch wat schrijven. Jullie hebben er heel lang moeten opwachten dus hier ben ik. Hoe hebben jullie de verleden dagen doorgebracht?Eigenlijk is dat een private aangelegenheid maar als we elkaar willen helpen moeten we elkaar recht in de ogen zien. Dat is hulpverlening. Weet je dat de hulpverlener les krijgt van de behoeftige? Introspectie wie en wat en hoe ?  Ons wordt de ethiek van het leven gezegd dat we geen zelfmoord mogen plegen wel we plegen zelmoord als ik mijn maag niet vul met voldoende voedsel en met kwalitatief voedsel dat wij nodig hebben. Ik ben eens even gaan kijken in het leven van vroeger door hun lage inkomsten waren de werkers aangewezen op brood en aardappelen want groenten en fruit werdern als minder voedzaam beschouwd. Weten jullie dat vitamine C een cruciale rol speelt in de stofwisseling van het lichaam. Laten we zelf in armoede er op kijken dat we de juiste voeding hebben. We hebben maar één leven en één lichaam later we er zorg over dragen. Zelf al ben je dakloos er is steeds een weg om terug te komen in een natuurlijk leven. Zijn we echt aan het einde van ons leven als we  in armoede zitten of leven? Neen, hedendaags gaat er zoveel media naar verhoging van energieprijzen mensen terug met houtblokken verwarmen? Dit lijkt precies of we in de middeleeuwen leven of in de tijd van de Romeinen. Wie is er nu aan het roer van deze wereld? De PONTIFEX TIBERIUS CEASAR HERODES dat is hoe ik het aanvoel mensen en dat is reeds geruime tijd dat deze gedachte leeft in mij slaven van ...De rijken want zij hebben alles. O ja de verdoken gelden in paradijzen en dat voor geen belasting te moeten betalen? U die plichtsgetrouw belastingen betaalt krijg een deurwaarder, loonbeslag, inhouden van bonussen maar de groten der aarde die wel ja het zal nog lang duren voor Panama papers en andere ten tonele verschijnen. Wederlegbaar zijn met redenen enz...Dit is niet eerlijkecht niet. Maar wij maken een FRONT van de armen die opkomen voor hun rechten en plichten sowieso. Mag ik u darbij rekenen vrienden want ik doe dit wel. Uiteraard met de Here God anders doe ik niets. Wat is er van deze wereld geworden? Zeg het mij en we maken een Forum. Kennen jullie het programa op televisie STEENRIJK STRAAT ARM leuk he ze mogen wisselen van huis goed zeer goed. Straat Arm is dakloos zullen we ruilen? Dat denk ik niet efin. Ik ga er even uit tot straks dan breng ik jullie meer en goed nieuws....Dag

GOEDE MORGEN VRIENDEN VANDAAG 6 OKTOBER 2021 Ik had gedacht dat ik gisteren nacht nog wat zou schrijven maar de koorts speelde mij parten. Maar, vandaag ben ik er terug met meer kracht en geen koorts. Hebben jullie  goed geslapen ? Ik wel. Laten we maar aanstonds er tegen aan gaan want dat vraagt armoede ACTION. We moeten onze stem laten horen en dat is meer dan genoeg. Maar soms zijn we zo moe of geen kracht beter gezegd uitzichtloos en dat kan dat is menselijk maar daar moeten we overgaan. Daarom deze website hier om jullie wakker te houden. WORDEN WIJ WAKKER? JA WIJ WORDEN WAKKER. Gisteren schreef ik over de Romeinen wel het leven dat we nu leiden is Spartaans we worden opgeleid door ellende en ontbering zien jullie dat ook zoals ik het zie? We moeten inzien dat er iets niet klopt ja toch? We zitten in een systeem die ons langzaam maar zeker kapot maakt. Mijn mama zei dat ze niet meer wilde leven dat het beter is dat ze dood was. Ik mis haar heel erg maar ik moet het loslaten om losgelaten te worden. En doordat ze zeer verzwakt was was het inderdaad beter dat ze stierf. Want om nu te leven moet je een held zijn. En dat zijn jullie allemaal. Ik heb gezien dat er schrijffouten in staan daarom overweeg ik om deze eerst te corrigeren want het vloekt een beetje. Misschien zijn er wel VIPS die mijn teksten lezen werelwijd en dan fouten nee dat kan niet. Kijk dat is een redenering die we zouden moeten maken naar armoede toe. Wees fier dat je niet tegenstaande in de miserie zit dat je leeft. IK WAS 11 JAAR EN PAPA GING BIJNA STERVEN DIT GEBEURDE IN DE BLOKKEN PARKSTRAAT 22 M VILVOORDE GRAAG JULLIE AANDACHT VILVOORDENAARS AUB ...Elke maand ging mijn mama haar huur betalen in het lokaal van de Vilvoordse Haard Parkstraat links van de steen. Handje contantantje ik weet niet of zij ontvangbewijs kreeg. Op een keer ging ik mee de man wiens naam ik niet vernoem maar het heeft de letter van Rum. Ik was zo verwonderdover zijn maatpak blauw gespikkeld, wit hemd, mooie das mooie schoenen ik zei "wow mijnheer zo een kostuum wil ik ook hebben" Hij lachte eens. Mama betaalde dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. Een paar dagen komt deze man in de avond bellen en vraagt de huur mama zei "mijnheer ik heb betaald " Neen mevrouw en spoeit u maar want ik heb geen tijd. Woorden vielen papa bijna stervende kwam uit zijn bed en begon te wenen want hij had geen kracht. Toen ben ik tussen gekomen met de woorden " Mijnheer mama heeft betaald want ik zei nog  dat je een mooi kostuum aanhad. " Moeit er jou niet mee dat is niet voor kinderen" Ik werd kwaad en zei "stap het af vraagje heb jij vandaag gegeten? knikkendeHij begon  ja "wel ik niet want als ons geld gaat naar de dokter en medicijnen" Hij begon the snauwen ik ook en zei "stap het af of ik stamp tegen je schenen wel 5 jaar later vlogen we buiten omdat ik drums speelde? Dit zijn de annecdotes in mijn, kinderjaren. Verleden week vernam ik dat het schoon kostuum opgepakt as voor diefstal? ik weet niet of het waar is maar het is best mogelijk? Enfin het leven  gaat voort. Voor nu ben ik heel ziek? 39 koorts pijn overal overgeven niet kunnen eten  5 dagen alleen water en citroen. Ik dacht vannacht ik ga sterven echt zeer slecht was ik ben in slaap gevallen EN NU VRIJDAG 8 OKTOBER wat gaat deze dag  ons brengen? Eén ding is zeker Ik leef en jullie ook. Zo ik ga teug naar bed WOW 6 DAGEN LATER WORDEN MIJN VROUW  EN IKZELF OPGENOMEN MET COVID CORONA. IK GA NAAR  ICU SPOED EN DAAR BEGINT MIJN STRIJD: men wil mij in een kunstmatige comma brengen voor bijna 3 maanden.En dat zal niet gebeuren in Jezus   Christus naam en zie sinds gisteren ben ik thuis. Hoe zou het met mijn vrouwtje zijn. Morgen is het haar verjaardag 68 JAAR en voorzeker meet meer jaren te komen want 68 is jong om heen te gaan net zoals ik 64. IK MAAK EEN QUANTUM STAP IN DEZE SITE WEL VANDAAG IS HET NOVEMBEMBER 7 EN EN IK WANDEL. Ik wil de volgers van Vilvoorde bedanken de trouwe 4 wel ja neen de andere Belgen ook. Van nacht heb ik mijn eerste stappen gezet wel op krukken maar beter zo dan niets. Mijn ademhaling is nog niet op punt maar dat komt wel alles langzaam aan. Mijn huis is dringend aan een keusbeurt toe die ik langzaam ga doen sowieso want ik wil geen reuk of afval in mijn huis. Dat geldt ook voor de daklozen wees rein, als je ergens gaat slapen ja je bent dakloos maar je bent een mens met waarden en schijn dat door aan iedereen die met jou in contact komt reinheid, geen wangedrag door alcohol of wat anders het moge zijn. Het is niet aan mij om the oordelen noch te veroordelen. Maar je brgrijpt dat een goed gedrag, reinheid mogelijkheden bieden aan uitnodigingen om terug te komen. Mensen, houden nu eenmaal van rijnheid en dat heeft niets te maken dat je nu dakloos of bent. Wees fier op wie je bent kijk naar nieuwe horizonten mogelijkheden die zich kunnen aanbieden. Ontdek de mens die je bent je talenten misschien tekenen, schilderen, zang en dans voorzeker je hebt iets waar je kan opbouwen alleen het neemt moed en tijd om te zien wie je bent. Beleedheid is geen talent maar is een hogere stap in het aanvaarden naar hulp. Ik geef jou alleen maar tips uiteraard  is de bitterheid in jou maar leg deze neer want anders geraak je er nooit uit. En ik kan jou ddit zeggen want ik werd verlaten door velen had dagen geen water 5 dagen ja tapwater maar ik kon niet staan wandelen. Leuk he? volledig achtergelaten bij de ambulancier. Hij lachtte en zei success met je huis maar je kan het niet maken en gelijk had hij. Na zes dagen kwam er hulp onverwachts. Een oude vriend die ik ken voor meer dan 30 jaar. Tweemaal kwam hij. Professionele hulp rende gisteren weg. Mijn medicatie die ik moest nemen hing aan de klink van de deur ik had deze nodig voor meer dan 7 dagen erg he, maar hier ben ik levend en zonder pijn. Dit voorval bracht me aan het denken aan U die geen vrienden heeft. Sorry dat ik er niet ben voor jullie met dat beetje wat ik heb. Ik ga deze tekst opslaan zodat het wil niet verloren gaan. Beste vrienden tot straks zo de Here God wil. Daaaaaaaaaag. Wow we zijn vandaag 16 DECEMBER 2021 sorry vrienden maar het Corona Covid virus heeft mij serieus te pakken echt amaai. Maar er is meer POVERELLO HEEFT 14 MILJOEN EURO OP REKENING STAAN SOMMIGEN ZEGGEN TWINTIG MILJOEN PUS 50 MILJOEN VASTGOED IN KORTRIJK EN WIE WEET NOG WAAR. DEMENSEN DIE ER WONEN BETALEN 10 EURO PER NACHT 300 EURO PER MAAND EN DAN NOG ETEN BETALEN. WOW DIT IS MET GEEN WOORDEN TE BESCHRIJVEN VOOR MIJ VLIEGEN ZE DE GEVANGENIS IN. Beste vrienden lezers sorry voor mijn taalgebruik  maar zo zie ik het dit is echt schandalig. Ik denk er zelf over om een klacht neer te leggen tegen hen. Ok, we zijn terug van weg geweest. Vrienden, wat gebeurt er met ons de mensheid worden wij belogen en bedrogen om onze laatste cent te geven aan de mensen die ons dood willen door verhongering en wat meer? Armoede is vandaag een wapen net zoals de prik ook een wapen is en ja we moeten in een keurslijf lopen wel ik noem het eenn kudde. Wilt u in een kudde lopen die naar een slachtbank leidt? Ik niet en ik protesteer dag en nacht en u mevrouw mijnheer ? 

WOW WE ZIJN 13 JANUARI 2022  goede morgen lieve lezers ik ben terug en kijk het is een nieuw jaar. Aan iedereen die mij hier volgt een Gezegend vreugdevol Nieuwjaar gewenst hopende beter dan 2021 want dat was voor mij een doemjaar. Mama dood, brand in de keuken, Covid 19 Delta virus en mijn echt genote ziek. Wel zij staat ingeschreven voor 2 heelkundige ingrepen en dit nog voor deze maand. Dus 2022 heeft alvast voor ons gezin een moeilijke start maar wij vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Ok, armoede want dat is waar het om draait ik zie de prijzeb van electriciteit en gas de pan uitvliegen abnormaal hoog en ik denk dat er meer gezinnen in de armoede geraken dit jaar. Vrienden uik ben content dat er terug voedselbedelingen zijn en winter opvang voor de daklozen. Ook mijn gezin krijgt iedere maandag een voedselpakket en ik heb geen schaamte noch angst omdit hier te vertellen. Armoede het is geen schande en zeker niet in deze tijden waar Corona ons verplicht mondmaskers, zelftesten, gels te kopen en natuurlijk dokterskosten er dan ook bij zijn. Mijn huisarts heeft ons buiten gekieperd zonder boe of ba. De reden ? heeft hij niet gezegd ik heb het verschillende keren gevraagt maar een antwoord gaf hij niet. Waarom? God mag het weten. Misschien door de moeilijkheden van mijn vrouw ziekte zoals mitralis hartklep en schildklierkanker en ja dat vraagt energie en uiteraard kosten geld dat we niet hadden zou dat de reden zijn? Wij waren patienten vanaf 2009 en vlak voor december zegt hij " Patrick je moet een andere dokter zoeken want ik stop met jullie" dat gaf me wrang gevoel tenslotte al die jaren dat we lief en leed te samen hebben gedeeld vergeet je zomaar niet, ja toch? Ondertussen hebben we een andere dokter gevonden die ons begeleid naar genezingen. Maar wij vertrouwen op God dat is wat wij doen. Ok, wat is het leven waard van een mens? Kijk eens wat er nu allemaal gebeurt rondom ons. Mensen sterven met de vleet of wel aan het virus ofwel aan de vaccinaties. Gelijk wat er van is onze levensjaren zijn reeds geteld door de Heer. Hoe hbben jullie de overgang gemaakt van oud naar nieuw?  Ik heel gelaten stil geen feestje niets. Ik ben echt blij dat het voorbij is en dat alles terug naar normaal gaat. Velen hebben geld geleend bij de banken om toch een Kerstdiner met feest erbij en dan oud naar nieuw jaar juist hetzelfde. Gelukkig zijn wij er nog. Ik wil jullie bedanken de trouwe opvolgers dat jullie toch nog mij opvolgen niet tegenstaande de moeilijkheden die jullie misschien hebben. Mijn dank gaat uit naar de Vilvoordenaars die nu met zes zijn en andere Belgen die mij gevolgt hebben. Iedere dag keek ik naar mijn volgers. Vele malen probeerde ik wat te schrijven maar de website of te wel mijn persoonlijke instellingen deden het niet omdat mijn website te veel of te groot geworden is. Ik probeer om deze meer proffesioneel te schrijven maar soms kon ik geen spaties laten en moest ik verplicht door schrijven met vermelding dan van datums. Lieve lezers mevrouw, mijnheer, niemand durft iets te vragen of te melden in de ruimten voorbehouden voor dit, wees vrij en kom uit misschien dat we elkaar iets kunnen bijleren over het onderwerp armoede, ja toch? Hey het is reeds bijna 3 AM ik zou normaal moeten slapen maar het lukt me niet omdat ik zo blij ben dat ik terug iets kan schrijven over het monster ARMOEDE DE KLEMTOON LIGT OP MOE ZIJN. Zijn jullie de armoede niet moe? Hopelijk ja maar jammer genoeg worden de rijker rijker en de armen armer. Heb ik iets tegen rijke mensen? Nee zolang ze ons niet uitlachen in onze miserie want dat doet pijn. Kan je geloven dat miljoenen dollars worden betaald voor een vlucht naar de ruimte? Terwijl dat wij moeten knokken en indien we werken keihard en lang moeten werken om onze rekeningen te g, mensonterbetalen? Dat is niet fair sorry eerlijk. Een grote schok kreeg ik toen er op het TV Journaal werd gezegt dat Poverello zoveel miljoenen en dingen bezat terwijl de armen 300 Euro moeten betalen per maand om aldaar te kunnen wonen? En wij moeten betalen voor een eetmaal ? Dat is er voor mij over. Deze mensen moeten gestraft worden voor mij? Vrijwilligers die hulp vragen aan hun voor materiaal en dat men dan zegt er is geen geld voor? Wow dit is een schande. Dit is oplichting en ik hoop dat iemand de moed heeft om een klacht neer te leggen want dit is ronduit schandalig mens onterend. Sorry vrienden ik ween nu en ik denk dat ik naar bed ga want anders ga ik dingen schrijven in woede Armwoede. Ik hoop dat mijn tekst opgeslagen wordt en dat ik morgen terug kan beginnen met een positieve noot. Goede nacht vrienden en voor niet Europeanen goede morgen of avond. Tot later zo de Here God het wil...

ZONDAG 16 JANUARI 2022  Dag vrienden het lukye me niet om nog iets op deze website te zetten omwille van gezondheid. Sinds een paar dagen heb ik pijn aan het hart en rusten was de boodschap en niets anders. Enfin, vandaag is het beter dus schrijf ik snel een paar regels bij. Vooreerst...Hoe gaat het met jullie? Ik kijk echt er naar uit om eens iemand aan het woord te hebben die mij wat vragen stelt over van alles en nog wat. Maar het blijkt dat niemand een mening of een stelling wil geven over de dingen die ik schrijf of reeds geschreven heb. Alhoewel we allemaal aan één touw trekken namelijk de verbetering in ons leven en armoede. Hoevele dingen dat het ook moge zijn arme mensen zullen er altijd zijn alleen is het zo dat we moeten opstaan en ons tonen. Onze stemmen moeten de authoriteiten bereiken van ons land. Vooral diegene die armoede op hun kiesprogramma zetten. Corona Covid we worden overstelpt ervan maar wat met de stille sluimeraar die ons ziek maakt? Honger, koude in de vriesdagen, en onbetaalde rekeningen of een woonst voor iedereen? Kijk vrienden jullie moeten je laten horen want anders lijkt het dat wij akkoord gaan met armoede, ja toch? Een nieuw jaar 2021 was voor mij moeilijk ik wil niet in herhaling vallen maar kijk 2022 wat gebeurt er 30.000 zieken door Omicron ? Mijn hart gaat uit naar de mensen die nu op straat liggen, die geen plaats hebben in bijvoorbeeld Samu Social of andere hulporganizaties ten lande. Ik ben heel blij dat de Vilvoordse winteropvang goed draait. In het gebouw van C.A.W.Vilvoorde. Dat voedselbedelingen ook goed functioneren tenslotte zijn wij allemaal mensen die niet anders zijn dan slachtoffers van een systeem. Alle prijzen gaan omhoog electriciteit gas enz...Waar gaat dit ons leiden ...Naar een lijden ? Ik wil geen uitspraken doen want ik heb geen glazen bol voor mij leidt het me meer naar vertrouwen in God maar ja niet iedereen vogt die mening of gedachte. Ik zou willen dat jullie mij volgen maar sommigen van jullie zijn op God kwaad. Enfin, indien jullie een gratis Bijbel willen mag je me dit alles zeggen en ik geef jou 1 exemplaar welliswaar om te lezen en niet weg te gooien. Ik spaar zelf voor deze te kopen. Terug naar mijn gezondheid ...Corona leidde naar een miocarditis probleem. Hartspier meer deze maand op controle. Ik hou jullie op de hoogte. Ik wil heel veel vertellen vanuit mijn geloof maar ik ben bang dat jullie dit niet gaan apprecieeren. Ik hou rekening met jullie lezers niet tegenstaande ik op mijn website kan doen wat ik wil zolang het legaal is en geen leugens bevat. Leugens ? Ja we worden vandaag bedolven aan een vracht van leugens maar deze worden zo gebracht als een vorm van waarheid. Dit lieve mensen brengt problemen want wie moeten we nu nog geloven in deze zeer rare tijden? Voor mij is het net ofdat we moeten sterven plaats maken voor de rijken. Ok ik slaag deze tekst op en kom misschien later terug want ik word emotioneel. Sorry ....

MAANDAG 17 JANUARI 2022 Goeden avond lieve lezers zoals jullie kunnen zien lukte het me niet om gisteren nog wat bij te schrijven maar vandaag wel. Een vraagje naar jullie toe. ik zie dat Vilvoorde terug 7 lezers heeft en andere gemeenten terug komen waarvoor mijn dank. Ook zie ik dat andere landen ook meevolgen gelijk wat ook hun intenties zijn? We zijn ofwel slachtoffer van armoede ofwel zijn we werkers binnen de bestrijding tegen armoede. Mijn vraag? Hebben jullie misschien dingen om te delen? of vragen over? of stellingen slogans enz...Neem met mij contact dan in het begin van deze website staan telefoon nummers of patricklami@mail.be altijd goed om gedachten of werkingen bekend te maken, ja toch? laten we even naar de media berichten kijken van vandaag landen beginnen eisen te stellen over verplichte vaccinaties? We worden langzaam maar zeker eigendom van een ander die boven ons staat. Maar wie staat er nu boven Armoede? ik probeer contact te hebben met de heren of dames gezagvoerders.

O NEE 12